Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

UitspraakRECHTBANK ZUTPHEN

Samenvatting:

Elburgse Knobbelzwanen

Economische politierechter

Parketnummer: 06/037477-02

Uitspraak d.d.: 24 maart 2003

Tegenspraak / dip

VERKORT VONNIS

in de zaak tegen:

[naam]

geboren te [plaats] op [datum] 1956,

wonende te [plaats], [adres]

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 10 maart 2003.

De tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

de vereniging Arent Thoe Boecop, op of omstreeks 10 juli 2002, in de gemeente Elburg al dan niet opzettelijk één of meer dieren, te weten 6, althans een aantal knobbelzwanen, in de vrije natuur heeft uitgezet, zulks terwijl verdachte tot vorenomschreven feit opdracht heeft gegeven en/of aan die verboden gedraging feitelijke leiding heeft gegeven;

art 14 lid 1 Flora- en faunawet

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Verdachte heeft zich ter zitting beklaagd over het feit dat hij wel doch de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Elburg niet wordt vervolgd en zich heeft verbaasd over het feit dat die rechtspersoon in het strafrechtelijk onderzoek in het geheel niet is gehoord.

Met betrekking tot dit beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt het volgende overwogen.

De economisch politierechter gaat daarbij uit van de volgende feiten.

Op 8 juli 2002 stond in locale kranten een bericht waarin werd aangekondigd dat de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop het voornemen had op 10 juli 2002 om

16.00 uur zes knobbelzwanen uit te zetten in de stadsgracht van Elburg, zulks ter herstel van toestand zoals die in vroegere dagen gedurende lange tijd heeft bestaan.

Verbalisanten hebben daarop contact opgenomen met zowel de gemeente Elburg als met de vereniging en hen meegedeeld dat het uitzetten van zes knobbelzwanen in de stadsgracht van Elburg (zonder ontheffing) verboden is op grond van artikel 14 van de Flora- en faunawet , waarin is bepaald dat het verboden is dieren in de vrije natuur uit te zetten.

Bij dat contact is verbalisanten gebleken dat het ging om een gezamenlijke actie van de gemeente Elburg en de vereniging Arent thoe Boecop.

Ter zitting is gebleken dat de gemeente Elburg de knobbelzwanen heeft gekocht en betaald, het transport naar Elburg heeft geregeld en de zwanen op 10 juli 2002, ondanks de waarschuwing van verbalisanten, ter beschikking van de vereniging heeft gesteld opdat deze zouden worden uitgezet in de stadsgracht, eigendom van de gemeente Elburg.

De enkele omstandigheid dat bestuurders van de gemeente Elburg bij de uitzetting, anders dan aanvankelijk de bedoeling was, niet zijn verschenen brengt onder de gegeven omstandigheden niet met zich dat ten aanzien van die rechtspersoon een minder ernstige verdenking ter zake overtreding van artikel 14 van de Flora- en faunawet bestaat dan ten aanzien van verdachte en de vereniging, terwijl de ernst van het feit ten opzichte van de gemeente zeker niet minder is dan ten opzichte van verdachte en de vereniging.

Onder deze omstandigheden in de economisch politierechter van oordeel dat het beroep op het gelijkheidsbeginsel doel treft en het openbaar ministerie niet ontvankelijk moet worden verklaard, nu zij de vereniging en haar vice-voorzitter als leidinggever wel en de gemeente Elburg niet heeft gedagvaard.

Beslissing

Verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in zijn strafvervolging.

Dit vonnis is gewezen mr. Lok, economische politierechter, in tegenwoordigheid

van Jansen, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank

van 24 maart 2003.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature