< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering uhv parkeervergunning.

UitspraakRECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Cluster I Civiele kantonzaken

Tilburg

zaak/rolnr.: 9850753 CV EXPL 22-1759

vonnis d.d. 20 juli 2022

inzake

de rechtspersoon naar publiek recht GEMEENTE ROTTERDAM,

zetelende te Rotterdam,

eiseres,

gemachtigde: Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders B.V, gerechtsdeurwaarder te Groningen,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [adres] ,

gedaagde,

procederend in persoon.

1 Het verloop van het geding

De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. de dagvaarding van 29 maart 2022 met producties;

b. de conclusie van antwoord met producties;

c. de akte van de zijde van eiseres,

d. de antwoordakten met producties;

e. de akte houdende uitlating producties van de zijde van eiseres.

2 Het geschil en de beoordeling

2.1

Eiseres (verder te noemen Gemeente Rotterdam) vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde (verder te noemen [gedaagde] ) te veroordelen tot betaling van € 77,80, vermeerderd met de wettelijke rente over € 27,88 vanaf 15 maart 2022 tot aan de dag van de algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

De Gemeente Rotterdam legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde] met haar een overeenkomst tot een parkeerabonnement heeft afgesloten en dat [gedaagde] in gebreke is gebleven met voldoening van de factuur over de maand juni 2019. Omdat betaling ondanks aanmaning is uitgebleven, is [gedaagde] naast de wettelijke rente buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd geworden, aldus Gemeente Rotterdam.

2.2

[gedaagde] heeft onder verwijzing naar betalingsbewijzen als verweer gevoerd dat zij het bedrag via een pinbetaling bij de deurwaarder in 2021 heeft betaald.

2.3

Gemeente Rotterdam heeft bij akte erkend dat [gedaagde] haar heeft betaald, maar volgens Gemeente Rotterdam had deze betaling, gezien de dossiernummers, betrekking op gemeentelijke heffingen en een parkeervergunning en niet op de onderhavige vordering.

[gedaagde] heeft bij antwoordakte van 2 juni 2022 nog gesteld dat zij naar aanleiding van de brief van 31 mei 2022 van de gemachtigde op 4 juni 2022 een bedrag van € 77,88 zal betalen. Gemeente Rotterdam erkent bij akte uitlating ook deze betaling, maar stelt dat de betaling betrekking heeft op factuur 5507255047, terwijl thans betaling wordt gevorderd van de factuur met nummer 5507224353. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Gemeente Rotterdam heeft hiermee haar vordering voldoende onderbouwd en daarbij het verweer van [gedaagde] op die vordering gemotiveerd weersproken. De gevorderde hoofdsom zal worden toegewezen, alsmede de onweersproken gebleven wettelijke rente.

2.4

De Gemeente Rotterdam maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten komt overeen met het in het Besluit bepaalde tarief en zal worden toegewezen.

2.5

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Deze kosten worden tot op heden begroot op € 331,74, bestaande uit € 129,74 aan dagvaardingskosten, € 128,00 aan griffierechten en € 74,00 aan salaris voor de gemachtigde van Gemeente Rotterdam (2 punten à € 37,00 per punt).

3 De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Gemeente Rotterdam te betalen een bedrag van € 77,80 vermeerderd met de wettelijke rente over € 27,88 vanaf

15 maart 2022 tot aan de dag van de algehele voldoening;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van dit geding, aan de zijde van Gemeente Rotterdam tot op heden begroot op € 331,74, daarin begrepen een bedrag van € 74,00 als salaris voor de gemachtigde van Gemeente Rotterdam;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Zander, en in het openbaar uitgesproken op

20 juli 2022.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature