E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBZWB:2019:3757
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, BRE - 17 _ 1709

Inhoudsindicatie:

Artikel 35d, eerste lid aanhef en onderdeel c, van de Successiewet (bezitseis)

De schenker (moeder) bezat middellijk 49% van alle aandelen in een concern. Het concern had twee activiteiten (hierna: activiteit I en activiteit II). Door een herstructurering van het concern (juridische splitsing), kreeg moeder middellijk alle aandelen van de vennootschappen met activiteit II. Na ongeveer twee jaren schenkt moeder voormelde aandelen aan haar zoon (belanghebbende) en wordt een beroep gedaan op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De rechtbank is met de inspecteur van oordeel dat voor 49% van de geschonken aandelen aan de bezitseis van 5 jaar is voldaan en dat alleen voor dat gedeelte de BOR van toepassing is. Bij een juridische splitsing moet die bezitsduur voor elke objectieve onderneming of een gedeelte daarvan afzonderlijk worden toegepast en voor de overige 51% van de geschonken aandelen is niet aan de bezitseis voldaan.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie