U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

geen

Uitspraakvonni• s

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel - Afdeling Handel Zaaknummer: 86799 / HA ZA 07-637

vonnis van de enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken d.d. 28 november 2007

in de zaak tussen:

1 [eisende partij sub 1] procureur: mr. A.J. Zeyl,

2 [eisende partij sub 2] procureur: mr. A.J. Zeyl.

eisende parij(en). en

1 [gedaagde partij sub 1] ,

procureur: mr. E.J. Verster,

2 [gedaagde partij sub 2] ,

[adres gedaagde partij] procureur: mr. R. Klein.

gedaagde partij(en).

Het procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

- de dagvaarding en producties

- de conclusie van antwoord en producties

Motivering

In deze zaak zal een comparitie van partijen ,,orden gelast. Deze zal dienen voor het verkrijgen van inlichtingen over de zaak en om na te gaan of partijen het op één of meer punten met elkaar eens kunnen worden.

De comparitie van partijen zal in beginsel twee uur in beslag nemen.

Zaaknummer: 86799 / HA ZA 07-637 blad 2

Ter comparitie zal partijen de gelegenheid worden gegeven hun vordering en verweer nog nader (feitelijk) toe te lichten, al dan niet aan de hand van beknopte aantekeningen.

Uitgebreide mondelinge en schriftelijke uiteenzettingen zullen niet worden toegestaan.

Zo partijen zelf nog stukken in het geding wensen te brengen, dient zulks te geschieden door toezending van die stukken aan de wederpartij en aan de griffie uiterlijk twee weken voor de zitting.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

Beslissing

De rechtbank, rechtdoende,

gelast een comparitie van partijen;

bepaalt dat partijen in persoon en vergezeld van hun raadslieden, dienen te verschijnen voor mr. drs. T.C.M. Willemse, in het gebouw van deze rechtbank aan de Martinetsingel 2 te Zutphen op 22januari 2008 te 13:45 uur;

bepaalt dat wanneer sprake is van een rechtspersoon, de partij vertegenwoordigd moet zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en rechtens danwel op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen;

verzoekt partijen de stukken die zij in het geding wensen te brengen, uiterlijk twee weken voor de zitting, (in kopie) te doen toekomen aan de wederpartij en de griffie;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. D. Vergunst, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 november 2007, in tegenwoordigheid van de griffier.

11,107


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature