E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBZUT:2012:BX1213
LJN BX1213, Rechtbank Zutphen, 129637 FA RK 12-701

Inhoudsindicatie:

Ontheffing gezag. Tussenbeschikking. Weigering afschrift rapport Ambulatorium aan de moeder. Toezending aan raadsman. Afweging procesbelang moeder en persoonlijke levenssfeer vader.

De Raad voor de Kinderbescherming verzoekt ontheffing van moeder van het gezag over de kinderen van de ouders. Aan het verzoek ligt onder meer een onderzoeksrapport van het Ambulatorium ten grondslag dat is opgemaakt in het kader van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. De ouders hebben bij het onderzoek ermee ingestemd dat zij elk een onvolledige versie zouden krijgen waarin niet alle informatie over de ander is vermeld. De Raad heeft het volledige rapport aan de rechtbank gestuurd. De moeder verzoekt afschrift van die versie van het rapport. De vader verzet zich daartegen. De rechtbank overweegt dat een afweging dient plaats te vinden tussen het procesbelang van de moeder en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de vader. Het procesbelang van de moeder weegt zeer zwaar. Daaraan wordt echter voldoende tegemoetgekomen door verstrekking van een afschrift van het volledige rapport aan de raadsman. Afschrift aan de moeder zelf wordt daarmee geweigerd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie