E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBZWB:2022:7369
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 02/231406-19

Inhoudsindicatie:

Slachtoffer overleden na deelname aan een ayahuasca ceremonie.

Vrijspraak van het medeplegen van het in hulpeloze toestand brengen van het slachtoffer als gevolg waarvan het slachtoffer zou zijn overleden omdat er geen sprake is van een overeenkomst op grond waarvan verdachte verplicht was tot verpleging en/of verzorging van het slachtoffer.

Vrijspraak van het medeplegen van dood door schuld omdat er geen sprake is van verwijtbaar handelen door het achterwege laten van een medisch onderzoek voorafgaand aan de ceremonie en het niet laten plaatsvinden van de ceremonie in een klinische setting. Er was evenmin sprake van verwijtbaar handelen met het vastbinden van de armen en benen van het slachtoffer omdat deze handelingen zijn voortgekomen uit de zorg om het welzijn van het slachtoffer en er geen indicatie was dat het slachtoffer in een levensbedreigende situatie verkeerde.

Veroordeling voor het medeplegen van het bereiden en verstrekken van materiaal bevattende DMT.

Vrijspraak van het uitdelen van materiaal bevattende DMT, wetende dat dit materiaal bevattende DMT schadelijk is en dat schadelijke karakter verzwijgen, terwijl dit de dood van het slachtoffer tot gevolg heeft gehad. De verweten gedragingen vallen niet onder de reikwijdte van het tenlastegelegde artikel, het gebruik van DMT leidt - zelfs met een MAO-remmer- niet onverkort tot ernstige, levensgevaarlijke en/of risicovolle bijwerkingen en het gebrek aan onderzoek van de betreffende partij DMT op mate van schadelijkheid.

Toepassing van artikel 9a Sr van wege onder meer de overschrijding van de redelijke termijn, het voorarrest en de gevolgen van de gehele gebeurtenis op verdachte.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie