< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Medeplegen van mensenhandel en uitlokking van ontucht. Veroordeling. Gevangenisstraf.

UitspraakRECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Team familie- en jeugdrecht

Zittingsplaats: Breda

parketnummer: 02/820438-18

vonnis van de meervoudige kamer van 2 april 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum 1] te [geboorteplaats 1]

wonende te [adres 1]

raadsman mr. P.C. Schouten, advocaat te Breda

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 14 december 2019, waarbij de officier van justitie, mr. Van Dorst, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt. Op de zitting van 19 maart 2019 is het onderzoek gesloten.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 261 lid 3, 313, 314 en 314a van het Wetboek van Strafvordering . Verdachte staat, met inachtneming hiervan, terecht ter zake dat

1.

hij op of omstreeks 28 november 2017, in elk geval in of omstreeks de maand november 2017 te Tilburg en/of Vught en/of Heusden, gemeente Asten en/of te Helmond en/of te Eindhoven en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A.

een ander, te weten [naam 1] (geboren op [geboortedatum 2] ),

* heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [naam 1] , terwijl die [naam 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 2°), en/of

* (telkens) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van die [naam 1] (telkens) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [naam 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die (seksuele) handelingen terwijl die [naam 1] de leeftijd van

achttien jaren nog niet had bereikt (sub 5°)

EN/OF

B.

* (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van [naam 1] met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [naam 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 8°).

immers heeft/is verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen

- die [naam 1] (meermalen) gedwongen en/of onder druk gezet en/of ertoe aangezet en/of overgehaald om (tegen betaling) seks te hebben/prostitutiewerkzaamheden te verrichten (met een Duitser/Duitse man) en/of in de gelegenheid gesteld/gebracht tot het verrichten van seks (tegen betaling)/prostitutiewerkzaamheden (met een Duitser / Duitse man) en/of daartoe afspraken gemaakt en/of laten maken en/of

- de contacten gelegd en/of onderhouden met de Duitse man/klant om de (sex-)afspraak tussen die Duitse man/klant en die [naam 1] tot stand te brengen

- die [naam 1] in een auto meegenomen en/of vervoerd naar een hotel waar zij sex moest/zou hebben met een Duitser/Duitse man, althans gezorgd voor het vervoer naar het hotel waar die [naam 1] sex zou moeten/gaan hebben met een Duitser/Duitse man en/of

- die [naam 1] (op weg naar het hotel) van drugs voorzien en/of

- die [naam 1] bij het hotel opzettelijk dreigend de woorden toegevoegd: "je kunt mij nu niet voor schut zetten, ik sla je helemaal in elkaar" en/of " [naam 1] ik hou van jou, maar die andere mannen geven niets om jou, die laten je gewoon hier achter", althans woorden van soortgelijke (dreigende) aard of strekking en/of

- die [naam 1] de woorden toegevoegd dat ze haar bij het hotel zouden achterlaten als ze weigerde om sex te hebben met die Duitser/Duitse man en/of dat de eerste keer altijd eng is en/of dat hij anders voor schut zou staan bij zijn vrienden en/of dat ze beter een hoer kon zijn dan een slet en/of dat ze wel moest doen wat de Duitser/Duitse man zei, althans woorden van deze strekking en/of

- die [naam 1] een telefoon meegegeven toen ze het hotel in ging met die Duitser/Duitse man (zodat die [naam 1] en verdachte en/of diens mededader(s) contact met elkaar zouden kunnen onderhouden) en/of

- tegen die [naam 1] gezegd dat ze moest zeggen dat ze 16 jaar was als die Duitser/Duitse man daarnaar vroeg en/of

- die [naam 1] zonder condoom sex laten hebben met die Duitser/Duitse man en/of

- een groot deel van de verdiensten uit de verrichte prostitutiewerkzaamheden van die [naam 1] afgenomen en/of afgepakt en/of door die [naam 1] aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten afstaan en/of het door [naam 1] verdiende geld ingenomen en/of beheerd en/of (deels) aangewend voor zijn/hun eigen gebruik en/of

- zich agressief gedragen tegenover die [naam 1] en/of

- zorg gedragen voor controle en/of begeleiding en/of toezicht op (de prostitutiewerkzaamheden van) die [naam 1] en/of

- de prijs/prijzen bepaald waartegen die [naam 1] de seksuele handelingen zou verrichten met die Duitser/Duitse man en/of

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[naam 2] op of omstreeks 28 november 2017, in elk geval in of omstreeks de maand november 2017 te Tilburg en/of Vught en/of Heusden, gemeente Asten en/of te Helmond en/of te Eindhoven en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans die [naam 2]

A.

een ander, te weten [naam 1] (geboren op [geboortedatum 2] ),

* heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [naam 1] , terwijl die [naam 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 2°), en/of

* (telkens) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van die [naam 1] (telkens) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan die [naam 2] en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [naam 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die (seksuele) handelingen terwijl die [naam 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 5°)

EN/OF

B.

* (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van [naam 1] met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [naam 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 8°)

immers heeft/is die [naam 2] , tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans die [naam 2]

- die [naam 1] (meermalen) gedwongen en/of onder druk gezet en/of ertoe aangezet en/of overgehaald om (tegen betaling) seks te hebben /prostitutiewerk-zaamheden te verrichten (met een Duitser/Duitse man) en/of in de gelegenheid gesteld/gebracht tot het verrichten van seks (tegen betaling) / prostitutiewerkzaamheden (met een Duitser/Duitse man) en/of daartoe afspraken gemaakt en/of laten maken en/of

- die [naam 1] in een auto meegenomen en/of vervoerd naar een hotel waar zij seks moest/zou hebben met een Duitser/Duitse man, althans gezorgd voor het vervoer naar het hotel waar die [naam 1] sex zou moeten/gaan hebben met een Duitser/Duitse man en/of

- die [naam 1] (op weg naar het hotel) van drugs voorzien en/of

- die [naam 1] bij het hotel opzettelijk dreigend de woorden toegevoegd: "je kunt mij nu niet voor schut zetten, ik sla je helemaal in elkaar" en/of " [naam 1] ik hou van jou, maar die andere mannen geven niets om jou, die laten je gewoon hier achter", althans woorden van soortgelijke (dreigende) aard of strekking en/of

- die [naam 1] de woorden toegevoegd dat ze haar bij het hotel zouden achterlaten als ze weigerde om sex te hebben met die Duitser/Duitse man en/of dat de eerste keer altijd eng is en/of dat hij anders voor schut zou staan bij zijn vrienden en/of dat ze beter een hoer kon zijn dan een slet en/of dat ze wel moest doen wat de Duitser/Duitse man zei, althans woorden van deze strekking en/of

- die [naam 1] een telefoon meegegeven toen ze het hotel in ging met die Duitser/Duitse man (zodat die [naam 1] en verdachte en/of diens mededader(s) contact met elkaar zouden kunnen onderhouden) en/of

- tegen die [naam 1] gezegd dat ze moest zeggen dat ze 16 jaar was als die Duitser/Duitse man daarnaar vroeg en/of

- die [naam 1] zonder condoom sex laten hebben met die Duitser/Duitse man en/of

- een groot deel van de verdiensten uit de verrichte prostitutiewerkzaamheden van die [naam 1] afgenomen en/of afgepakt en/of door die [naam 1] aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten afstaan en/of het door [naam 1] verdiende geld ingenomen en/of beheerd en/of (deels) aangewend voor zijn/hun eigen gebruik en/of

- zich agressief gedragen tegenover die [naam 1] en/of

- zorg gedragen voor controle en/of begeleiding en/of toezicht op (de prostitutiewerkzaamheden van) die [naam 1] en/of

- de prijs/prijzen bepaald waartegen die [naam 1] de seksuele handelingen zou verrichten met die Duitser/Duitse man en/of

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 28 november 2017 te Helmond en/of te Tilburg en/of te Vught en/of te Heusden, gemeente Asten en/of te Eindhoven en/of elders in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door

* die [naam 1] in een/zijn auto ( Mercedes ) te vervoeren naar het hotel waar die [naam 1] sex zou hebben met die Duitser/Duitse man en/of

* als chauffeur te fungeren (naar/ten behoeve van de sex afspraak met die Duitser/Duitse man) en/of

* die Duitser/Duitse man te benaderen om sex te hebben met die [naam 1] en/of door contacten te leggen en/of te onderhouden met die Duitser/Duitse man over een sex afspraak met die [naam 1] en/of

* die Duitser/Duitse man in contact te brengen met die [naam 2] en/of het telefoonnummer van die Duitser/Duitse man aan die [naam 2] te geven;

2.

[naam 3] , altans een (Duits sprekende) persoon op of omstreeks 28 november 2017, althans in of omstreeks de maand november 2017 te Heusden, gemeente Asten, althans in Nederland, met [naam 1] (geboren [geboortedatum 2] ), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam 1] , hebbende die [naam 3] zijn penis in de vagina van die [naam 1] geduwd en/of gebracht en/of gehouden en/of (vervolgens) (met zijn penis) op en neer gaande bewegingen gemaakt in de vagina van die [naam 1] ,

welk feit hij, verdachte op of omstreeks 28 november 2017, althans in of omstreeks de periode van 1 november 2017 tot en met 28 november 2017 te Tilburg en/of Vught en/of Heusden, gemeente Asten en/of te Helmond en/of Eindhoven, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans hij, verdachte, opzettelijk heeft uitgelokt door giften en/of beloften en/of misbruik van gezag en/of geweld en/of bedreiging en/of misleiding en/of door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

- die [naam 1] (meermalen) gedwongen en/of onder druk gezet en/of ertoe aangezet en/of overgehaald om (tegen betaling) seks te hebben met die [naam 3] , althans die (Duits sprekende) persoon en/of in de gelegenheid gesteld/gebracht tot het verrichten van seks (tegen betaling) met die [naam 3] , althans die (Duits sprekende) persoon en/of

- afspraken gemaakt en/of laten maken met die [naam 3] , althans die (Duits sprekende) persoon (om sex/gemeenschap te hebben met die [naam 1] , althans

een vrouwspersoon) en/of

- die [naam 1] in een auto meegenomen en/of vervoerd naar een hotel waar zij sex moest/zou hebben met die [naam 3] , althans die (Duits sprekende) persoon, althans gezorgd voor het vervoer naar het hotel waar die [naam 1] sex zou moeten/gaan hebben met die (Duits sprekende) persoon en/of

- die [naam 1] (op weg naar het hotel) van drugs voorzien en/of

- die [naam 1] bij het hotel opzettelijk dreigend de woorden toegevoegd: "je kunt mij nu niet voor schut zetten, ik sla je helemaal in elkaar", althans woorden van soortgelijke dreigende aard of strekking en/of

- die [naam 1] de woorden toegevoegd dat ze haar bij het hotel zouden achterlaten als ze weigerde om sex te hebben met die [naam 3] , altans die (Duits sprekende) persoon en/of dat de eerste keer altijd eng is en/of dat ze beter een hoer kon zijn dan een slet en/of dat ze wel moest doen wat die [naam 3] , altans die (Duits sprekende) persoon zei en/of vroeg, althans woorden van deze strekking en/of

- die [naam 1] een telefoon meegegeven toen ze het hotel in ging met die [naam 3] , altans die (Duits sprekende) persoon (om contact te kunnen onderhouden met verdachte en/of diens mededader(s)) en/of

- tegen die [naam 1] gezegd dat ze moest zeggen dat ze 16 jaar was als die [naam 3] , altans die (Duits sprekende) persoon daarnaar vroeg en/of

- zich agressief gedragen tegenover die [naam 1] en/of

- de prijs/prijzen bepaald waartegen die [naam 1] de seksuele handelingen met die die [naam 3] , althans die (Duits sprekende) persoon zou verrichten;

3.

hij op of omstreeks 20 juni 2018 te Helmond, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer

* 71,8 gram, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd (hasjiesj) en/of

* 19,6 gram en/of 30 gram hennep en/of 10 joints bevattende hennep, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram hennep, zijnde hasjiesj en/of hennep (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

EN/OF

hij op of omstreeks 20 juni 2018 te Helmond, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer

* 2 gram cocaine, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaine, zijnde cocaine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet en /of

* 65 ampullen / 19,5 gram , in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

Feiten 1 en 2

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde mensenhandel en uitlokking van het plegen van ontucht tezamen en in vereniging heeft gepleegd. Zij baseert zich daarbij op de aangifte en de verklaringen van mevrouw [naam 4] (hierna: [naam 4] ) en de verklaringen van [naam 1] (hierna: [naam 1] ). De politie komt tot vele bevindingen die de verklaring van [naam 1] ondersteunen. De officier van justitie verwijst in dit kader naar de processen-verbaal van bevindingen ten aanzien van het hotel, de klant [naam 3] , de gebruikte Mercedes, de gereden route en de locatiegegevens van de telefoons in gebruik bij verdachte, medeverdachte [naam 2] (hierna: [naam 2] ) en [naam 1] . Ook de verklaring van [naam 5] (hierna: [naam 5] ) bevestigt het verhaal van [naam 1] op belangrijke punten. Dit geldt tevens voor de verklaringen van verdachte en die van [naam 2] , het onderzoek naar de telefoons van [naam 1] en [naam 4] en voor het tapgesprek van 30 maart 2018.

Feit 3

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte dit feit heeft begaan en baseert zich daarbij op de verklaring die verdachte bij de politie heeft afgelegd op 27 juni 2018, de kennisgevingen van inbeslagneming met betrekking tot het aantreffen van de drugs en de rapportage van het NFI.

4.2

Het standpunt van de verdediging

Feit 1

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van zowel het primaire als het subsidiaire ten laste gelegde feit.

Het opzet van verdachte was enkel gericht op het vervoeren van personen. Er is geen sprake geweest van een bewuste en nauwe samenwerking. Verdachte is niet op de hoogte geweest van de precieze intenties en gedragingen van medeverdachte [naam 2] om [naam 1] in de prostitutie te brengen.

De verdediging stelt zich op het standpunt dat er ook geen sprake is geweest van medeplichtigheid. [naam 2] heeft geen daadwerkelijke hulp van verdachte gekregen. Verdachte was actief als zwarte taxichauffeur. Het maken van dit soort ritten was normaal voor verdachte. De verdediging verzoekt de rechtbank dan ook verdachte vrij te spreken van dit feit.

Feit 2

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen. Vast staat dat verdachte [naam 1] heeft vervoerd naar het hotel. Dat de ten laste gelegde ontuchtige handelingen hebben plaatsgevonden kan echter niet worden bewezen. Dit volgt enkel uit de verklaring van [naam 1] . Voorts kan niet worden bewezen dat verdachte de Duitse man heeft uitgelokt tot het verrichten van ontuchtige handelingen met [naam 1] . Dat er een geldbedrag is betaald is daarvoor onvoldoende. De Duitse man is niet op een nieuw idee gebracht door de uitlokker. Hij was op zoek naar een prostituee en heeft uit eigen beweging aan verdachte voorgelegd of hij wist waar hij aan zijn gerief kon komen door voor seks te betalen. Hij hoefde niet te worden aangezet tot seks (met een minderjarige). Ook de prijs waartegen de seks werd aangeboden of door de Duitse man werd afgenomen is geen instrument geweest waardoor de man is uitgelokt of aangezet tot het hebben van betaalde seks. Verdachte dient dan ook te worden vrijgesproken van dit feit.

Feit 3

De verdediging refereert zich ten aanzien van dit feit aan het oordeel van de rechtbank.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Feiten 1 en 2

Algemene bewijsoverwegingen

Start van het onderzoek

Op 7 december 2017 laat [naam 4] in een gesprek met de politie weten dat zij zich zorgen maakt over haar dochter [naam 1] . [naam 1] heeft medeverdachte [naam 2] leren kennen via social media. [naam 1] heeft verteld dat zij haar bankpas en pincode heeft afgegeven aan [naam 2] . [naam 1] zou daar geld voor krijgen. [naam 1] heeft drie horloges van de partner van [naam 4] weggenomen. Later bleek dat [naam 1] deze horloges aan [naam 2] heeft gegeven. [naam 1] wilde zich op deze manier aan [naam 2] bewijzen. Op 29 november 2017 was [naam 4] bij [naam 1] op bezoek in de [naam instantie] in Vught. Zij zag een briefje van € 50,- op de kamer van [naam 1] liggen. Het geld heeft [naam 1] niet van [naam 4] en ook niet van haar vader. Haar bankrekening is opgeheven. [naam 4] zag berichtjes van 30 november 2017 tussen [naam 2] en [naam 1] op Instagram. [naam 1] schrijft ‘Kijk ik vind hem gwn eng, maar t verdient wel goeie’. [naam 2] schrijft ‘Ja daarom. Als jij andere boys vind’. [naam 4] weet dat [naam 1] en [naam 2] seks met elkaar hebben gehad. Dat heeft [naam 1] aan een neefje laten weten.

Op 7 januari 2018 wordt verbalisant [naam 6] gebeld door [naam 4] . [naam 4] verklaart dat [naam 1] haar heeft verteld dat zij een afspraak heeft gehad met een oudere Duitse man in een hotel. De afspraak zou zijn geregeld door [naam 2] . [naam 1] heeft seks gehad zonder condoom en de Duitse man heeft € 450,- aan [naam 2] betaald, waarvan [naam 1] € 50,- heeft gekregen.

Aangifte en aanvullende verklaringen moeder

Op 11 januari 2018 doet [naam 4] aangifte namens [naam 1] . [naam 1] heeft haar verteld dat zij onder dwang seks heeft gehad. Zij is hiertoe gedwongen door [naam 2] . [naam 1] heeft vooraf een foto van de man ontvangen van [naam 2] . De afspraak vond plaats op 28 november 2017. [naam 1] is in Vught opgehaald. Zij zijn naar een hotel gereden. Tijdens de rit is drugs gebruikt. Ze waren aan het blowen. [naam 1] vertelde dat zij ook drugs heeft gebruikt. Voordat [naam 1] met de Duitser het hotel binnen ging, heeft zij een telefoon gekregen van [naam 2] . De Duitser was er al toen ze aankwamen op de parkeerplaats bij het hotel. In het hotel heeft [naam 1] seks gehad met de Duitser, terwijl zij tegen [naam 2] heeft gezegd dat zij dat niet wilde. [naam 4] heeft gevraagd of die man een condoom had gebruikt. [naam 4] zag dat [naam 1] nee schudde. De Duitse man was 37 jaar oud. Na afloop is [naam 1] afgezet op het station in Eindhoven. [naam 1] heeft [naam 4] verteld dat [naam 2] aan haar had gevraagd of [naam 1] geen andere meisjes wist die dit werk wilden doen. [naam 1] heeft dit aan meisjes gevraagd. De behandelcoördinator van [naam 1] heeft [naam 4] verteld dat [naam 1] een ander meisje heeft proberen te ronselen. [naam 1] zei tegen [naam 4] dat zij dit heeft gedaan.

Op 19 januari 2018 spreekt de politie opnieuw met [naam 4] . Zij verklaart bij die gelegenheid dat zij inmiddels weet dat [naam 1] de drugs van [naam 2] heeft gekregen. [naam 2] heeft [naam 1] een paar keer gebeld toen zij bij de Duitser was. [naam 4] heeft aan [naam 1] gevraagd hoe [naam 2] in contact is gekomen met de Duitser. [naam 1] zei “De man die achter het stuur zat, kende die Duitser”. [naam 1] is verteld dat het een Duitser is. [naam 2] heeft tegen [naam 1] gezegd dat zij moest vertellen dat zij 16 jaar oud was als om haar leeftijd werd gevraagd door de Duitser. De Duitser heeft gevraagd hoe oud [naam 1] was toen [naam 1] met hem alleen was. [naam 1] heeft toen gezegd dat zij 16 jaar oud was.

Op 6 maart 2018 verklaart [naam 4] bij de politie dat de chauffeur de klanten regelde. [naam 2] zocht de meisjes. [naam 1] zag op Instagram een contact dat zij niet kende en vroeg: “Wie ben jij?" De jongen reageerde met: “Ik zat naast je in die auto, je weet wel”. [naam 1] vroeg aan de jongen of hij de Mercedes bedoelde. De jongen antwoordde hierop “ja”. De jongen zei toen dat de chauffeur van de auto [verdachte] heet.

Verklaringen [naam 1]

Op 16 mei 2018 en 28 mei 2018 legt [naam 1] verklaringen af bij de politie. In de tijd dat [naam 1] [naam 2] nog nooit had gezien, maar alleen via de telefoon en internet contact met hem had, vertelde [naam 2] haar dat hij van horloges houdt. [naam 1] heeft hem toen verteld dat de vriend van haar moeder drie mooie horloges had. Nadat [naam 1] dit had gezegd, begon [naam 2] steeds over die horloges. Hij zei dat hij ze wilde hebben en dat hij daarvoor in hun huis wilde komen. [naam 1] heeft toen de horloges weggenomen en aan [naam 2] gegeven. Zij verklaart dat zij [naam 2] voor het eerst zag in 2017. [naam 2] heeft nooit echt verkering gevraagd. [naam 1] was erg verliefd op [naam 2] . Zij denkt dat [naam 2] ook verliefd op haar was. [naam 2] wist dat [naam 1] 14 jaar oud was. Dat heeft zij hem verteld. heeft zo vaak als zij kon met [naam 2] afgesproken. Een keer moest [naam 1] haar pinpas aan hem afgeven. [naam 2] wilde die lenen en [naam 1] zou daar € 1.000,- voor krijgen. Dit was twee of drie maanden nadat [naam 1] [naam 2] voor het eerst had gezien. [naam 1] en [naam 2] hadden ook onveilige seks met elkaar. Dit gebeurde op initiatief van [naam 2] . [naam 1] heeft weleens foto’s in lingerie naar [naam 2] gestuurd, omdat [naam 2] dit vroeg.

[naam 1] heeft seks tegen betaling gehad met een meerderjarige man. [naam 2] heeft haar daartoe gedwongen. [naam 2] was boos op haar en [naam 1] wilde dat hij weer aardig tegen haar ging doen. [naam 1] wist van tevoren wat er op 28 november 2017 ging gebeuren, want dat had [naam 2] de dag van tevoren verteld. [naam 2] heeft van tevoren verteld om welk hotel het ging. [naam 2] had verteld dat de man Duits was. De man met wie zij seks moest hebben was 37 jaar oud. Een dag van tevoren had zij een foto van de man gezien, die de man had gestuurd via [naam 2] . [naam 2] appte haar. Hij zei dat hij iemand had geregeld die seks met haar wilde. Hij zei “beter een hoer dan een slet”. Hij bedoelde daarmee dat je beter seks kunt hebben voor geld dan zomaar seks. Hij begon er wel eens eerder over dat vriendinnen dat ook wel eens deden.

Zij is met de auto naar het hotel gegaan. [naam 1] moest wachten bij de Jumbo in Vught. Toen de auto aankwam, stapte [naam 2] uit en wenkte hij haar. In de auto zaten [naam 2] en andere jongens. Een van die jongens heet [naam 5] . Verdachte zat achter het stuur. [naam 5] zat achter verdachte. [naam 1] zat in het midden en [naam 2] zat aan de andere kant naast haar. De jongens waren stoned. Zij gingen jointjes draaien. [naam 1] heeft ook jointjes gerookt. [naam 2] gaf deze aan haar en zei dat zij er rustig van zou worden. [naam 2] zei in de auto dat die man geen rare dingen zou doen, maar dat [naam 1] wel moest doen wat de man zei. Hij bedoelde hier de man mee met wie [naam 1] seks moest hebben. Zij reden naar het hotel. Toen zij bij het hotel aankwamen, stond de Duitse man al te wachten op de parkeerplaats. De chauffeur, [naam 2] en [naam 1] stapten uit. De Duitse man kwam naar hen toe en gaf een envelop aan [naam 2] . [naam 1] wist dat er € 350,- in de envelop zat. [naam 1] heeft later gezien dat [naam 2] het geld telde. [naam 1] zag dat verdachte met de Duitse man bleef praten. [naam 1] zei tegen [naam 2] dat zij niet meer wilde. [naam 1] is met de man meegegaan, omdat zij bang was dat zij haar daar achterlieten. Zij zag dat de auto met iedereen erin wegreed. [naam 1] was bang. Het was avond en [naam 1] wist niet waar zij was. Ze hadden beloofd om daar op haar te wachten.

De man vroeg hoe oud [naam 1] was. [naam 1] zei dat zij 16 jaar oud was, want dat moest zij van [naam 2] zeggen. De man vroeg aan [naam 1] of zij dit moest doen van de jongens. [naam 1] zei hierop “ja”. De man vroeg of zij zelf genoeg geld kreeg van de jongens. [naam 2] had tegen haar gezegd dat zij extra geld aan die man moest vragen. Dat heeft zij gedaan en die man heeft haar € 100,- gegeven, maar dat heeft zij aan [naam 2] moeten afgeven. [naam 1] heeft seks met deze man gehad in zijn hotelkamer. Zij deden het niet veilig. De man zei dat hij betaald had om het zonder condoom te doen. [naam 1] wist dit niet van tevoren. Van [naam 2] had zij een telefoon gekregen. Toen [naam 1] klaar was, belde [naam 2] haar op. Hij zei dat hij haar weer kwam ophalen. [naam 1] is toen weer in de auto gestapt. [naam 1] heeft gezegd dat zij € 100,- had gekregen, omdat zij bang was dat [naam 2] haar niet meer zou komen ophalen. [naam 1] heeft zelf

€ 50,- gekregen van [naam 2] . Op de terugweg waren dezelfde jongens erbij. Zij hebben haar bij het station in Eindhoven afgezet. [naam 1] dacht dat zij het vaker zou moeten doen, omdat [naam 2] dat vroeg. [naam 1] zei dat zij dat wilde. Zij wilde dat doen voor hem, omdat zij verliefd op hem was. [naam 1] heeft een gesprek gehad met [naam 2] , waarin zij ongeveer schrijft ‘ik wil het niet meer doen, ik vind hem eng’. Hij schrijft dan terug ‘als je dat eng vindt, dan moet je maar zorgen voor jongere boys’. [naam 2] heeft [naam 1] gevraagd of zij niet aan andere meisjes kon vragen of zij seks wilden hebben voor geld.

Verklaringen getuigen

Getuige [naam 5] is door de politie en de rechter-commissaris gehoord. Hij verklaart dat verdachte aan hem vroeg of hij mee ging rijden. Verdachte zei dat ze geld gingen verdienen. Zij hebben [naam 2] opgehaald in Tilburg. Toen reden ze naar Vught om dat meisje op te halen. Toen ze van Tilburg naar Vught reden, zeiden verdachte en [naam 2] “We gaan een meisje verkopen”. In Vught stapte [naam 1] in. [naam 2] zei dat [naam 1] 16 jaar oud was. Ze zijn toen naar Asten gereden. In de auto zaten verdachte, [naam 2] , [naam 1] en [naam 5] . Verdachte zat achter het stuur. [naam 5] zat achterin met [naam 1] en [naam 2] . [naam 5] heeft [naam 2] tegen [naam 1] horen zeggen dat zij moest doen wat hij wilde. Met die man bedoelt [naam 5] de Duitser. Hij weet dat het een Duitser was, omdat ze hem dat erna vertelden. Verdachte kende deze man al. [naam 5] heeft [naam 1] horen zeggen dat zij zou doen wat de man wilde. [naam 5] heeft gezien dat [naam 2] [naam 1] in de auto een telefoon gaf. Verdachte, [naam 2] en [naam 1] zijn uit de auto gestapt. Er stond daar een man van rond de 40 jaar oud. De man, [naam 2] en verdachte spraken met elkaar. Er is een envelop overhandigd tijdens dat gesprek. Dat heeft [naam 5] gezien toen verdachte en [naam 2] terug in de auto kwamen. [naam 5] zag verdachte en [naam 2] geld uitwisselen. [naam 2] had de envelop vast. Hij pakte als eerste geld uit de envelop en gaf dat aan verdachte. Ze zijn gaan rondrijden. Daarna keerden zij terug naar de parkeerplaats. [naam 1] stond alleen te wachten. Zij stapte toen weer in de auto. [naam 1] zei dat ze extra gekregen had; daarmee bedoelde zij geld. Ze mocht € 50,- houden. De rest moest ze aan [naam 2] afgeven. Een paar weken later heeft [naam 5] contact gehad met [naam 1] via Instagram.

[naam 7] , casemanager, verklaart dat vanuit [naam instantie] is aangegeven dat [naam 1] andere groepsgenoten heeft moeten ronselen. Gezegd is dat er € 50,- mee kan worden verdiend.

Verklaringen verdachte en medeverdachte [naam 2]

De politie heeft verdachte en [naam 2] aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de onder feit 1 en 2 ten laste gelegde feiten.

Verdachte verklaart dat hij gebruikmaakte van de auto van zijn vader. Hij zag [naam 2] bij het station in Tilburg. [naam 2] stapte in en toen zijn ze zijn vriendin gaan halen in Vught. Ze gingen naar Asten. Ze waren aan het blowen. Iedereen heeft van de joint gerookt. [naam 1] was onderdanig. [naam 2] en [naam 1] waren niet gelijkwaardig. Verdachte denkt dat [naam 1] geen keuze heeft gehad. [naam 2] heeft haar onder druk gezet. [naam 1] , [naam 2] en verdachte zijn uit de auto gestapt. De man bij het hotel is een Duitse man, die verdachte heeft ontmoet in Helmond. Die Duitser heeft opgemerkt dat hij seks zou willen hebben tegen betaling met een vrouw. Hij heeft gevraagd of verdachte een goede hoerentent in de buurt wist. Op de foto die als bijlage 1 bij het proces-verbaal is gevoegd, staat de Duitse man waar verdachte het over heeft. Hij is de man die in het hotel in Asten seks heeft gehad met [naam 1] .

[naam 2] verklaart dat hij en [naam 1] regelmatig seks hadden. Verdachte heeft hij via via leren kennen. [naam 2] is naar verdachte gegaan en heeft hem gevraagd of hij iets wist voor [naam 1] om geld te verdienen. Verdachte heeft aangegeven dat iemand aan hem had gevraagd of hij ergens in de buurt van Helmond een goede hoerentent wist. Verdachte heeft daarna aan [naam 2] verteld dat hij een vriend heeft die bereid is om te betalen voor seks en dat verdachte het met deze vriend, de Duitse man, zou regelen.. [naam 2] kent die Duitse man via verdachte. Hij kreeg het nummer van die man van verdachte. Het telefoonnummer [telefoonnummer 1] dat onder de naam ‘Duitser’ in de telefoon van [naam 2] is opgeslagen is van die Duitse man, de klant van [naam 1] . [naam 2] zou de afspraken met [naam 1] maken, zodat zij zou weten op welke dag, hoe laat en met wie het zou plaatsvinden. [naam 2] heeft tegen [naam 1] gezegd dat het in Asten zou zijn. Verdachte reed. [naam 1] en [naam 2] zaten samen achterin. De man die bij het hotel stond toen verdachte, [naam 2] en [naam 1] uitstapten was de Duitse man. De Duitse man gaf [naam 2] de envelop. In de envelop zat € 350,-. [naam 2] heeft [naam 1] een telefoon gegeven. [naam 1] is met de Duitse man het hotel ingegaan om daar seks tegen betaling met hem te hebben. Met de klant is de afspraak gemaakt dat hij zich zou gedragen, dat het niet langer dan een uur zou duren en dat er € 350,- zou worden betaald. De Duitse man wist wat hij moest betalen, dat had hij met verdachte afgesproken. Toen [naam 1] met de Duitse man het hotel in is gegaan, is het geld onderling verdeeld. [naam 2] zat toen met verdachte en [naam 5] in de auto. Toen [naam 1] klaar was met de klant hebben ze haar opgehaald op het parkeerterrein waar zij haar hebben afgezet.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de onder verdachte en [naam 2] in beslag genomen telefoons.

Telefoonnummer [telefoonnummer 2]

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat het telefoonnummer [telefoonnummer 2] op naam van [verdachte] staat, wonende op [adres 1] .

Voor de rechtbank staat op basis van deze feiten en omstandigheden in voldoende mate vast dat het telefoonnummer [telefoonnummer 2] destijds in gebruik is geweest bij verdachte.

Telefoonnummer [telefoonnummer 3]

[naam 2] heeft bij de politie verklaard dat het zou kunnen dat hij het nummer [telefoonnummer 3] in gebruik had.

[naam 4] verklaart bij de politie dat het telefoonnummer van [naam 2] [telefoonnummer 3] is.

[naam 1] verklaart bij de politie dat het telefoonnummer van [naam 2] [telefoonnummer 3] is.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat het telefoonnummer [telefoonnummer 3] op naam van [naam 8] , de vader van [naam 2] , staat.

Op de kamer van [naam 2] is een iPhone 6 met simkaart aangetroffen en in beslag genomen. Aan deze simkaart is het telefoonnummer [telefoonnummer 3] gekoppeld.

Voor de rechtbank staat op basis van deze feiten en omstandigheden in voldoende mate vast dat het telefoonnummer [telefoonnummer 3] destijds in gebruik is geweest bij [naam 2] .

Onderzoek telefoons

Op de bij [naam 2] in beslag genomen telefoon van het merk Samsung, type Galaxy S4 mini (GT-19195) is door verbalisant [naam 9] onder het onderdeel “Contact” het volgende contact aangetroffen: Name: Duitser. Phone: [telefoonnummer 1] . Toen werd gezocht op dit telefoonnummer zag de verbalisant dat er een foto aan dit telefoonnummer was gekoppeld.

De rechtbank stelt vast dat deze foto dezelfde is als de foto die als bijlage 1 bij het proces-verbaal is gevoegd, en waarover verdachte heeft verklaard dat dit de Duitse man is waarmee [naam 1] seks heeft gehad.

Ook de inhoud van een iPhone in gebruik bij [naam 4] is veiliggesteld. Op deze iPhone zijn vijf foto’s aangetroffen van een chatgesprek tussen [naam 2] en [naam 1] . Hieruit kan worden opgemaakt dat [naam 2] in het bezit is geweest van de pinpas van [naam 1] . Hierover verklaart [naam 4] in de aangifte van 07-12-2017: “Ik had toen dus haar telefoon en zag berichtjes tussen [naam 2] op de Instagram van [naam 1] . Dit waren berichten van een dag eerder, 30 november 2017. [naam 1] schrijft ‘Kijk, ik vind hem gwn eng, maar t verdient wel goeie’. [naam 2] schrijft: ‘Ja daarom. Als jij jongere boys vind’.

Historische gegevens

Van de telefoonnummers [telefoonnummer 2] en [telefoonnummer 3] zijn de historische gegevens opgevraagd.

Het eerste contact tussen het telefoonnummer [telefoonnummer 2] en het telefoonnummer [telefoonnummer 3] is op 22 november 2017 te 20:38:49 uur. Op die dag is er daarna nog drie keer contact. Voorts is er contact op 23 november 2017 (zes keer), 24 november 2017 (zeven keer) en 25 november 2017 (twee keer). Op 28 november 2017 wordt met het telefoonnummer [telefoonnummer 3] negen keer contact gemaakt met het telefoonnummer [telefoonnummer 2] . Uit de mastgegevens blijkt dat het telefoonnummer [telefoonnummer 2] tussen 19:49 en 20:55 uur in Asten was. Het laatste contact vindt plaats op 29 december 2017 om 18:17:44. Er is zes keer vanuit het telefoonnummer [telefoonnummer 2] contact opgenomen met [telefoonnummer 3] . Er is in totaal 61 keer contact opgenomen vanuit het telefoonnummer [telefoonnummer 3] met het telefoonnummer [telefoonnummer 2] .

Het telefoonnummer [telefoonnummer 3] straalt op 28 november 2018 tussen 20:32:29 en 20:52:57 uur zendmastlocaties aan die zich in Asten bevinden.

Onderzoek naar het hotel en de Duitse man

Naar aanleiding van het aanstralen van voornoemde telefoonnummers op de zendmasten in Asten op 28 november 2017 en de aangifte en verklaringen van [naam 4] , heeft de politie contact gezocht met wijkagenten van de gemeente Asten/Heusden. Deze wijkagenten uitten het vermoeden dat het betreffende hotel [naam hotel] te Heusden zou kunnen zijn.

Verbalisant [naam 10] heeft de klantgegevens bij [naam hotel] opgevraagd. [naam 10] heeft de gegevens geanalyseerd op de datum 28 november 2017 en op klanten met een Duitse naam.

Verbalisant [naam 11] heeft de namen van het nachtregister van het hotel op internet en social media bekeken. De naam [naam 3] had slechts 1 profiel op Facebook. [naam 11] zag dat hij uit [plaatsnaam] kwam. Op 10 mei 2018 is in zijn account een post in de Duitse taal geplaatst. In de reacties onder de post werd [naam 3] alsnog gefeliciteerd met zijn verjaardag. Dit zou betekenen dat [naam 3] de dag voor deze post jarig was. Dit zou dan 9 mei zijn geweest. [naam 11] is in de politiesystemen gaan zoeken op een [naam 3] geboren op 9 mei en zag een treffer op naam in Summ-it met geboortedatum [geboortedatum 3] . Dat betekent dat deze persoon in november 2017 37 jaar oud was. [naam 11] zag dat deze naam voorkwam in een onderzoek in Oost-Brabant. Er werd vervolgens contact gezocht met de politie te Helmond. Aangegeven werd dat de gegevens van [naam 3] waren geregistreerd, nu [naam 3] getuige was geweest van een diefstal met geweld, waarbij hij de navolgende gegevens op gaf. [naam 3] , [geboortedatum 3] te [geboorteplaats 2] Polen. Duitse nationaliteit. Wonende: [adres 2] . Tel: [telefoonnummer 1] .

Verbalisanten [naam 12] en [naam 13] hebben [naam hotel] bezocht. De eigenaren van het hotel bevestigden dat [naam 3] daar op 28 november 2017 heeft verbleven. Op de factuur is te zien dat [naam 3] van 20 november 2017 tot en met 29 november 2017 gebruik heeft gemaakt van de kamer met nummer 6.

Op 7 september 2018 is bij het onderzoeksteam van de Duitse autoriteiten een e-mail binnengekomen, waarin is aangegeven dat het horen van [naam 3] niet mogelijk is gebleken omdat [naam 3] zelfmoord heeft gepleegd.

De verdediging heeft verweer gevoerd ten aanzien van het ontbreken van wettig bewijs, het medeplegen en het uitlokken van het plegen van ontucht. De rechtbank zal hieronder ingaan op deze verweren.

Specifieke bewijsoverwegingen

Wettig en overtuigend bewijs

De verdediging heeft betoogd dat wettig bewijs voor de onder feit 2 ten laste gelegde ontuchtige handelingen ontbreekt, nu dit alleen naar voren komt in de verklaring van [naam 1] . Nu feit 1 en feit 2 gezamenlijk ten laste zijn gelegd, zal de rechtbank beoordelen of sprake is van wettig en overtuigend bewijs ten aanzien van beide feiten.

Om te bepalen of er sprake is van voldoende wettig bewijs voor de ten laste gelegde mensenhandel en ontucht dient te worden vastgesteld of de aangifte van [naam 4] en de verklaringen van [naam 4] en [naam 1] steun vinden in ander bewijsmateriaal. Voornoemde aangifte en verklaringen alleen zijn onvoldoende om te voldoen aan de bewijsminimumregel van artikel 342 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering (Sv), inhoudende dat het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan niet uitsluitend kan worden aangenomen op de verklaring van één getuige. Deze verklaringen en aangifte moeten in voldoende mate steun vinden in ander bewijsmateriaal, gelet op de deels ontkennende verklaring van verdachte. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt echter dat deze bepaling ziet op de tenlastelegging in haar geheel, zodat niet ieder onderdeel van de tenlastelegging, waaronder begrepen de kern van de strafrechtelijke gedraging, dubbele bevestiging behoeft. Daarbij is van belang dat er sprake moet zijn van steunbewijs dat niet (alleen) van dezelfde bron afkomstig mag zijn.

De verklaringen van [naam 1] vinden naar het oordeel van de rechtbank voldoende steun in overige bewijsmiddelen. De rechtbank overweegt in de eerste plaats dat verdachte erkent dat hij [naam 2] heeft opgehaald in Tilburg. Daarna heeft hij [naam 1] opgehaald in Vught en naar een hotel in Asten gebracht. Er is onderweg drugs gebruikt. [naam 1] is onder druk gezet door [naam 2] . Bij het hotel zijn [naam 1] , [naam 2] en verdachte uitgestapt. Ook verklaart verdachte dat de Duitse man de man is die toen seks heeft gehad met [naam 1] in het hotel in Asten. Daarmee steunt verdachte in ieder geval een deel van de verklaring van [naam 1] . Voorts is er de getuigenverklaring van [naam 5] . [naam 5] heeft verklaard dat hij samen met verdachte [naam 2] heeft opgehaald in Tilburg. [naam 1] hebben ze in Vught opgehaald. Ze zijn toen naar Asten gereden. [naam 5] zat achterin met [naam 1] en [naam 2] . Verdachte was degene die reed. [naam 5] heeft [naam 2] tegen [naam 1] horen zeggen dat zij moest doen wat de Duitse man wilde. [naam 5] heeft gezien dat [naam 2] [naam 1] in de auto een telefoon gaf. Bij het hotel stond een man van rond de 40 jaar oud. Toen liep [naam 1] met de man mee naar binnen. Toen [naam 1] weer in de auto zat, heeft zij gezegd dat zij extra geld gekregen had. Zij mocht € 50,- houden. De rest moest zij aan [naam 2] geven. Dit komt overeen met de verklaring van [naam 1] . [naam 2] verklaart in overeenstemming met de verklaring van [naam 1] dat [naam 1] en de Duitse man seks hebben gehad. [naam 2] heeft van tevoren contact gehad met [naam 1] over de Duitse man. Verdachte zat achter het stuur. De Duitse man heeft [naam 2] een envelop gegeven met € 350,-. [naam 2] heeft [naam 1] een telefoon gegeven. [naam 1] is met de Duitse man het hotel in gegaan om daar seks tegen betaling met hem te hebben. De verklaring van [naam 7] is van belang, omdat [naam 7] in overeenstemming met de verklaring van [naam 1] aangeeft dat [naam 1] andere meisjes heeft proberen te ronselen. Het hiervoor opgenomen onderzoek dat is gedaan naar de telefoons van verdachte en [naam 2] , naar het hotel en naar de Duitse man bevestigen tevens de verklaring van [naam 1] . Al met al is de rechtbank dan ook van oordeel dat de verklaring van [naam 1] op diverse onderdelen wordt ondersteund, zodat er niet slechts sprake is van één bewijsmiddel of één bron. Dat enkel [naam 1] uit eerste hand kan verklaren over wat er precies in de hotelkamer met de Duitse man is gebeurd, zoals door de verdediging wordt betoogd, doet hier naar het oordeel van de rechtbank niet aan af.

De rechtbank stelt vast dat er ook sprake is van voldoende overtuigend bewijs. [naam 1] en [naam 4] hebben gedetailleerd en consistent verklaard voor wat betreft het handelen van verdachte en [naam 2] . Dit is des te opmerkelijker waar het [naam 4] betreft. Zij verklaart immers in essentie gelijkluidend, terwijl zij een weergave geeft van wat haar dochter [naam 1] heeft verteld. Verder hecht de rechtbank betekenis aan de hierboven opgenomen verklaringen van verdachte, [naam 2] en [naam 5] , die op belangrijke punten overeenkomen met de verklaring van [naam 1] .

De rechtbank zal het verweer van de verdediging dan ook passeren.

Medeplegen

De verdediging stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van het medeplegen van de onder feit 1 ten laste gelegde mensenhandel.

De vraag waar de rechtbank zich voor ziet gesteld, is of verdachte als medepleger kan worden aangemerkt. In dit kader wijst de rechtbank op het arrest dat de Hoge Raad op 2 december 2014 (ECLI:NL:2014:3474) heeft gewezen. De Hoge Raad heeft in dit arrest overwogen dat in het geval van medeplegen sprake moet zijn geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met een ander of anderen. Bij de vorming van het oordeel dat sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip. Daarbij verdient overigens opmerking dat aan het zich niet distantiëren op zichzelf geen grote betekenis toekomt. Het gaat erom dat de verdachte een wezenlijke bijdrage moet hebben geleverd aan het delict.

De rechtbank stelt op basis van de bewijsmiddelen vast dat verdachte de Duitse man kende. De Duitse man heeft verdachte gevraagd of hij een goede hoerentent wist. [naam 2] heeft aangegeven dat [naam 1] bereid was tot het verrichten van seksuele handelingen. Verdachte heeft het contact tussen [naam 2] en de Duitse man gelegd en onderhouden. Voorafgaand aan en op 28 november 2017 is er veelvuldig telefonisch contact geweest tussen verdachte en [naam 2] . Verdachte heeft [naam 1] vervoerd en overgebracht naar het hotel, waar zij seks heeft gehad met de Duitse man. In de auto onderweg naar het hotel heeft verdachte aangegeven dat zij geld gingen verdienen. Verdachte en [naam 2] zeiden dat zij een meisje gingen verkopen. Bij het hotel heeft verdachte met de Duitse man gepraat. Aan [naam 2] is een envelop overhandigd met een bedrag van € 350,-. Toen [naam 1] met de Duitse man in het hotel was, is het geld in de auto verdeeld. Verdachte heeft een deel van het geld gekregen. Verdachte heeft [naam 1] vervolgens afgezet in Eindhoven.

Gelet op de hierboven genoemde feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat verdachte door zo te handelen een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de seksuele uitbuiting van [naam 1] . Dat komt vast te staan dat de medepleger weet heeft van de precieze gedragingen die zijn mededader heeft verricht, is – anders dan door de verdediging wordt betoogd – niet nodig. De rechtbank hecht geen geloof aan de verklaring van verdachte – inhoudende dat hij alleen chauffeur is geweest en dat hij niets met de seksuele uitbuiting te maken heeft gehad – en schuift deze – onder verwijzing naar de bewijsmiddelen - terzijde.

De rechtbank zal het verweer van de verdediging dan ook passeren.

Tussenconclusie

Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder feit 1 primair ten laste gelegde mensenhandel tezamen en in vereniging heeft gepleegd.

Strafbare uitlokking

De verdediging heeft betoogd dat niet kan worden bewezen dat er sprake is van strafbare uitlokking.

Om te komen tot een bewezenverklaring van strafbare uitlokking van het plegen van de ten laste gelegde ontuchtige handelingen dient de rechtbank vast te stellen dat verdachte opzet heeft gehad op uitlokking van het feit, dat verdachte hiertoe een ander heeft aangezet, dat verdachte hierbij een of meerdere uitlokkingsmiddelen heeft gebruikt zoals misbruik van gezag, bedreiging of door het verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, dat het uitgelokte delict is gevolgd en dat de uitgelokte strafbaar is.

Op grond van de bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat verdachte samen met [naam 2] de Duitse man, [naam 3] , opzettelijk in de gelegenheid heeft gesteld met [naam 1] seks te hebben. Uit de bewijsmiddelen blijkt weliswaar dat [naam 3] bij verdachte heeft geïnformeerd naar een goede hoerentent en derhalve seks wilde hebben tegen betaling. Uit niets blijkt echter dat [naam 3] er vanaf het eerste moment op uit was ontuchtige handelingen te verrichten, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van [naam 1] . Dit specifieke plan vindt naar het oordeel van de rechtbank zijn oorsprong bij verdachte en [naam 2] . Het zijn verdachte en [naam 2] geweest die [naam 3] hiertoe vervolgens hebben aangezet en hem daartoe gelegenheid hebben verschaft. Verdachte kende [naam 3] en heeft het contact tussen [naam 3] en [naam 2] gelegd. Verdachte heeft contact onderhouden met [naam 3] , terwijl [naam 2] zorg droeg voor het contact met [naam 1] nadat hij [naam 1] heeft aangeboden. Een en ander heeft er op 28 november 2017 toe geleid dat [naam 3] ontuchtige handelingen met [naam 1] heeft gepleegd. Dit is strafbaar gesteld in artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). De rechtbank is gelet hierop van oordeel dat aan alle volgens de wet gestelde vereisten voor een strafbare uitlokking is voldaan.

De rechtbank zal het verweer van de verdediging ter zake passeren.

Conclusie

Gelet op het vorenstaande is naar het oordeel van de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder feit 2 ten laste gelegde uitlokking van ontucht in vereniging heeft gepleegd.

Feit 3

Aangezien verdachte ten aanzien van feit 3 een bekennende verklaring heeft afgelegd en ter zake daarvan geen vrijspraak is bepleit, zal worden volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen als bedoeld in artikel 359, derde lid, Sv en acht de rechtbank dat feit wettig en overtuigend bewezen, gelet op:

- de bekennende verklaringen van verdachte afgelegd bij de politie;

- het proces-verbaal van bevindingen, tevens inhoudende de rapportage van het NFI;

- de processen-verbaal van bevindingen.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

1.

hij op of omstreeks 28 november 2017, in elk geval in of omstreeks de maand november 2017 te Tilburg en/of Vught en/of Heusden, gemeente Asten en/of te Helmond en/of te Eindhoven en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A.

een ander, te weten [naam 1] (geboren op [geboortedatum 2] ),

* heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [naam 1] , terwijl die [naam 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 2°), en/of

* (telkens) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van die [naam 1] (telkens) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [naam 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die (seksuele) handelingen terwijl die [naam 1] de leeftijd van

achttien jaren nog niet had bereikt (sub 5°)

EN/OF

B.

* (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van [naam 1] met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [naam 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 8°).

Immers heeft/is verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen

- die [naam 1] (meermalen) gedwongen en/of onder druk gezet en/of ertoe aangezet en/of overgehaald om (tegen betaling) seks te hebben/prostitutiewerkzaamheden te verrichten (met een Duitser/Duitse man) en/of in de gelegenheid gesteld/gebracht tot het verrichten van seks (tegen betaling)/prostitutiewerkzaamheden (met een Duitser/Duitse man) en/of daartoe afspraken gemaakt en/of laten maken en/of

- de contacten gelegd en/of onderhouden met de Duitse man/klant om de (sex-)afspraak tussen die Duitse man/klant en die [naam 1] tot stand te brengen;

- die [naam 1] in een auto meegenomen en/of vervoerd naar een hotel waar zij sex moest/zou hebben met een Duitser/Duitse man, althans gezorgd voor het vervoer naar het hotel waar die [naam 1] sex zou moeten/gaan hebben met een Duitser/Duitse man en/of

- die [naam 1] (op weg naar het hotel) van drugs voorzien en/of

- die [naam 1] bij het hotel opzettelijk dreigend de woorden toegevoegd: "je kunt mij nu niet voor schut zetten, ik sla je helemaal in elkaar" en/of " [naam 1] ik hou van jou, maar die andere mannen geven niets om jou, die laten je gewoon hier achter", althans woorden van soortgelijke (dreigende) aard of strekking en/of

- die [naam 1] de woorden toegevoegd dat ze haar bij het hotel zouden achterlaten als ze weigerde om sex te hebben met die Duitser/Duitse man en/of dat de eerste keer altijd eng is en/of dat hij anders voor schut zou staan bij zijn vrienden en/of dat ze beter een hoer kon zijn dan een slet en/of dat ze wel moest doen wat de Duitser/Duitse man zei, althans woorden van deze strekking en/of

- die [naam 1] een telefoon meegegeven toen ze het hotel in ging met die Duitser/Duitse man (zodat die [naam 1] en verdachte en/of diens verdachtes mededader(s) contact met elkaar zouden kunnen onderhouden) en/of

- tegen die [naam 1] gezegd dat ze moest zeggen dat ze 16 jaar was als die Duitser/Duitse man daarnaar vroeg en/of

- die [naam 1] zonder condoom sex laten hebben met die Duitser/Duitse man en/of

- een groot deel van de verdiensten uit de verrichte prostitutiewerkzaamheden van die [naam 1] afgenomen en/of afgepakt en/of door die [naam 1] aan hem, verdachte, en/of zijn mededaderts) laten afstaan en/of het door [naam 1] verdiende geld ingenomen en/of beheerd en/of (deels) aangewend voor zijn/hun eigen gebruik en/of

- zich agressief gedragen tegenover die [naam 1] en/of

- zorg gedragen voor controle en/of begeleiding en/of toezicht op (de prostitutiewerkzaamheden van) die [naam 1] en/of

- de prijs/prijzen bepaald waartegen die [naam 1] de seksuele handelingen zou verrichten met die Duitser/Duitse man en/of

2.

[naam 3] , althans een (Duits sprekende) persoon op of omstreeks 28 november 2017, althans in of omstreeks de maand november 2017 te Heusden, gemeente Asten, althans in Nederland, met [naam 1] (geboren [geboortedatum 2] ), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam 1] , hebbende die [naam 3] zijn penis in de vagina van die [naam 1] geduwd en/of gebracht en/of gehouden en/of (vervolgens) (met zijn penis) op en neer gaande bewegingen gemaakt in de vagina van die [naam 1] ,

welk feit hij, verdachte op of omstreeks 28 november 2017, althans in of omstreeks de periode van 1 november 2017 tot en met 28 november 2017 te Tilburg en/of Vught en/of Heusden, gemeente Asten, en/of te Helmond en/of Eindhoven, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans hij, verdachte, opzettelijk heeft uitgelokt door giften en/of beloften en/of misbruik van gezag en/of geweld en/of bedreiging en/of misleiding en/of door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

- die [naam 1] (meermalen) gedwongen en/of onder druk gezet en/of ertoe aangezet en/of overgehaald om (tegen betaling) seks te hebben met die [naam 3] , althans die (Duits sprekende) persoon en/of in de gelegenheid gesteld/gebracht tot het verrichten van seks (tegen betaling) met die [naam 3] , althans die (Duits sprekende) persoon en/of

- afspraken gemaakt en/of laten maken met die [naam 3] , althans die (Duits sprekende) persoon (om sex/gemeenschap te hebben met die [naam 1] , althans een vrouwspersoon) en/of

- die [naam 1] in een auto meegenomen en/of vervoerd naar een hotel waar zij sex moest/zou hebben met die [naam 3] , althans die (Duits sprekende) persoon, althans gezorgd voor het vervoer naar het hotel waar die [naam 1] sex zou moeten/gaan hebben met die (Duits sprekende) persoon en/of

- die [naam 1] (op weg naar het hotel) van drugs voorzien en/of

- die [naam 1] bij het hotel opzettelijk dreigend de woorden toegevoegd: “je kunt mij nu niet voor schut zetten, ik sla je helemaal in elkaar”, althans woorden van soortgelijke dreigende aard of strekking en/of

- die [naam 1] de woorden toegevoegd dat ze haar bij het hotel zouden achterlaten als ze weigerde om sex te hebben met die [naam 3] , althans die (Duits sprekende) persoon en/of dat de eerste keer altijd eng is en/of dat ze beter een hoer kon zijn dan een slet en/of dat ze wel moest doen wat die [naam 3] , althans die (Duits sprekende) persoon zei en/of vroeg, althans woorden van deze strekking en/of

- die [naam 1] een telefoon meegegeven toen ze het hotel in ging met die [naam 3] , althans die (Duits sprekende) persoon (om contact te kunnen onderhouden met verdachte en/of diens verdachtes mededader(s)) en/of

- tegen die [naam 1] gezegd dat ze moest zeggen dat ze 16 jaar was als die [naam 3] , althans die (Duits sprekende) persoon daarnaar vroeg en/of

- zich agressief gedragen tegenover die [naam 1] en/of

- de prijs/prijzen bepaald waartegen die [naam 1] de seksuele handelingen met die [naam 3] , althans die (Duits sprekende) persoon zou verrichten.

3.

hij op of omstreeks 20 juni 2018 te Helmond, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer

* 71,8 gram, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd (hasjiesj) en/of

* 19,6 gram en/of 30 gram hennep en/of 10 joints bevattende hennep, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram hennep, zijnde hasjiesj en/of hennep (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet ;

EN/OF

hij op of omstreeks 20 juni 2018 te Helmond, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer

* 2 gram cocaïne, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet en /of

* 65 ampullen / 19,5 gram MDMA, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet .

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten in de bewezenverklaring middels cursief verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en met als bijzondere voorwaarden een contactverbod met de benadeelde partij [naam 1] .

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging stelt zich op het standpunt dat verdachte een beperkt strafblad heeft. Verdachte had een stabiel leven en zou een vast inkomen kunnen krijgen. Verdachte wil graag vrijwilligerswerk gaan doen. Niet is gebleken dat er sprake is van een recidiverisico. Het is schrijnend dat het Openbaar Ministerie en de reclassering zich niet hebben gehouden aan de afspraken omtrent de op te stellen rapportage. De verdediging verzoekt de rechtbank hiermee rekening te houden en, indien een straf wordt opgelegd, deze te matigen.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van mensenhandel, hetgeen een zeer vergaande en ontluisterende manier van uitbuiting is. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van uitlokking van het plegen van ontucht. Verdachte heeft samen met zijn mededader het plan opgevat de 14-jarige [naam 1] seksueel uit te buiten. [naam 1] moest tegen betaling zonder condoom seks hebben met een 37-jarige man. In dit kader hebben verdachte en zijn mededader afspraken gemaakt met deze man. [naam 1] is in een auto meegenomen en naar een hotel gebracht. Zij is van drugs voorzien en het grootste deel van het verdiende geld is ingenomen. Door aldus te handelen heeft verdachte, met miskenning van de lichamelijke en geestelijke integriteit en de persoonlijke vrijheid van [naam 1] , zijn eigen financiële gewin op de voorgrond gesteld. De ervaring leert dat slachtoffers van dergelijke feiten vaak nog gedurende lange tijd psychische schade ondervinden. Daarnaast is mede uit de slachtofferverklaring gebleken dat in dit geval niet alleen [naam 1] enorm is getroffen, maar dat dit feit ook een grote impact heeft gehad en nog steeds heeft op haar familie. Verdachte heeft door zijn egoïstisch handelen meerdere levens beschadigd en met name dat van een jong meisje dat nog in de bloei van haar ontwikkeling is en dat rekent de rechtbank hem zeer aan. Verdachte heeft zich bovendien schuldig gemaakt aan het opzettelijk aanwezig hebben van hasj, hennep, cocaïne en MDMA. Het gebruik van deze drugs is schadelijk voor de gezondheid. De handel in drugs brengt onherroepelijk criminaliteit en vaak geweld met zich mee. Verdachte heeft daar aan bij gedragen.

Naast de ernst van de feiten heeft de rechtbank bij de bepaling van de straf rekening gehouden met het strafblad van verdachte.

De eis van de officier van justitie is in het licht van hetgeen voor soortgelijke feiten wordt opgelegd alleszins te begrijpen. De rechtbank is evenwel van oordeel dat de aan verdachte op te leggen gevangenisstraf aanzienlijk lager dient te zijn. Uit het onderzoek ter terechtzitting is immers gebleken dat de rol van verdachte bij de bewezenverklaarde mensenhandel en uitlokking van het plegen van ontucht zeer ernstig maar wel geringer is geweest dan de rol van medeverdachte [naam 2] , die de rechtbank als de initiator van de strafbare feiten beschouwd.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden met aftrek van het voorarrest passend en noodzakelijk is. De rechtbank ziet geen ruimte voor een andere of lichtere sanctie. Wel ziet de rechtbank aanleiding een deel van de op te leggen gevangenisstraf, te weten vier maanden, voorwaardelijk op te leggen met een proeftijd van twee jaren. Daarbij zal de rechtbank verdachte, naast de algemene voorwaarden, als bijzondere voorwaarden een contactverbod met [naam 1] en een meldplicht opleggen. Met de voorwaardelijke straf en de daarbij behorende voorwaarden wordt beoogd verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

7 De benadeelde partij

De benadeelde partij [naam 1] vordert een schadevergoeding van € 29.674,86 voor de feiten 1 en 2, bestaande uit € 10.000,- immateriële schade en € 19.674,86 materiële schade ter zake van studievertraging, huidige en toekomstige reiskosten en afgedragen geld.

De rechtbank is van oordeel dat de schade tot een bedrag van € 5.000,- ter zake van immateriële schade een rechtstreeks gevolg is van de bewezenverklaarde feiten 1 en 2, en acht verdachte aansprakelijk voor die schade. Het gevorderde is tot dat bedrag voldoende aannemelijk gemaakt en zij zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

De rechtbank is van oordeel dat de behandeling van het overige deel van de vordering en met name het onderzoek naar het causale verband tussen de bewezenverklaarde feiten en de gevorderde materiële schade, een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. De benadeelde partij zal daarom voor het overige deel niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering. Zij kan haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Met betrekking tot de toegekende vordering benadeelde partij zal de rechtbank tevens de hoofdelijkheid en de schadevergoedingsmaatregel opleggen.

8 Het beslag

8.1

De onttrekking aan het verkeer

De hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer. Gebleken is dat het onder feit 3 tenlastegelegde is begaan met betrekking tot de voorwerpen. Verder zijn de voorwerpen van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang.

9 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 10, 14 a, 14b, 14c, 14d, 24c, 27, 36b, 36c, 36f, 47, 91, 245 en 273f van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 3, 10, 11, 13, 13a en 14 van de Opiumwet , zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1 primair: mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en terwijl degene ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden gepleegd een persoon is die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

feit 2: door het verschaffen van gelegenheid opzettelijk uitlokken van het met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

feit 3: handelen in strijd met de in artikel 2, onder C, en artikel 3, onder C, van de Opiumwet gegeven verboden;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 12 maanden;

- bepaalt dat een gedeelte van deze gevangenisstraf groot 4 maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat verdachte voor het einde van de proeftijd van twee jaren na te melden voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt als algemene voorwaarde:

* dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

- stelt als bijzondere voorwaarden:

* dat verdachte gedurende de proeftijd op geen enkele wijze - direct of indirect - contact zal opnemen, zoeken of hebben met [naam 1] , geboren te [geboortedatum 2] , zo lang de reclassering dit noodzakelijk acht.

De politie ziet toe op handhaving van dit contactverbod;

* dat verdachte zich gedurende een door de reclassering te bepalen periode (die loopt tot maximaal het einde van de proeftijd) zal blijven melden, zo lang en zo frequent als de reclassering noodzakelijk acht;

Omdat bijzondere voorwaarden zijn opgelegd, gelden van rechtswege daarbij de algemene voorwaarden:

* dat verdachte ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit, medewerking zal verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

* dat verdachte medewerking zal verlenen aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking van huisbezoeken daaronder begrepen;

- geeft opdracht aan de reclassering tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarde(n) en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf;

Beslag

- verklaart onttrokken aan het verkeer de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten: 45 stuks ampul (goednummer: G1897950), 8 stuks verdovende middelen (goednummer: G1895757);

Benadeelde partijen

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam 1] van € 5.000,-, ter zake van immateriële schade en vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 28 november 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- bepaalt dat voorzover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen;

- verklaart de benadeelde partij in het overige gedeelte van de vordering niet-ontvankelijk en bepaalt dat die vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

- veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [naam 1] € 5.000,- te betalen en vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 28 november 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

- bepaalt dat voorzover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de Staat te betalen;

- bepaalt dat bij voldoening van de schadevergoedingsmaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij vervalt en omgekeerd;

- heft op het geschorste bevel voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. Huiskamp, voorzitter, mr. Meeuwisse en mr. Speekenbrink, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Saelman, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 2 april 2019.

Wanneer hierna wordt verwezen naar een paginanummer, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een pagina van het eindproces-verbaal met dossiernummer ZBRCC18002 van de regionale eenheid politie Zeeland-West-Brabant, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en doorgenummerd van 1 tot en met 1482.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 4] , pagina’s 88 tot en met 89 en 91 tot en met 93.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina’s 118 tot en met 119.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 4] , pagina’s 95 tot en met 99 en 101.

Het proces-verbaal van verhoor van aangeefster [naam 4] , pagina’s 107 tot en met 108, 113.

Proces-verbaal van bevindingen, pagina 126.

Het proces-verbaal van verhoor van aangeefster [naam 4] , pagina 124.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 1] van 16 mei 2018, pagina 135.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 1] van 28 mei 2018, pagina 137.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 1] van 16 mei 2018, pagina 134.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 1] van 28 mei 2018, pagina’s 137 tot en met 139, 141 tot en met 147.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 1] van 28 mei 2018, pagina’s 137 tot en met 139, 141 tot en met 147.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 1] van 28 mei 2018, pagina’s 137 tot en met 139, 141 tot en met 147.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 5] , pagina’s 542 tot en met 543.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 5] door de rechter-commissaris, losbladig, blad 2.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 5] , pagina’s 542 tot en met 543.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 5] door de rechter-commissaris, losbladig, blad 2.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 5] , pagina 545.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 5] door de rechter-commissaris, losbladig, blad 2 en 4.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 5] , pagina’s 543 tot en met 544.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 5] door de rechter-commissaris, losbladig, blad 3.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 5] , pagina’s 544 tot en met 546.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 116.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte van 26 juni 2018, pagina 761.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte van 28 juni 2018, pagina 769.

De verklaring van verdachte, afgelegd op de zitting van 14 december 2018.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte van 28 juni 2018, pagina 770.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte van 19 juli 2018, pagina 781.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte van 28 juni 2018, pagina’s 770 en 777.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte van 19 juli 2018, pagina 780.

Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [naam 2] van 12 juli 2018, pagina 688.

Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [naam 2] van 29 juni 2018, pagina 683.

Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [naam 2] van 12 juli 2018,.

Het proces verbaal van verhoor van verdachte van 28 juni 2018, pagina 770.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 2] door de rechter-commissaris op 22 oktober 2018, losbladig, blad 3 tot en met 4.

Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [naam 2] van 29 juni 2018, pagina 683.

Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [naam 2] van 12 juli 2018, pagina 690.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 2] door de rechter-commissaris op 22 oktober 2018, losbladig, blad 3 tot en met 4, 7 tot en met 8.

Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [naam 2] van 29 juni 2018, pagina 685.

Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [naam 2] van 12 juli 2018, pagina’s 687 tot en met 689.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 2] door de rechter-commissaris op 22 oktober 2018, losbladig, blad 5 tot en met 6.

Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [naam 2] van 12 juli 2018, pagina’s 687 tot en met 689.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 242.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 214.

Het proces-verbaal van verhoor van medeverdachte [naam 2] van 29 juni 2018, pagina 681.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 4] , pagina 91.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [naam 1] van 28 mei 2018, pagina 137.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 214.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 518.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina’s 444 tot en met 445.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte, pagina’s 780 en 784

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 276.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 342.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina’s 242 tot en met 245.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 215.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina’s 169 tot en met 170.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 185.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina’s 370 tot en met 371.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 197.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte van 27 juni 2018, pagina 766.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina’s 534 tot en met 539.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 519.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 523.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 527.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 529.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature