Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Heropening vereffening vennootschap i.v.m. het verrichten van een rechtshandeling.

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Cluster II Handelszaken

Middelburg

zaaknummer / rekestnummer: C/02/419173 / HA RK 24-23

Beschikking van 1 maart 2024

in de zaak van

1 [verzoeker 1] ,

wonende te [plaats 1] ,

2. [verzoeker 2],

wonende te [plaats 2] ,

3. [verzoeker 3],

wonende te [plaats 1] ,

4. [verzoeker 4],

wonende te [plaats 3] ,

5. [verzoeker 5],

wonende te [plaats 4] ,

verzoekers,

advocaat mr. J.C. van den Doel te Zierikzee.

1 Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit:

- het verzoekschrift tot heropening van de vereffening ex artikel 2:23 c BW, ingekomen ter griffie op 10 februari 2024;

- de e-mail d.d. 23 februari 2024 met bijlage van mr. Van den Doel.

2 De feiten

2.1.

verzoekers zijn erfgenamen van de nalatenschap van mevrouw [erflaatster] , overleden op [datum] 2021 in de gemeente Schouwen-Duiveland (hierna te noemen: erflaatster).

2.2.

Erflaatster was bestuurder en enig aandeelhouder van de besloten vennootschap [b.v. 1] , die op 1 april 2003 (na voltooiing van de vereffening) is opgehouden te bestaan.

2.3.

Tot de statutaire wijziging van 16 september 1997 droeg [b.v. 1] de naam [b.v. 2]

2.4.

Tot de nalatenschap van erflaatster behoort een perceel grond kadastraal bekend [perceel] , groot 34.900 vierkante meter, dat blijkens de gegevens van het Kadaster is belast met een hypothecaire inschrijving ten behoeve van [b.v. 2] thans [b.v. 1]

2.5.

Blijkens de hypotheekakte d.d. 17 juni 1994 heeft [b.v. 2] aan erflaatster een geldlening verstrekt, waarvoor ter zekerheid van de terugbetaling van deze lening door erflaatster aan [b.v. 2] een hypotheekrecht is verleend.

3 De beoordeling

3.1.

Het verzoek strekt tot heropening van de vereffening van de besloten vennootschap [b.v. 1] , laatstelijk statutair gevestigd te [plaats 3] , met benoeming van [verzoeker 1] als vereffenaar als bedoeld in art. 2:23c BW.

3.2.

Indien na het tijdstip waarop de rechtspersoon is opgehouden te bestaan nog een schuldeiser of een gerechtigde tot het saldo opkomt of van het bestaan van een bate blijkt, kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende de vereffening heropenen en zo nodig een vereffenaar benoemen (artikel 2:23c lid 1 BW). Naar het oordeel van de rechtbank kan de heropening van de vereffening met een analoge toepassing van artikel 2:23c lid 1 BW ook worden bevolen in het geval de heropening vereist is om de uitvoering van een bepaalde rechtshandeling mogelijk te maken.

3.3.

Verzoekers hebben gesteld dat uit de administratie van erflaatster volgt dat de lening aan [b.v. 2] thans [b.v. 1] volledig is voldaan, maar dat is verzuimd om de hypothecaire inschrijving door te halen. Om doorhaling van de hypotheek alsnog te kunnen bewerkstelligen is heropening van de vereffening van [b.v. 1] noodzakelijk. Ook indien zou blijken dat de lening van [b.v. 1] nog niet volledig door erflaatster zou zijn afgelost geldt dat heropening van de vereffening van [b.v. 1] noodzakelijk is om de doorhaling te effectueren. Immers om betalingen ter aflossing van de lening van [b.v. 1] te kunnen voldoen is vereist dat de vennootschap tijdelijk herleeft.

3.4.

De rechtbank stelt vast dat verzoekers de noodzaak om de vereffening van [b.v. 1] te heropenen genoegzaam hebben onderbouwd. Tevens is gebleken van de noodzaak tot benoeming van een vereffenaar. De rechtbank zal het verzoek dan ook toewijzen en zoals verzocht [verzoeker 1] tot vereffenaar benoemen.

4 De beslissing

De rechtbank

heropent de vereffening van het vermogen van [b.v. 1], laatstelijk gevestigd te [plaats 3] ,

benoemt tot vereffenaar [verzoeker 1], wonende te [plaats 1] aan de [adres] ,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. Mulders en in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2024.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature