E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBZWB:2021:262
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, AWB - 17 _ 5859

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsbelasting / winst of een betaling die voortvloeit uit vennootschappelijke betrekkingen?, verrekening aftrekbaar?

Twee broers zijn gezamenlijk aandeelhouder in een B.V. In de jaren ’90 besluiten zij te herstructureren. Omtrent de afspraken over een onroerende zaak die middellijk aan één broer (door inbreng in belanghebbende) is toebedeeld, ontstaat een geschil. Het NAI beslist in dat verband dat de ene broer aan de andere broer een vergoeding moet betalen. Deze vergoeding wordt door een vennootschap van de ene broer betaald aan belanghebbende. De vraag is of deze post tot de belaste winst behoort van belanghebbende.

Naar het oordeel van de rechtbank behoort de vergoeding niet tot de winst. Het voordeel vloeit niet voort uit de onderneming, maar uit de vennootschappelijke betrekkingen. De aanleiding voor de betaling vindt zijn oorsprong in het geheel van afspraken dat ten tijde van de herstructurering is gemaakt en is terug te voeren op aandeelhoudersredenen.

Daarnaast bestaat een geschil over de fiscale verwerking van een verrekening tussen de vennootschappen van de twee broers. In het verleden is met de inspecteur afgestemd dat dit gedefiscaliseerd (niet aftrekbaar bij de één, niet belast bij de ander) zou gebeuren. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat deze afspraak voor een specifieke post niet meer geldt. De rechtbank gaat daar niet in mee, gelet op het handelen van belanghebbende.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie