E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBZWB:2018:7067
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, AWB - 17 _ 5615

Inhoudsindicatie:

Artikel 3:90 Wet IB 2001 en 3:91, aanhef, eerste lid, onderdeel c, Wet IB 2001.

Belanghebbende heeft in 2009 twee percelen grond verkocht. Het resultaat daarvan heeft de inspecteur belast als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Belanghebbende heeft met betrekking tot de jaren 2006 en 2008 reeds eerder beroepsprocedures gevoerd of de percelen tot het ROW-vermogen behoren. Een eerste geschilpunt is of eerder een afspraak is gemaakt die eraan in de weg staat dat belanghebbende in deze procedure over 2009 opnieuw de vraag aan de orde stelt of sprake is van ROW. De rechtbank oordeelt dat op een enkele passage uit een hoorverslag niet kan worden gebaseerd dat belanghebbende heeft bedoeld zijn rechtsmiddel of een beroepsgrond met betrekking tot het onderhavige jaar op te geven. Het tweede geschilpunt is of het resultaat met betrekking tot de twee percelen terecht als ROW is belast. Met betrekking tot het eerste perceel overweegt de rechtbank dat uit de procedure over 2006 volgt dat het eind 2006 reeds tot het ROW-vermogen behoorde en dat uit het beginsel van balanscontinuïteit volgt dat het perceel ook in 2009 nog tot zijn werkzaamheidsvermogen behoorde. De rechtbank verwerpt het betoog dat de uitspraak van het Hof in de procedure over 2006 een fout in de zin van de foutenleer is. Met betrekking tot het tweede perceel is de rechtbank van oordeel dat de onderlinge samenhang tussen de twee percelen zodanig is dat dit tot gevolg heeft dat het resultaat met betrekking tot het tweede perceel eveneens als belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden moet worden aangemerkt.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie