E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBZWB:2015:1779
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, AWB - 14 _ 3803

Inhoudsindicatie:

Successiewet – navordering conserverende aanslag

Erflaatster is in 2002 overleden. Tot de nalatenschap behoort vermogen ter zake waarvan de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten wordt toegepast. De inspecteur heeft in 2006 aan belanghebbende (gerechtigde tot erflaatsters nalatenschap) een ‘gewone’ en een conserverende aanslag opgelegd. In 2008 heeft de rechtbank de ‘gewone’ aanslag verlaagd en de conserverende aanslag gehandhaafd. In 2010 zijn de uitspraken van de rechtbank onherroepelijk komen vast te staan. Hierop heeft de inspecteur in 2011 de ‘gewone’ aanslag verlaagd en de conserverende aanslag verhoogd. Beide tezamen belasten de materieel verschuldigde belasting. Het onderhavige beroep is gericht tegen de verhoging van de ‘conserverende’ aanslag. De rechtbank oordeelt dat voormelde verhoging een navorderingsaanslag is waartegen bezwaar en beroep openstaat en verwerpt daarmee de stelling van de inspecteur dat de verhoging aangemerkt moet worden als een niet voor beroep vatbare administratieve handeling ter uitvoering van een rechterlijke uitspraak. De rechtbank verwerpt ook de stelling van de inspecteur dat de beslissing van de rechtbank in 2008 inhoudt dat de gewone aanslag ten dele in een conserverende aanslag is geconverteerd. Nu hier sprake is van een navorderingsaanslag en deze na het verstrijken van de navorderingstermijn aan belanghebbende is opgelegd, moet de navorderingsaanslag worden vernietigd. De in 2008 bij de rechtbank - buiten de navorderingstermijn – bereikte overeenstemming tussen partijen kan niet tot een ander oordeel leiden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie