E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBZWB:2013:6286
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, AWB-12_4800

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende is een te Luxemburg gevestigde onderneming die scheepsmanagement voert voor binnenvaartschepen die in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, zijn geregistreerd. Zij heeft werknemers in dienst die zij op deze schepen laat werken.

In geschil is onder meer of belanghebbende inhoudingsplichtige was in Nederland voor de loonheffing en premies volksverzekeringen. De rechtbank overweegt dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. De inspecteur heeft aannemelijk gemaakt dat de bemanningsleden Rijnvarenden zijn in de zin van het Verdrag Rijnvarenden. Daaraan doet niet af dat de schepen ook op andere binnenwateren dan de Rijn varen. Aan de door de Luxemburgse autoriteit afgegeven E101-verklaringen komt geen betekenis toe.

De rechtbank overweegt verder dat slechts de wetgeving van toepassing is van de Staat waar zich de zetel bevindt van de onderneming die het schip exploiteert, ongeacht of deze eigenaar is van het schip. Daarbij is in beginsel de Rijnvarendenverklaring leidend. De inspecteur heeft echter aannemelijk gemaakt dat belanghebbende niet de exploitant was van de schepen. Nu de exploitanten van de schepen in Nederland waren gevestigd, zijn in Nederland loonheffing en premies volksverzekeringen verschuldigd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie