U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Rechtbank veroordeelt verdachte Q. in beleggingsfraudezaak Eco Brasil tot 6 jaar celstraf.

UitspraakRECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummers: 06/920005-04 en 21.000933-02 (tul)

Uitspraak d.d.: 18 oktober 2006

Tegenspraak/ oip

VERKORT VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats en datum] 1955,

wonende te [woonplaats],

thans verblijvende in het huis van bewaring te Zutphen.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 11 juli 2006 en 4 oktober 2006.

Ter terechtzitting gegeven beslissingen

De rechtbank heeft ter terechtzitting van 24 februari 2006 het verzoek van de raadsman om getuigen te horen ingewilligd en het namens verdachte gedane verzoek om opheffing dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis afgewezen.

De rechtbank heeft ter terechtzitting van 12 mei 2006 het door verdachte gedane verzoek tot opheffing dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis afgewezen.

De rechtbank heeft ter terechtzitting van 11 juli 2006 het door verdachte gedane verzoek tot opheffing dan wel schorsing van de voorlopige hechtenis afgewezen.

Ontnemingsvordering

Ter terechtzitting van 24 februari 2006 heeft de officier van justitie conform artikel 311, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering het voornemen kenbaar gemaakt in een later stadium een afzonderlijke ontnemingsvordering ex artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht aanhangig te maken.

De tenlastelegging

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 4 oktober 2006 is gewijzigd is aan de verdachte ten laste gelegd dat:

1.

dat Van Huysduynen Vastgoed BV, in elk geval een rechtspersoon,

op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 13 september 2001

tot en met 30 september 2004 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of

(elders) in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het

aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige

kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

een of meer van de hieronder genoemde perso(o)n(en), en/of een of meer

(andere) perso(o)n(en) (hierna te noemen "beleggers"),

heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid

geld , althans een geldbedrag en in elk geval van enig goed en/of tot het ter

beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer en/of

tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een inschuld,

hierin bestaande dat Van Huysduynen Vastgoed BV in elk geval een

rechtspersoon (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid

-zich heeft/hebben voorgewend dat de door Van Huysduynen Vastgoed BV, in elk

geval een rechtspersoon ontvangen gelden van de beleggers zouden worden belegd

in onroerend goed en/of in andere financiële producten en/of

-(maandelijkse) (beleggings)rendementen, lagere, gunstigere (woonlasten)

en/of hypothecaire zekerheid en/of teruggaaf van het ingelegde geld aangeboden en/of gegarandeerd

-zich heeft/hebben voorgedaan als een legale en/of solide beleggingsinstelling en/of legale

en/of solide kredietinstelling,

waardoor de beleggers werden bewogen tot bovengenoemde afgifte en/of ter

beschikking stelling en/of aangaan en/of tenietdoening

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht

heeft gegeven, althans feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven

verboden gedraging(en);

ter zake van Van Huysduynen Vastgoed BV, in elk geval een rechtspersoon,

zijn de onderstaande perso(o)n(en) bewogen tot afgifte van geld en/of tot het

ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer

en/of tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een inschuld:

Naam: Aangifte nummer: afgegeven geldbedrag:

-[slachtoffer A] A080 55.000,-

-[slachtoffer B] A081 125.000,-

-[slachtoffer C] A082 21.500,-

-[slachtoffer D] A093 31.915,-

-[slachtoffer E] A087 60.000,-

-[slachtoffer F] A091 15.000,-

-[slachtoffer G] A092 14.900,-

-[slachtoffer H] A095 20.000,-

-[slachtoffer I] A096 21.277,-

-[slachtoffer J] A099 60.945,-

-[slachtoffer K] A100 48.000,-

-[slachtoffer L] A102 11.345,-

-[slachtoffer M] A103 45.000,-

-[slachtoffer N] A104 45.000,-

-[slachtoffer O] A105 10.638,-

-[slachtoffer P] A017 40.000,-

-[slachtoffer Q] A109 30.197,-

-[slachtoffer R] A131 94.000,-

-[slachtoffer S] A141 91.000,-

-[slachtoffer T] A142 52.000,-

-[slachtoffer U] A143 40.840,-

-[slachtoffer V] A151 90.000,-

-[slachtoffer W] A152 73.000,-

-[slachtoffer X] A154 63.000,-

-[slachtoffer Y] A164 50.000,-

-[slachtoffer Z] A170 100.000,-

[proces-verbaal zaak 2: Van Huysduynen Vastgoed BV]

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

ALTHANS, dat

indien vorenstaande niet tot een veroordeling kan/mocht leiden

Hij, verdachte, op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 13

september 2001 tot en met 30 september 2004 in de gemeente(n) Groenlo en/of

Winterswijk en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging

met Van Huysduynen Vastgoed BV en/of met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het

aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige

kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

een of meer van de hieronder genoemde perso(o)n(en), en/of een of meer

(andere) perso(o)n(en) (hierna te noemen "beleggers") ,

heeft bewogen tot de afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid geld,

althans een geldbedrag en in elk geval van enig goed en/of tot het ter

beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer en/of

tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een inschuld

hierin bestaande dat hij verdachte tezamen en in vereniging met Van

Huysduynen Vastgoed BV en/of met een of meer anderen (telkens) met

vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-zich heeft voorgewend dat de door hem, verdachte en/of Van Huysduynen

Vastgoed BV en/of een of meer anderen ontvangen gelden van de beleggers

zouden worden belegd in onroerend goed en/of in andere financiële producten

en/of

-(maandelijkse) (beleggings)rendementen, lagere, gunstigere (woon)lasten

en/of hypothecaire zekerheid en/of teruggaaf van het ingelegde geld aangeboden en/of gegarandeerd en/of

-zich heeft voorgedaan als een vertegenwoordiger van een legale en/of solide

beleggingsinstelling en/of legale en/of solide kredietinstelling,

waardoor de beleggers werden bewogen tot bovengenoemde afgifte en/of ter

beschikking stelling en/of aangaan en/of tenietdoening;

-ter zake van Van Huysduynen Vastgoed BV, in elk geval een rechtspersoon,

zijn de onderstaande perso(o)n(en) bewogen tot afgifte van geld en/of tot het

ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer

en/of tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een

inschuld;

Naam: Aangifte nummer: afgegeven geldbedrag:

-[slachtoffer A] A080 55.000,-

-[slachtoffer B] A081 125.000,-

-[slachtoffer C] A082 21.500,-

-[slachtoffer D] A093 31.915,-

-[slachtoffer E] A087 60.000,-

-[slachtoffer F] A091 15.000,-

-[slachtoffer G] A092 14.900,-

-[slachtoffer H] A095 20.000,-

-[slachtoffer I] A096 21.277,-

-[slachtoffer J] A099 60.945,-

-[slachtoffer K] A100 48.000,-

-[slachtoffer L] A102 11.345,-

-[slachtoffer M] A103 45.000,-

-[slachtoffer N] A104 45.000,-

-[slachtoffer O] A105 10.638,-

-[slachtoffer P] A017 40.000,-

-[slachtoffer Q] A109 30.197,-

-[slachtoffer R] A131 94.000,-

-[slachtoffer S] A141 91.000,-

-[slachtoffer T] A142 52.000,-

-[slachtoffer U] A143 40.840,-

-[slachtoffer V] A151 90.000,-

-[slachtoffer W] A152 73.000,-

-[slachtoffer X] A154 63.000,-

-[slachtoffer Y] A164 50.000,-

-[slachtoffer Z] A170 100.000,- [proces-verbaal zaak 2: Van Huysduynen Vastgoed BV] art 326 Wetboek van Strafrecht

2.

dat Van Huysduynen Vastgoed BV, in elk geval een rechtspersoon, op één of

meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 13 september 2001 tot en 30

september 2004 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of (elders) in

Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) opzettelijk bedrijfsmatig, al dan niet op termijn opvorderbare

gelden, van het publiek heeft/hebben aangetrokken, ter beschikking

heeft/hebben gekregen en/of ter beschikking heeft/hebben gehad, danwel in

enigerlei vorm heeft/hebben bemiddeld terzake van het bedrijfsmatig van het

publiek aantrekken of ter beschikking krijgen van al dan niet op termijn

opvorderbare gelden,

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht

heeft gegeven, althans feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven

verboden gedraging(en);

[proces-verbaal zaak 2: van Huysduynen Vastgoed BV]

art 82 lid 1 Wet toezicht kredietwezen 1992

ALTHANS, dat

indien vorenstaande niet tot en veroordeling kan/mocht leiden

hij, verdachte, op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 13

september 2001 tot en met 30 september 2004 in de gemeente(n) Groenlo en/of

Winterswijk en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met Van

Huysduynen Vastgoed BV en/of met een of meer ander(en) althans alleen,

(telkens) opzettelijk bedrijfsmatig, al dan niet op termijn opvorderbare

gelden, van het publiek heeft aangetrokken, ter beschikking heeft gekregen

en/of ter beschikking heeft gehad, danwel in enigerlei vorm heeft bemiddeld

terzake van het bedrijfsmatig van het publiek aantrekken of ter beschikking

krijgen van al dan niet op termijn opvorderbare gelden,

[proces-verbaal zaak 2: Van Huysduynen Vastgoed B.V.]

art 82 lid 1 Wet toezicht kredietwezen 1992

3.

dat Van Huysduynen Vastgoed BV, in elk geval een rechtspersoon, op één of

meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 13 september 2001 tot en 30

september 2004 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of (elders) in

Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) -al dan niet opzettelijk- buiten een besloten kring bij uitgifte

effecten, te weten (beleggings-) Euro Participatieplan en/of Gouden

Participatieplan, heeft aangeboden, danwel zodanige aanbieding via

advertentie en/of documenten in het vooruitzicht heeft gesteld aan (onder

meer) [slachtoffer A], [slachtoffer B], [slachtoffer C], [slachtoffer D], [slachtoffer E], [slachtoffer F],

[slachtoffer G], [slachtoffer H], [slachtoffer I], [slachtoffer J], [slachtoffer K], [slachtoffer L], [slachtoffer M], [slachtoffer N], [slachtoffer O], [slachtoffer P], [slachtoffer Q], [slachtoffer R], [slachtoffer S], [slachtoffer T], [slachtoffer U],

[slachtoffer V], [slachtoffer W], [slachtoffer X], [slachtoffer Y] en/of [slachtoffer Z]

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht

heeft gegeven, althans feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven

verboden gedraging(en);

[proces-verbaal zaak 2: Van Huysduynen Vastgoed BV]

art 3 lid 1 Wet toezicht effectenverkeer 1995

ALTHANS, dat

indien vorenstaande niet tot een veroordeling kan/mocht leiden

hij, verdachte, op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 13

september 2001 tot en met 30 september 2004 in de gemeente(n) Groenlo en/of

Winterswijk en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met Van

Huysduynen Vastgoed BV en/of met een of meer ander(en) althans alleen,

(telkens)

-al dan niet opzettelijk- buiten een besloten kring bij uitgifte effecten, te

weten (beleggings-) Euro Participatieplan en/of Gouden Participatieplan,

heeft aangeboden, danwel zodanige aanbieding via advertentie en/of documenten

in het vooruitzicht heeft gesteld aan (onder meer) [slachtoffer A], [slachtoffer B],

[slachtoffer C], [slachtoffer D], [slachtoffer E], [slachtoffer F], [slachtoffer G], [slachtoffer H], [slachtoffer I],

[slachtoffer J], [slachtoffer K], [slachtoffer L], [slachtoffer M], [slachtoffer N], [slachtoffer O], [slachtoffer P], [slachtoffer Q], [slachtoffer R], [slachtoffer S], [slachtoffer T], [slachtoffer U], [slachtoffer V], [slachtoffer W], [slachtoffer X], [slachtoffer Y]

en/of [slachtoffer Z]

[proces-verbaal zaak 2: van Huysduynen]

art 3 lid 1 Wet toezicht effectenverkeer 1995

4.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 13 september

2001 tot en met 30 september 2004 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk

en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen,

opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie (mede) bestaande uit Van

Huysduynen Vastgoed BV en/of De Frosenherst Beheer BV en/of Hoquwin Holding

Holland Inc. en/of Hoquqin Beheer BV en/of [medeverdachte A] en/of een of meer

andere rechts- en/of natuurlijke perso(o)n(en), welke organisatie tot oogmerk

had het plegen van -zakelijk weergegeven-:

-oplichting van beleggers (artikel 326 Wetboek van Strafrecht ) en/of

-het opzettelijk zonder vergunning bedrijfsmatig aantrekken van al dan niet op

termijn op vorderbare gelden van het publiek (artikel 82 van de Wet toezicht

kredietwezen 1992) en/of

-het opzettelijk buiten besloten kring effecten aanbieden (artikel 3 Wet

toezicht Effectenverkeer 1995)

althans het plegen van misdrijven,

zulks terwijl verdachte oprichter, leider en/of bestuurder van genoemde

organisatie was;

[proces-verbaal zaak 2: Van Huysduyen Vastgoed BV]

art 140 lid 3 Wetboek van Strafrecht

5.

dat Eco Brasil BV en/of één of meer aan Eco Brasil BV gelieerde

rechtspersonen, in elk geval een rechtspersoon,

op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 1998 tot en

met 2 oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of (elders)

in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het

aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige

kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

een of meer van de hieronder genoemde perso(o)n(en), en/of een of meer

(andere) perso(o)n(en) (hierna te noemen "beleggers") ,

heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid

geld, althans een geldbedrag en in elk geval van enig goed en/of tot het ter

beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer en/of

tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een inschuld,

hierin bestaande dat Eco Brasil BV en/of één of meer aan Eco Brasil BV

gelieerde rechtspersonen,in elk geval een rechtspersoon,

(telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-zich heeft/hebben voorgewend dat de door Eco Brasil BV en/of één of meer aan

Eco Brasil BV gelieerde rechtspersonen, in elk geval een rechtspersoon

ontvangen gelden van de beleggers zouden worden belegd in bosbouw en/of in

onroerend goed en/of (die) bosbouw, (dat) onroerend goed in eigedom had(den) en/of in andere financiële producten en/of

-zich heeft/hebben voorgedaan als een legale en/of solide beleggingsinstelling en/of legale en/of solide kredietinstelling en/of

-middels (een) contract(en) en/of overeenkomst(en) het recht van vruchtgebruik

op geplantte en/of in de toekomst te planten bomen zal/zullen verlenen en/of

overdragen aan kopers

- (maandelijkse) (beleggings)rendementen, lagere, gunstigere (woon)lasten

en/of hypothecaire zekerheid en/of teruggaaf van het ingelegde geld aangeboden en/of gegarandeerd

waardoor de beleggers werden bewogen tot bovengenoemde afgifte en/of ter

beschikking stelling en/of aangaan en/of tenietdoening

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht

heeft gegeven, althans feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven

verboden gedraging(en);

ter zake van Eco Brasil BV en/of één of meer aan Eco Brasil BV gelieerde

rechtspersonen, in elk geval een rechtspersoon, zijn de onderstaande

perso(o)n(en) bewogen tot afgifte van geld en/of tot het ter beschikking

stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer en/of tot het

aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een inschuld:

Aangiftenr: Naam: Ingelegd geldbedrag: Periode van inleg:

- A001 [slachtoffer AA] 5.100,- in december 2002;

- A002 [slachtoffer AB] 102.506,- in maart 2003;

- A005 [slachtoffer AC] 36.754,- in oktober, november en

december 2002;

- A006 [slachtoffer AD] 15.000,- in juni 2002;

- A022 [slachtoffer AE] 29.496,- in maart 2002;

- A028 [slachtoffer AF] 49.462,- in mei 2000 en juli 2001;

- A029 [slachtoffer AG] 36.666,- in november 2000 en oktober

2001;

- A030 [slachtoffer AH] 68.067,- in mei 1999;

- A036 [slachtoffer AI] 22.689,- in mei 2001;

- A038 [slachtoffer AJ] 43.109,- in april 2000 en oktober

2001;

- A041 [slachtoffer AK] 22.689,- in juli 2000;

- A046 [slachtoffer AL] 15.882,- in oktober 1998 en februari

2000;

- A049 [slachtoffer AM] 82.550,- in juli 2002 en februari

2003;

- A050 [slachtoffer AN] 11.344,- in februari 2001;

- A053 [slachtoffer AO] 23.179,- in augustus 1999 en januari

2002;

- A065B [slachtoffer AP] 58.991,- in december 1999 en

augustus 2000;

- A065C [slachtoffer AQ] 63.529,- in juni 2000 en juli 2001;

- A067 [slachtoffer AR] 31.764,- in november 1999 en juni

2000;

- A074 [slachtoffer AS] 34.033,- in oktober 1999 en mei 2000;

- A078 [slachtoffer AT] 27.174,- in november 1999 en april

2002;

- A079 [slachtoffer AU] 73.512,- in juli 1999 en maart 2001;

- A086 [slachtoffer AV] 145.323,- in juni 1998 en mei en juli

2000;

- A089 [slachtoffer AW] 45.378,- in augustus 2000;

- A095 [slachtoffer H] 42.689,- in oktober 2000 en juni

2002;

- A098 [slachtoffer AX] 47.190,- in september 1998, januari

en augustus 1999, september

2001 en september 2002;

- A102 [slachtoffer L] 11.345,- in februari 2003;

- A105 [slachtoffer O] 11.344,- in augustus 1999;

- A126 [slachtoffer AY] 128.947,- in augustus 1998, oktober

en november 2000 en in

september en oktober 2002;

- A127 [slachtoffer AZ] 95.746,- in augustus, september,

oktober 1998 en februari

1999 en in oktober 2002;

- A129 [slachtoffer BA] 340.335,- in mei 1999;

- A135 [slachtoffer BB] 22.689,- in november 2001;

- A136 [slachtoffer BC] 102.099,- in augustus 1999, september

2000 en in januari 2002;

- A137 [slachtoffer BD] 111.675,- in februari en september

1999 en februari 2003;

- A146 [slachtoffer BE] 2.722,- in oktober 1999;

- A156 [slachtoffer BF] 72.309,- in augustus 1999 en maart,

november 2002;

- A168 [slachtoffer BG] 9.075,- in juni 2000.

[proces-verbaal zaak 4: Eco Brasil]

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

ALTHANS, dat

indien vorenstaande niet tot een veroordeling kan/mocht leiden

Hij, verdachte, op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1

mei 1998 tot en met 2 oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk

en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met Eco Brasil

BV en/of één of meer aan Eco Brasil BV gelieerde rechtspersonen, in elk geval

een rechtspersoon, en/of met een of meer anderen, althans alleen met het

oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het

aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige

kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

een of meer van de hieronder genoemde perso(o)n(en), en/of een of meer

(andere) perso(o)n(en) (hierna te noemen "beleggers") ,

heeft bewogen tot de afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid geld,

althans een geldbedrag en in elk geval van enig goed en/of tot het ter

beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer en/of

tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een inschuld

hierin bestaande dat hij verdachte tezamen en in vereniging met met Eco

Brasil BV en/of één of meer aan Eco Brasil BV gelieerde rechtspersonen, in elk

geval een rechtspersoon, en/of met een of meer anderen, althans alleen

(telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-zich heeft voorgewend dat de door hem, verdachte en/of Eco Brasil BV en/of

één of meer aan Eco Brasil BV gelieerde rechtspersonen, in elk geval een

rechtspersoon, en/of met een of meer anderen ontvangen gelden van de beleggers

zouden worden belegd in bosbouw en/of onroerend goed en/of (die) bosbouw, (dat) onroerend goed in eigendom had(den) en/of in andere financiële producten en/of

-zich heeft voorgedaan als een vertegenwoordiger van een legale en/of solide

beleggingsinstelling en/of legale en/of solide kredietinstelling en/of

- (maandelijkse) (beleggings)rendementen, lagere, gunstigere (woon)lasten

en/of hypothecaire zekerheid en/of teruggaaf van het ingelegde geld aangeboden en/of gegarandeerd en/of

-middels (een) contract(en) en/of overeenkomst(en) het recht van vruchtgebruik

op geplantte en/of in de toekomst te planten bomen zal/zullen verlenen en/of

overdragen aan kopers, waardoor de beleggers werden bewogen tot bovengenoemde afgifte en/of ter

beschikking stelling en/of aangaan en/of tenietdoening;

ter zake van Eco Brasil BV en/of één of meer aan Eco Brasil BV gelieerde

rechtspersonen, in elk geval een rechtspersoon, zijn de onderstaande

perso(o)n(en) bewogen tot afgifte van geld en/of tot het ter beschikking

stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer en/of tot het

aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een inschuld:

althans alleen,

Aangiftenr: Naam: Ingelegd geldbedrag: Periode van inleg:

- A001 [slachtoffer AA] 5.100,- in december 2002;

- A002 [slachtoffer AB] 102.506,- in maart 2003;

- A005 [slachtoffer AC] 36.754,- in oktober, november en

december 2002;

- A006 [slachtoffer AD] 15.000,- in juni 2002;

- A022 [slachtoffer AE] 29.496,- in maart 2002;

- A028 [slachtoffer AF] 49.462,- in mei 2000 en juli 2001;

- A029 [slachtoffer AG] 36.666,- in november 2000 en oktober

2001;

- A030 [slachtoffer AH] 68.067,- in mei 1999;

- A036 [slachtoffer AI] 22.689,- in mei 2001;

- A038 [slachtoffer AJ] 43.109,- in april 2000 en oktober

2001;

- A041 [slachtoffer AK] 22.689,- in juli 2000;

- A046 [slachtoffer AL] 15.882,- in oktober 1998 en februari

2000;

- A049 [slachtoffer AM] 82.550,- in juli 2002 en februari

2003;

- A050 [slachtoffer AN] 11.344,- in februari 2001;

- A053 [slachtoffer AO] 23.179,- in augustus 1999 en januari

2002;

- A065B [slachtoffer AP] 58.991,- in december 1999 en

augustus 2000;

- A065C [slachtoffer AQ] 63.529,- in juni 2000 en juli 2001;

- A067 [slachtoffer AR] 31.764,- in november 1999 en juni

2000;

- A074 [slachtoffer AS] 34.033,- in oktober 1999 en mei 2000;

- A078 [slachtoffer AT] 27.174,- in november 1999 en april

2002;

- A079 [slachtoffer AU] 73.512,- in juli 1999 en maart 2001;

- A086 [slachtoffer AV] 145.323,- in juni 1998 en mei en juli

2000;

- A089 [slachtoffer AW] 45.378,- in augustus 2000;

- A095 [slachtoffer H] 42.689,- in oktober 2000 en juni

2002;

- A098 [slachtoffer AX] 47.190,- in september 1998, januari

en augustus 1999, september

2001 en september 2002;

- A102 [slachtoffer L] 11.345,- in februari 2003;

- A105 [slachtoffer O] 11.344,- in augustus 1999;

- A126 [slachtoffer AY] 128.947,- in augustus 1998, oktober

en november 2000 en in

september en oktober 2002;

- A127 [slachtoffer AZ] 95.746,- in augustus, september,

oktober 1998 en februari

1999 en in oktober 2002;

- A129 [slachtoffer BA] 340.335,- in mei 1999;

- A135 [slachtoffer BB] 22.689,- in november 2001;

- A136 [slachtoffer BC] 102.099,- in augustus 1999, september

2000 en in januari 2002;

- A137 [slachtoffer BD] 111.675,- in februari en september

1999 en februari 2003;

- A146 [slachtoffer BE] 2.722,- in oktober 1999;

- A156 [slachtoffer BF] 72.309,- in augustus 1999 en maart,

november 2002;

- A168 [slachtoffer BG] 9.075,- in juni 2000.

[proces-verbaal zaak 4: Eco Brasil]

art 326 Wetboek van Strafrecht

6.

dat Eco Brasil BV en/of één of meer aan Eco Brasil BV gelieerde

rechtspersonen, in elk geval een rechtspersoon,

op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 1998 tot en

met 2 oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of (elders)

in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) opzettelijk bedrijfsmatig, al dan niet op termijn opvorderbare

gelden, van het publiek heeft/hebben aangetrokken, ter beschikking

heeft/hebben gekregen en/of ter beschikking heeft/hebben gehad, danwel in

enigerlei vorm heeft/hebben bemiddeld terzake van het bedrijfsmatig van het

publiek aantrekken of ter beschikking krijgen van al dan niet op termijn

opvorderbare gelden,

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht

heeft gegeven, althans feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven

verboden gedraging(en);

[proces-verbaal zaak 4: Eco Brasil]

art 82 lid 1 Wet toezicht kredietwezen 1992

ALTHANS, dat

subsidiair indien vorenstaande niet tot een veroordeling kan/mocht leiden

hij, verdachte, één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei

1998 tot en met 2 oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk

en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met Eco Brasil BV en/of één of meer aan Eco Brasil

BV gelieerde rechtspersonen, in elk geval een rechtspersoon en/of met een of

meer anderen, althans alleen (telkens) opzettelijk bedrijfsmatig, al dan niet

op termijn opvorderbare gelden, van het publiek heeft aangetrokken, ter

beschikking heeft gekregen en/of ter beschikking heeft gehad, danwel in

enigerlei vorm heeft bemiddeld terzake van het bedrijfsmatig van het publiek

aantrekken of ter beschikking krijgen van al dan niet op termijn opvorderbare

gelden

[proces-verbaal zaak 4: Eco Brasil]

art 82 lid 1 Wet toezicht kredietwezen 1992

7.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 1998 tot

en met 2 oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of

(elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen,

opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie (mede) bestaande uit

[medeverdachte B] en/of [medeverdachte C] en/of Eco Brasil BV en/of een of meer

andere rechts- en/of natuurlijke perso(o)n(en), welke organisatie tot oogmerk

had het plegen van -zakelijk weergegeven-:

-oplichting van beleggers (artikel 326 Wetboek van Strafrecht ) en/of

-het opzettelijk zonder vergunning bedrijfsmatig aantrekken van al dan niet op

termijn opvorderbare gelden van het publiek (artikel 82 van de Wet toezicht

kredietwezen 1992),

althans het plegen van misdrijven,

zulks terwijl verdachte oprichter, leider en/of bestuurder van genoemde

organisatie was;

[proces-verbaal zaak 4: Eco Brasil BV]

art 140 lid 3 Wetboek van Strafrecht

8.

dat Hoquwin Vastgoed B.V. , in elk geval een rechtspersoon,

op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 29 december 1999

tot en met 1 oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of

(elders) in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het

aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige

kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

een of meer van de hieronder genoemde perso(o)n(en), en/of een of meer

(andere) perso(o)n(en) (hierna te noemen "beleggers") ,

heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid

geld, althans een geldbedrag en in elk geval van enig goed en/of tot het ter

beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer en/of

tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een inschuld,

hierin bestaande dat Hoquwin Vastgoed BV, in elk geval een rechtspersoon,

(telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-zich heeft/hebben voorgewend dat de door Hoquwin Vastgoed BV, in elk geval

een rechtspersoon ontvangen gelden van de beleggers zouden worden belegd in

onroerend goed en/of in andere financiële producten en/of

-zich heeft/hebben voorgedaan als een legale en/of solide beleggingsinstelling en/of legale en/of solide kredietinstelling,

- (maandelijkse) (beleggings)rendementen, lagere, gunstigere (woon)lasten

en/of hypothecaire zekerheid en/of teruggaaf van het ingelegde geld aangeboden en/of gegarandeerd

waardoor de beleggers werden bewogen tot bovengenoemde afgifte en/of ter

beschikking stelling en/of aangaan en/of tenietdoening,

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht

heeft gegeven, althans feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven

verboden gedraging(en);

ter zake van Hoquwin Vastgoed BV, in elk geval een rechtspersoon, zijn de

onderstaande perso(o)n(en) bewogen tot afgifte van geld en/of tot het ter

beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer en/of

tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een inschuld:

Aangiftenr: Naam: Ingelegd geldbedrag:

A-004 [slachtoffer BH] 50.000,--

A017 [slachtoffer BI] 18.151,24

A051 [slachtoffer BJ] 84.403,12

A059 [slachtoffer BK] 27.226,81

A123 [slachtoffer BL] 35.415,72

A124 [slachtoffer BM] 42.560,00

A125 [slachtoffer BN] 21.554,56

A128 [slachtoffer BO] 57.630,09

A013 [slachtoffer BP] 65.000,00

A020 [slachtoffer BQ] 4.537,80

A140 [slachtoffer BR] 71.130,05

[proces-verbaal zaak 5: Hoquwin Vastgoed BV]

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

ALTHANS, dat

indien vorenstaande niet tot een veroordeling kan/mocht leiden

hij, verdachte, op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 29

december 1999 tot en met 1 oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of

Winterswijk en/of (elders) in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging

met Hoquwin Vastgoed BV en/of een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het

aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige

kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

een of meer van de hieronder genoemde perso(o)n(en), en/of een of meer

(andere) perso(o)n(en) (hierna te noemen "beleggers") ,

heeft bewogen tot de afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid geld,

althans een geldbedrag en in elk geval van enig goed en/of tot het ter

beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer en/of

tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een inschuld

hierin bestaande dat hij verdachte tezamen en in vereniging met Hoquwin

Vastgoed BV en/of een of meer anderen,

(telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-zich heeft voorgewend dat de door hem, verdachte en/of Hoquwin Vastgoed BV

en/of een of meer anderen ontvangen gelden van de beleggers zouden worden

belegd onroerend goed en/of in andere financiële producten en/of

-(maandelijkse) (beleggings)rendementen, lagere, gunstigere (woon)lasten

en/of hypothecaire zekerheid en/of teruggaaf van het ingelegde geld aangeboden en/of gegarandeerd en/of

-zich heeft voorgedaan als een vertegenwoordiger van een legale en/of solide

beleggingsinstelling en/of legale en/of solide kredietinstelling,

waardoor de beleggers werden bewogen tot bovengenoemde afgifte en/of ter

beschikking stelling en/of aangaan en/of tenietdoening;

ter zake van Hoquwin Vastgoed BV, in elk geval een rechtspersoon, zijn de

onderstaande perso(o)n(en) bewogen tot afgifte van geld en/of tot het ter

beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer en/of

tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een inschuld:

Aangiftenr: Naam: Ingelegd geldbedrag:

A-004 [slachtoffer BH] 50.000,--

A017 [slachtoffer BI] 18.151,24

A051 [slachtoffer BJ] 84.403,12

A059 [slachtoffer BK] 27.226,81

A123 [slachtoffer BL] 35.415,72

A124 [slachtoffer BM] 42.560,00

A125 [slachtoffer BN] 21.554,56

A128 [slachtoffer BO] 57.630,09

A013 [slachtoffer BP] 65.000,00

A020 [slachtoffer BQ] 4.537,80

A140 [slachtoffer BR] 71.130,05

[proces-verbaal zaak 5 Hoquwin Vastgoed BV]

art 326 Wetboek van Strafrecht

9.

dat Hoquwin Vastgoed BV, in elk geval een rechtspersoon op één of meer

tijdstippen in of omstreeks de periode van 29 december 1999 tot en met 1

oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of

Winterswijk en/of (elders) in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) opzettelijk bedrijfsmatig, al dan niet op termijn opvorderbare

gelden, van het publiek heeft/hebben aangetrokken, ter beschikking

heeft/hebben gekregen en/of ter beschikking heeft/hebben gehad, danwel in

enigerlei vorm heeft/hebben bemiddeld terzake van het bedrijfsmatig van het

publiek aantrekken of ter beschikking krijgen van al dan niet op termijn

opvorderbare gelden,

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht

heeft gegeven, althans feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven

verboden gedraging(en);

[proces-verbaal zaak 5: Hoquwin Vastgoed BV]

art 82 lid 1 Wet toezicht kredietwezen 1992

ALTHANS, dat

indien vorenstaande niet tot een veroordeling kan/mocht leiden

hij, verdachte, één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 29

december 1999 tot en met 1 oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of

Winterswijk en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met Hoquwin Vastgoed BV en/of met een of meer

ander(en) althans alleen,

(telkens) opzettelijk bedrijfsmatig, al dan niet op termijn opvorderbare

gelden, van het publiek heeft aangetrokken, ter beschikking heeft gekregen

en/of ter beschikking heeft gehad, danwel in enigerlei vorm heeft bemiddeld

terzake van het bedrijfsmatig van het publiek aantrekken of ter beschikking

krijgen van al dan niet op termijn opvorderbare gelden,

[proces-verbaal zaak 5: Hoquwin Vastgoed BV]

art 82 lid 1 Wet toezicht kredietwezen 1992

10.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 29 december

1999 tot en met 1 oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk

en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen,

opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie (mede) bestaande uit

[medeverdachte C] en/of en/of Hoquwin Vastgoed BV en/of een of meer andere

rechts- en/of natuurlijke perso(o)n(en), welke organisatie tot oogmerk had het

plegen van zakelijk weergegeven:

-oplichting van beleggers (artikel 326 Wetboek van Strafrecht ) en/of

-het opzettelijk zonder vergunning bedrijfsmatig aantrekken van al dan niet op

termijn opvorderbare gelden van het publiek (artikel 82 van de Wet toezicht

kredietwezen 1992), althans het plegen van misdrijven,

zulks terwijl verdachte oprichter, leider en/of bestuurder van genoemde

organisatie was;

[proces-verbaal zaak 5: Hoquwin Vastgoed BV]

art 140 lid 3 Wetboek van Strafrecht

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

De raadsman van verdachte heeft ten aanzien van de feiten 1, 4, 5, 7, 8 en 10 het verweer gevoerd dat, mede gelet op verdachtes positie, onder diens verantwoordelijkheid wel dingen fout zijn gegaan waarvoor hij zich verantwoordelijk acht, maar dat verdachte niets opzettelijk fout heeft gedaan en dat hij geen enkele intentie heeft gehad om zich wederrechtelijk te verrijken. De raadsman heeft geconcludeerd dat voor die feiten derhalve geen veroordeling kan volgen.

Uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt het volgende.

Ten aanzien van gestelde investeringen in onroerend goed.

In Van Huysduynen Vastgoed BV / Hoquwin BV zijn bedragen ingelegd ten behoeve het beleggen in onroerend goed. De ingebrachte gelden zijn niet of nauwelijks geïnvesteerd in onroerend goed en zijn evenmin gereserveerd om op een later moment tot investering in onroerend over te kunnen gaan. De enkele investering die uiteindelijk is gedaan betrof een fractie van het totaal van de ingelegde gelden. Uit die investering zijn slechts geringe inkomsten behaald, waarmee niet kon worden voldaan aan de verplichting rendement te betalen aan de participanten.

Ten aanzien van de aan de beleggers geboden hypothecaire zekerheden blijkt dat er sprake is van een grote tijdsruimte tussen het afsluiten van participaties en het stellen van toegezegde zekerheden. Bovendien was sprake van over-hypothekeren. Als het tot executie zou zijn gekomen, had de gestelde zekerheid daaruit nimmer geheel voldaan kunnen worden.

Ten aanzien van de investering in plantagematige bosbouw.

Er zijn bedragen ingelegd met als doelstelling te investeren in tropische bosbouw in Brazilië waarbij resultaat zou worden verkregen door kapopbrengsten. De investering die uiteindelijk heeft plaatsgevonden betrof echter slechts een gering gedeelte van het totaal aan ingelegde bedragen. Ondanks dat sinds 1998 door beleggers daartoe gelden zijn ingelegd, is gedurende de hele periode waarin werd belegd niet aantoonbaar op enigerlei wijze houtopstand gekapt, laat staan gekapt hout ten gelde gemaakt.

Op de ingelegde gelden werden beheerskosten in mindering gebracht. De onder meer aan tussenpersonen uitbetaalde kostenvergoedingen waren echter hoger dan de aan de beleggers berekende beheerskosten. Voorts is een aanzienlijk deel van de ingelegde gelden via rekening-courantverhoudingen naar aan verdachte gelieerde vennootschappen weggevloeid zonder enige titel en zonder het naderhand op enigerlei wijze terugbetalen van die gelden. Ook is gebleken dat verdachte een deel van de gelden heeft aangewend voor privé-doeleinden, onder meer voor de verbouwing van een woning. Bovendien heeft verdachte de aankoopsom die hij moest betalen voor de overname van Eco Brasil BV gefinancierd uit de in die BV ingelegde gelden, zonder die financiering op enige wijze later te compenseren.

Gezien de bedragen die aan inleggelden zijn binnengehaald, het slechts marginale deel dat daarvan is aangewend voor het doel dat aan de beleggers is voorgehouden en gezien de feitelijke besteding van de ingebrachte gelden, konden nimmer rendementen worden verkregen zoals aan de beleggers was voorgehouden.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte als leidinggevende doelbewust in strijd gehandeld met de met de beleggers aangegane verplichting om met de ingelegde gelden rendementen te realiseren en aan de inleggers uit te betalen. Van betekenis is daarbij dat verdachte heeft erkend dat slechts tot betaling van rendement kon worden overgegaan uit de inleg van nieuwe participanten.

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4, 5 primair, 6 primair, 7, 8 primair, 9 primair en 10 ten laste gelegde heeft begaan.

Ten aanzien van de onder 1 primair genoemde benadeelden [slachtoffer M] en [slachtoffer U] zal de verdachte worden vrijgesproken, aangezien het afgeven van geld door die benadeelden buiten de ten laste gelegde periode heeft plaatsgevonden.

Bewezen wordt verklaard dat:

1.

dat Van Huysduynen Vastgoed BV op tijdstippen in de periode van 13 september 2001

tot en met 30 september 2004 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of

elders in Nederland, telkens met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door listige

kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de hieronder genoemde personen en andere personen (hierna te noemen "beleggers") heeft bewogen tot de afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid geld, althans een geldbedrag en/of tot het aangaan van een schuld, hierin bestaande dat Van Huysduynen Vastgoed BV telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-heeft voorgewend dat de door Van Huysduynen Vastgoed BV ontvangen gelden van de beleggers zouden worden belegd in onroerend goed, en

-(maandelijkse) (beleggings)rendementen, lagere, gunstigere (woonlasten)

en/of hypothecaire zekerheid en/of teruggaaf van het ingelegde geld aangeboden en/of gegarandeerd,

-zich heeft voorgedaan als een legale en/of solide beleggingsinstelling,

waardoor de beleggers werden bewogen tot bovengenoemde afgifte en/of aangaan van een schuld,

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedragingen;

ter zake van Van Huysduynen Vastgoed BV zijn de onderstaande personen bewogen tot afgifte van geld en/of tot het aangaan van een schuld:

Naam: Aangifte nummer: afgegeven geldbedrag:

(in € en afgerond)

-[slachtoffer A] A080 55.000,-;

-[slachtoffer B] A081 125.000,-

-[slachtoffer C] A082 21.500,-

-[slachtoffer D] A093 31.915,-

-[slachtoffer E] A087 60.000,-

-[slachtoffer F] A091 15.000,-

-[slachtoffer G] A092 14.900,-

-[slachtoffer H] A095 20.000,-

-[slachtoffer I] A096 21.277,-

-[slachtoffer J] A099 60.945,-

-[slachtoffer K] A100 48.000,-

-[slachtoffer L] A102 11.345,-

-[slachtoffer N] A104 45.000,-

-[slachtoffer O] A105 10.638,-

-[slachtoffer P] A017 40.000,-

-[slachtoffer Q] A109 30.197,-

-[slachtoffer R] A131 94.000,-

-[slachtoffer S] A141 91.000,-

-[slachtoffer T] A142 52.000,-

-[slachtoffer V] A151 90.000,-

-[slachtoffer W] A152 73.000,-

-[slachtoffer X] A154 63.000,-

-[slachtoffer Y] A164 50.000,-

-[slachtoffer Z] A170 100.000,-

2.

dat Van Huysduynen Vastgoed BV op tijdstippen in of omstreeks de periode van

13 september 2001 tot en 30 september 2004 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of elders in Nederland, telkens opzettelijk bedrijfsmatig, al dan niet op termijn opvorderbare gelden, van het publiek heeft aangetrokken, ter beschikking

heeft gekregen en ter beschikking heeft gehad,

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedragingen;

3.

dat Van Huysduynen Vastgoed BV op tijdstippen in de periode van 13 september 2001 tot en 30 september 2004 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of elders in

Nederland, telkens opzettelijk buiten een besloten kring bij uitgifte effecten, te weten (beleggings-) Euro Participatieplan en/of Gouden Participatieplan, heeft aangeboden, danwel zodanige aanbieding via advertentie en/of documenten in het vooruitzicht heeft gesteld aan (onder meer) [slachtoffer A], [slachtoffer B], [slachtoffer C], [slachtoffer D], [slachtoffer E], [slachtoffer F],

[slachtoffer G], [slachtoffer H], [slachtoffer I], [slachtoffer J], [slachtoffer K], [slachtoffer L], [slachtoffer N], [slachtoffer O], [slachtoffer P], [slachtoffer Q], [slachtoffer R], [slachtoffer S], [slachtoffer T], [slachtoffer V], [slachtoffer W], [slachtoffer X], [slachtoffer Y] en/of [slachtoffer Z],

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedragingen;

4.

hij op tijdstippen in de periode van 13 september 2001 tot en met 30 september 2004 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of elders in Nederland, opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie bestaande uit Van Huysduynen Vastgoed BV en De Frosenherst Beheer BV en Hoquwin Holding Holland Inc. en Hoquwin Beheer BV en [medeverdachte A], welke organisatie tot oogmerk had het plegen van -zakelijk weergegeven-:

-oplichting van beleggers, en

-het opzettelijk zonder vergunning bedrijfsmatig aantrekken van al dan niet op termijn op

vorderbare gelden van het publiek, en

-het opzettelijk buiten besloten kring effecten aanbieden,

zulks terwijl verdachte oprichter, leider en bestuurder van genoemde organisatie was;

5.

dat Eco Brasil BV op tijdstippen in de periode van 1 mei 1998 tot en met 2 oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of elders in Nederland, telkens met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de hieronder genoemde personen en andere personen (hierna te noemen "beleggers") , heeft bewogen tot de afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid

geld, althans een geldbedrag en/of tot het aangaan van een schuld, hierin bestaande dat Eco Brasil BV telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-heeft voorgewend dat de door Eco Brasil BV ontvangen gelden van de beleggers zouden worden belegd in bosbouw en/of in onroerend goed en/of (die) bosbouw, (dat) onroerend goed in eigendom had

-zich heeft voorgedaan als een legale en/of solide beleggingsinstelling, en

-middels contracten en/of overeenkomst(en) het recht van vruchtgebruik

op geplante en/of in de toekomst te planten bomen verleend en overdragen aan kopers,

- (maandelijkse) (beleggings)rendementen, lagere, gunstigere (woon)lasten

en/of hypothecaire zekerheid en/of teruggaaf van het ingelegde geld aangeboden en/of gegarandeerd;

waardoor de beleggers werden bewogen tot bovengenoemde afgifte en/of aangaan van een schuld,

zulks terwijl hij, verdachte, in de periode van 28 december 1999 tot 19 december 2001 tezamen en in vereniging met een ander of anderen feitelijk leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedragingen;

ter zake van Eco Brasil BV zijn de onderstaande personen bewogen tot afgifte van geld en/of tot het aangaan van een schuld:

Aangiftenr: Naam: Ingelegd geldbedrag Periode van inleg:

(in € en afgerond):

- A001 [slachtoffer AA] 5.100,- in december 2002;

- A002 [slachtoffer AB] 102.506,- in maart 2003;

- A005 [slachtoffer AC] 36.754,- in oktober, november en

december 2002;

- A006 [slachtoffer AD] 15.000,- in juni 2002;

- A022 [slachtoffer AE] 29.496,- in maart 2002;

- A028 [slachtoffer AF] 49.462,- in mei 2000 en juli 2001;

- A029 [slachtoffer AG] 36.666,- in november 2000 en oktober

2001;

- A030 [slachtoffer AH] 68.067,- in mei 1999;

- A036 [slachtoffer AI] 22.689,- in 2001;

- A038 [slachtoffer AJ] 43.109,- in april 2000 en oktober

2001;

- A041 [slachtoffer AK] 22.689,- in juli 2000;

- A046 [slachtoffer AL] 15.882,- in oktober 1998 en februari

2000;

- A049 [slachtoffer AM] 82.550,- in juli 2002 en februari

2003;

- A050 [slachtoffer AN] 11.344,- in februari 2001;

- A053 [slachtoffer AO] 23.179,- in augustus 1999 en januari

2002;

- A065B [slachtoffer AP] 58.991,- in december 1999 en

augustus 2000;

- A065C [slachtoffer AQ] 63.529,- in juni 2000 en juli 2001;

- A067 [slachtoffer AR] 31.764,- in november 1999 en juni

2000;

- A074 [slachtoffer AS] 34.033,- in oktober 1999 en mei 2000;

- A078 [slachtoffer AT] 27.174,- in november 1999 en april

2002;

- A079 [slachtoffer AU] 73.512,- in juli 1999 en maart 2001;

- A086 [slachtoffer AV] 145.323,- in juni 1998 en mei en juli

2000;

- A089 [slachtoffer AW] 45.378,- in augustus 2000;

- A095 [slachtoffer H] 42.689,- in oktober 2000 en juni

2002;

- A098 [slachtoffer AX] 47.190,- in september 1998, januari

en augustus 1999, september

2001 en september 2002;

- A102 [slachtoffer L] 11.345,- in februari 2003;

- A105 [slachtoffer O] 11.344,- in augustus 1999;

- A126 [slachtoffer AY] 128.947,- in augustus 1998, oktober

en november 2000 en in

september en oktober 2002;

- A127 [slachtoffer AZ] 95.746,- in augustus, september,

oktober 1998 en februari

1999 en in oktober 2002;

- A129 [slachtoffer BA] 340.335,- in mei 1999;

- A135 [slachtoffer BB] 22.689,- in november 2001;

- A136 [slachtoffer BC] 102.099,- in augustus 1999, september

2000 en in januari 2002;

- A137 [slachtoffer BD] 111.675,- in februari en september

1999 en februari 2003;

- A146 [slachtoffer BE] 2.722,- in oktober 1999;

- A156 [slachtoffer BF] 72.309,- in augustus 1999 en maart,

november 2002;

- A168 [slachtoffer BG] 9.075,- in juni 2000.

6.

dat Eco Brasil BV op tijdstippen in de periode van 1 mei 1998 tot en met 2 oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of elders in Nederland, telkens opzettelijk bedrijfsmatig, al dan niet op termijn opvorderbare gelden, van het publiek heeft aangetrokken, ter beschikking heeft gekregen en ter beschikking heeft gehad,

zulks terwijl hij, verdachte, in de periode van 28 december 1999 tot 19 december 2001 tezamen en in vereniging met een ander of anderen feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedragingen;

7.

hij op tijdstippen in de periode van 1 mei 1998 tot en met 2 oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of elders in Nederland, opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie bestaande uit [medeverdachte B] en/of [medeverdachte C] en/of Eco Brasil BV en/of een of meer andere rechts- en/of natuurlijke perso(o)n(en), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van -zakelijk weergegeven-:

-oplichting van beleggers, en

-het opzettelijk zonder vergunning bedrijfsmatig aantrekken van al dan niet op termijn opvorderbare gelden van het publiek,

zulks terwijl verdachte in de periode van 28 december 1999 tot 19 december 2001 oprichter, leider en/of bestuurder van genoemde organisatie was;

8.

dat Hoquwin Vastgoed B.V. in de periode van 29 december 1999 tot en met 1 oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of (elders) in Nederland, telkens met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de hieronder genoemde personen, en andere personen (hierna te noemen "beleggers") heeft bewogen tot de afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid

geld, althans een geldbedrag en/of tot het aangaan van een schuld, hierin bestaande dat Hoquwin Vastgoed BV telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven – opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-heeft voorgewend dat de door Hoquwin Vastgoed BV ontvangen gelden van de beleggers zouden worden belegd in onroerend goed, en

-zich heeft voorgedaan als een legale en/of solide beleggingsinstelling,

- (maandelijkse) (beleggings)rendementen, lagere, gunstigere (woon)lasten

en/of hypothecaire zekerheid en/of teruggaaf van het ingelegde geld heeft aangeboden en/of gegarandeerd;

waardoor de beleggers werden bewogen tot bovengenoemde afgifte en/of aangaan van een schuld,

zulks terwijl hij, verdachte, in de periode van 29 december 1999 tot 19 december 2001 tezamen en in vereniging met een ander of anderen feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedragingen;

ter zake van Hoquwin Vastgoed BV zijn de onderstaande personen bewogen tot afgifte van geld en/of tot het aangaan van een schuld:

Aangiftenr: Naam: Ingelegd geldbedrag (in € en afgerond)

A-004 [slachtoffer BH] 50.000,--

A017 [slachtoffer BI] 18.151,24

A051 [slachtoffer BJ] 84.403,12

A059 [slachtoffer BK] 27.226,81

A123 [slachtoffer BL] 35.415,72

A124 [slachtoffer BM] 42.560,00

A125 [slachtoffer BN] 21.554,56

A128 [slachtoffer BO] 57.630,09

A013 [slachtoffer BP] 65.000,00

A020 [slachtoffer BQ] 4.537,80

A140 [slachtoffer BR] 71.130,05

9.

dat Hoquwin Vastgoed BV op tijdstippen in de periode van 29 december 1999 tot en met

1 oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of elders in Nederland, telkens opzettelijk bedrijfsmatig, al dan niet op termijn opvorderbare gelden, van het publiek heeft aangetrokken, ter beschikking heeft gekregen en ter beschikking heeft gehad,

zulks terwijl hij, verdachte, in de periode van 29 december 1999 tot 19 december 2001 tezamen en in vereniging met een ander feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedragingen;

10.

hij op tijdstippen in de periode van 29 december 1999 tot 1 oktober 2003 in de gemeente(n) Groenlo en/of Winterswijk en/of elders in Nederland, opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie bestaande uit [medeverdachte C] en/of Hoquwin Vastgoed BV, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van zakelijk weergegeven:

-oplichting van beleggers, en

-het opzettelijk zonder vergunning bedrijfsmatig aantrekken van al dan niet op

termijn opvorderbare gelden van het publiek;

zulks terwijl verdachte in de periode van 29 december 1999 tot 19 december 2001 oprichter, leider en/of bestuurder van genoemde organisatie was;

Nadere bewijsoverweging.

Door en namens verdachte is aangevoerd dat verdachte door het verkopen van zijn aandelen met ingang van 1 juni 2001 niet meer betrokken is geweest bij Eco Brasil BV en Hoquwin Vastgoed BV en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele strafbare feiten die ná 1 juni 2001 door deze rechtspersonen zijn gepleegd.

De rechtbank heeft in de onder 5 tot en met 10 bewezen geachte feiten wat het feitelijk leidinggeven door verdachte betreft, telkens de pleegperiode 28 december 1999 tot

19 december 2001 bewezen verklaard. Hoewel verdachte ter terechtzitting heeft gesteld dat hij vanaf 1 juni 2001 niet meer bij de vennootschappen betrokken was, blijkt uit de bewijsmiddelen dat verdachte als eigenaar van Hoquwin Beheer BV tot ten minste

16 december 2001, de datum waarop hij de aandelen heeft overgedragen, grootaandeelhouder van die BV is gebleven. Verder is gebleken dat er in de periode ná 1 juni 2001 via de rekening-courantverhouding gelden van Van Huysduynen BV zijn overgeboekt naar andere aan Eco Brasil BV gelieerde vennootschappen.

Vrijspraak van het meer of anders tenlastegelegde

Wat meer of anders is ten las-te gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op de misdrijven:

1. primair:

- oplichting, meermalen gepleegd door een rechtspersoon, terwijl verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen;

en

- oplichting, meermalen gepleegd door een rechtspersoon, terwijl verdachte tezamen en in vereniging met een ander feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen;

2. primair:

- overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 82, eerste lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 , opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd, terwijl verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen;

en

- overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 82, eerste lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 , opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd, terwijl verdachte tezamen en in vereniging met een ander feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen;

3. primair:

- overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 3 van de Wet toezicht effectenverkeer

1995, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd, terwijl verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen;

en

- overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 3 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 , opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd, terwijl verdachte tezamen en in vereniging met een ander feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen;

4:

deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, terwijl verdachte oprichter, leider en bestuurder is geweest.

5. primair:

- oplichting, meermalen gepleegd door een rechtspersoon, terwijl verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen;

en

- oplichting, meermalen gepleegd door een rechtspersoon, terwijl verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen;

6. primair:

- overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 82, eerste lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 , opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd, terwijl verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen;

en

- overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 82, eerste lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 , opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd, terwijl verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen;

7:

deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, terwijl verdachte leider en bestuurder is geweest.

8. primair:

- oplichting, meermalen gepleegd door een rechtspersoon, terwijl verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen;

en

- oplichting, meermalen gepleegd door een rechtspersoon, terwijl verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen;

9. primair:

- overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 82, eerste lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 , opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd, terwijl verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen;

en

- overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 82, eerste lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 , opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd, terwijl verdachte tezamen en in vereniging met een ander feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedragingen;

10.

deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, terwijl verdachte oprichter, leider en bestuurder is geweest.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I).

De rechtbank acht na te melden strafoplegging in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen - en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur leiden – dat verdachte leiding heeft gegeven aan criminele organisaties, die onder meer het oogmerk hadden om oplichting te plegen. Op geraffineerde wijze is (mede) onder leiding van verdachte gedurende een lange periode stelselmatig geld van niets vermoedende slachtoffers afhandig gemaakt. Door de organisaties is geld aan het publiek onttrokken door onder meer voor te spiegelen: het behalen van hoge rendementen door middel van het investeren in bosbouw in Brazilië en het investeren in onroerend goed in Nederland. Slechts een zeer klein deel van de ingelegde gelden is daadwerkelijk geïnvesteerd in bosbouw en onroerend goed. Deze investeringen zouden niet kunnen leiden tot het uitbetalen van de rendementen, zoals dat aan de slachtoffers werd voorgespiegeld. Uit nieuwe door oplichting verkregen inleggelden werden onder de titel van rendementsuitkering door de organisatie van verdachte bedragen aan de inleggers uitgekeerd. Verdachte heeft het vertrouwen van de slachtoffers beschaamd en zich kennelijk alleen laten leiden door het snelle financiële gewin, waardoor hij er een luxueuze levensstijl op kon nahouden, met het voorbijzien aan de belangen van slachtoffers, die ondermeer werden verleid tot het aangaan van nog (meer) schulden dan zij al hadden. De handelwijze van de verdachte heeft ertoe geleid dat benadeelden nog vele jaren geconfronteerd zullen worden met nadelige financiële gevolgen.

De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij, toen Eco Brasil BV negatief in de publiciteit kwam te staan en de inleg daardoor aanzienlijk terugliep, met een andere nieuwe vennootschap zijn praktijken op een zelfde voet heeft voortgezet, zich zogenaamd richtend op het investeren in onroerend goed.

De rechtbank acht, gelet op het vorenstaande, de gevangenisstraf zoals die door de officier van justitie is gevorderd, een passende, ook al is de periode van bewezen verklaring ruimer dan die waarop de officier van justitie de strafeis heeft gegrond.

Daarnaast neemt de rechtbank in aanmerking dat verdachte op geen enkele wijze tot uiting heeft gebracht, dat hij de strafwaardigheid van zijn handelen inziet. Verdachte schuift de

schuld af naar de FIOD, daarbij stellende dat hij slechts door het ingrijpen door de FIOD en het daarna bevriezen van de banktegoeden niet meer aan de betalingsverplichtingen jegens de benadeelden kon voldoen.

Mede gelet op de duur van de op te leggen gevangenisstraf zal het verzoek van de raadsman om verdachte bij eindvonnis onmiddellijk in vrijheid te stellen worden afgewezen.

Vordering tot schadevergoeding

De volgende benadeelde partijen hebben zich met een vordering tot schadevergoeding gevoegd in het strafproces.

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde:

Naam Bedrag

[slachtoffer A] € 55.800,--

[slachtoffer B] € 125.000,--

[slachtoffer D] € 31.915,--

[slachtoffer F] € 65.000,--

[slachtoffer G] geen bedrag vermeld

[slachtoffer I] € 20.656,--

[slachtoffer BS] € 95.847,25

[slachtoffer BT] € 52.000,--

[slachtoffer V] € 125.320,80

[slachtoffer X] € 63.000,--

[slachtoffer Y] € 50.000,--

[slachtoffer Z] € 122.554,--

[slachtoffer J] € 60.945,--

[slachtoffer K] € 48.000,--

[slachtoffer M] € 20.420,11

[slachtoffer N] € 53.460,--

slachtoffer P] € 40.000,--

[slachtoffer Q] € 29.645,53

[slachtoffer R] € 111.580,20

[slachtoffer O] € 21.982,30

Ten aanzien van het onder 5 ten laste gelegde:

Naam Bedrag

[slachtoffer BA] € 860.000,--

[slachtoffer H] € 51.346,99

[slachtoffer AH] € 76.235,04

[slachtoffer AI] € 19.613,09

[slachtoffer AJ] € 43.109,11

[slachtoffer AK] € 22.689,--

[slachtoffer AL] € 4.537,80

[slachtoffer AM] € 86.235,60

[slachtoffer AO] € 23.180,80

J.P.J. [slachtoffer AP] geen bedrag vermeld

[slachtoffer AQ] € 45.518,42

[slachtoffer AR] € 24.716,--

[slachtoffer AS] € 34.033,--

slachtoffer AU] € 73.512,--

[slachtoffer AT] € 24.874,--

[slachtoffer AV] € 145.323,--

[slachtoffer AW] € 50.797,75

[slachtoffer AX] € 47.190,--

[slachtoffer AY] € 13.849,48

[slachtoffer BB] € 25.184,--

slachtoffer BC] € 66.744,42

[slachtoffer BE] € 12.022,--

[slachtoffer BF] € 76.187,--

[slachtoffer BG] € 5.909,--

[slachtoffer AG] € 36.665,83

[slachtoffer AE] € 26.650,81

[slachtoffer AC] € 36.754,--

slachtoffer AB] € 105.376,25

[slachtoffer AA] € 5.100,--

Ten aanzien van het onder 8 ten laste gelegde:

Naam Bedrag

[slachtoffer U] € 45.285,27

[slachtoffer BH] € 50.000,-[slachtoffer BI] € 18.151,--

[slachtoffer BJ] € 84.403,--

[slachtoffer BK] € 31.380,57

[slachtoffer BL] € 35.415,72

[slachtoffer BM] € 42.561,18

[slachtoffer BN] € 21.554,--

[slachtoffer BO] € 127.043,68

[slachtoffer BP] € 65.000,--

[slachtoffer BQ] € 9.074,--

[slachtoffer BR] € 69.315,--

[slachtoffer BV] € 66.250,--

[slachtoffer L] € 14.433,01

[slachtoffer BW] € 90.000,--

De officier van justitie heeft primair verzocht de vorderingen toe te wijzen - rekening

houdend met de door de FIOD-ECD vastgestelde terugbetalingen - vermeerderd met de wettelijke rente. Verder heeft de officier van justitie verzocht de schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht op te leggen met vervangende hechtenis indien de verdachte niet aan de maatregel voldoet. Voor zover de rechtbank zich op het standpunt mocht stellen dat de vorderingen ter verificatie bij de curator moeten worden ingediend, heeft de officier van justitie subsidiair verzocht alleen de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht op te leggen.

De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat de vorderingen van de benadeelde partijen niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard, aangezien de vorderingen niet eenvoudig van aard zijn. Hij heeft daartoe betoogd dat niet eenvoudig is vast te stellen welke schade rechtstreeks door het handelen van verdachte is veroorzaakt. Verder heeft hij aangevoerd dat elke vorm van belegging een risicodragend karakter heeft en tot verliezen kan leiden.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de vorderingen zijn gebaseerd op overeenkomsten die de benadeelde partijen hebben gesloten met naderhand gefailleerde BV’s. Ingevolge artikel 26 van de Faillissementswet kunnen rechtsvorderingen, die voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben, gedurende het faillissement tegen de gefailleerde op geen andere wijze worden ingesteld, dan door aanmelding ter verificatie.

Een bestuurder van een vennootschap kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van handelen door de vennootschappen waarvoor die vennootschappen naar burgerlijk recht aansprakelijk zijn. De rechtbank gaat er van uit dat verdachte als bestuurder aansprakelijk kan worden gehouden, daar zij bewezen heeft verklaard dat verdachte destijds feitelijk leiding heeft gegeven aan de strafbare gedragingen door de vennootschappen.

De rechtbank is echter van oordeel dat de vorderingen van de benadeelde partijen niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. De vorderingen zijn niet van zo eenvoudige aard dat zij zich lenen voor afdoening binnen het kader van het strafproces. Ten aanzien van een aantal vorderingen zijn er vragen gerezen over de causaliteit tussen de opgevoerde schade en het feitelijk leiding geven door verdachte. Verder zijn er vragen gerezen over (de hoogte van) de gevorderde wettelijke rente. Het aantal vorderingen is zo groot dat het beantwoorden van die vragen ten koste zou gaan van een zorgvuldige behandeling van de strafzaak.

Het is de rechtbank bovendien bekend dat niet alle benadeelden zich in het strafproces hebben gevoegd. Het thans afwikkelen van slechts een klein deel van alle vorderingen zou kunnen leiden tot doublures en/of ongelijkheid van de behandeling van crediteuren, nu de rechtbank niet op de hoogte is van de afwikkeling van de vorderingen in de verschillende faillissementen. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat er in één van de faillissementen recent een verificatievergadering heeft plaatsgevonden, maar van de uitkomst daarvan is zij niet op de hoogte.

De rechtbank zal gelet op de (mogelijke) ongelijkheid van de behandeling van de benadeelden/crediteuren geen schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht aan verdachte opleggen.

Vordering tenuitvoerlegging

Nu is bewezen dat verdachte zich opnieuw heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten, dient de bij arrest van het gerechtshof te Arnhem van 25 februari 2003 (parketnummer 21.000933/02) voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden ten uitvoer gelegd te worden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze strafoplegging is gegrond op de artikelen:

- 1, 10, 27, 47, 51, 57, 63, 91, 140 en 326 van het Wetboek van Strafrecht;

- 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten;

- 82 van de Wet toezicht kredietwezen 1992;

- 3 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.

Beslissing

De rechtbank beslist als volgt.

Verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het onder 1 primair, 2 primair,

3 primair, 4, 5 primair, 6 primair, 7, 8 primair, 9 primair en 10 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren.

Beveelt, dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht.

Gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij arrest van gerechtshof te Arnhem van 25 februari 2003, te weten van: 5 maanden gevangenisstraf.

Verklaart de benadeelde partijen:

[slachtoffer A], [slachtoffer B], [slachtoffer D], [slachtoffer F], [slachtoffer G], [slachtoffer I], [slachtoffer BS], [slachtoffer BT], [slachtoffer V], [slachtoffer X], [slachtoffer Y], [slachtoffer Z], [slachtoffer J], [slachtoffer K], [slachtoffer M], [slachtoffer N], slachtoffer P], [slachtoffer Q], [slachtoffer R], [slachtoffer O], [slachtoffer BA], [slachtoffer H], [slachtoffer AH], [slachtoffer AI], [slachtoffer AJ], [slachtoffer AK], [slachtoffer AL], [slachtoffer AM], [slachtoffer AO], [slachtoffer AP], [slachtoffer AQ], [slachtoffer AR], [slachtoffer AS], [slachtoffer AU], [slachtoffer AT], [slachtoffer AV], [slachtoffer AW], slachtoffer AX], [slachtoffer AY], [slachtoffer BB], [slachtoffer BC], [slachtoffer BE], [slachtoffer BF], [slachtoffer BG], [slachtoffer AG], [slachtoffer AE], [slachtoffer AC], [slachtoffer AB], [slachtoffer AA], [slachtoffer U], [slachtoffer BH], [slachtoffer BI], [slachtoffer BJ], [slachtoffer BK] , [slachtoffer BL], [slachtoffer BM], slachtoffer BN], [slachtoffer BO], [slachtoffer BP], [slachtoffer BQ], [slachtoffer BR], [slachtoffer BV], [slachtoffer L] en [slachtoffer BW];

niet-ontvankelijk in hun vorderingen.

Wijst het verzoek om onmiddellijke invrijheidstelling af.

Aldus gewezen door mrs. Elders, voorzitter, Van Lookeren Campagne en Van Baaren, rechters, in tegenwoordigheid van Jansen, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 18 oktober 2006.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature