E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBZWB:2020:5158
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, C/02/372404 / FA RK 20/2603 (klacht)

Inhoudsindicatie:

Verzoeker heeft bij de klachtencommissie 4 klachten ingediend:

1. Klacht tegen de toediening van medicatie tegen de wil van verzoeker;

2. Klacht tegen onnodige en onregelmatige beperking van de bewegingsvrijheid;

3. Klacht tegen de insluiting, waartoe niet is voorzien in de crisismaatregel;

4. Klacht tegen het niet voldoen aan formele vereisten door de zorgaanbieder.

Tevens heeft verzoeker bij de klachtencommissie een verzoek tot schadevergoeding ingediend op grond van artikel 10:11 Wvggz. De klachtencommissie heeft de klachten gedeeltelijk gegrond verklaard en een schadevergoeding toegekend van € 400,-. Verzoeker verzoekt de rechtbank de klachten gegrond te verklaren en een schadevergoeding toe te kennen ten laste van de zorgaanbieder.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie