< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Rechthebbende, wier gehele vermogen onder bewind staat, treedt zelf op als eiseres; niet ontvankelijk

UitspraakVONNIS

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: 191300/ HL ZA 11-1025

Vonnis van 29 augustus 2012

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. R.E. van de Hoef te Almere,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DADDY'S DAYCARE CENTRE B.V.,

gevestigd te Almere,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. S.O. Reiziger te Almere.

Partijen zullen hierna [eiseres] en DDC genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 11 januari 2012

- de conclusie van antwoord in reconventie van 7 maart 2012

- het proces-verbaal van comparitie van 15 maart 2012.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Bij beschikking van 25 maart 20 I 0 van de rechtbank Zwolle-Lelystad, sector

kanton -locatie Lelystad (479830 BM VERZ 09-2177) is een bewind ingesteld over alle

goederen die toebehoren of zullen toebehoren aan [eiseres]. Het bewind duurt nog voort.

2.2.

Als bewindvoerder ten behoeve van [eiseres] is benoemd OBIN B.V., gevestigd te

Culemborg.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

[eiseres] vordert - samengevat - veroordeling van DDC tot betaling van € 64.275,00,

vermeerderd met rente en kosten.

3.2.

DDC voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

DDC vordert - samengevat - veroordeling van [eiseres] tot betaling van € 15.235,94,

vermeerderd met rente en kosten.

3.5.

[eiseres] voert verweer.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:441 lid I, eerste volzin, BW vertegenwoordigt

de bewindvoerder tijdens het bewind de rechthebbende in en buiten rechte.

4.2.

Uit de als productie 2 bij dagvaarding door [eiseres] in het geding gebrachte

beschikking van 25 maart 2010, blijkt dat bewind is ingesteld over alle goederen van

[eiseres]. Dit bewind omvat mede de door [eiseres] gepretendeerde vordering op DDC.

4.3.

Gelet op het bepaalde in artikel 1:441 lid 1, eerste volzin BW, kan [eiseres] dan ook

niet als eisende partij in rechte optreden.

4.4.

De mededeling van mr. Van de Hoef ter comparitie dat zij door de bewindvoerder

gemachtigd is om deze procedure te voeren, leidt er niet toe dat de bewindvoerder als

procespartij kan worden aangemerkt of dat [eiseres] toch gerechtigd is als procespartij op te treden.

4.5.

[eiseres] dient in haar vordering niet-ontvankelijk te worden verklaard.

4.6.

Ter comparitie is de vraag aan de orde gekomen of op grond van artikel 245 Rv . de

kostenveroordeling ten laste van een derde dient te komen. De rechtbank overweegt dat

geen van de in artikel 245 Rv . genoemde situaties zich voordoet. Er is geen sprake van een niet bestaande partij. Evenmin kan gezegd worden dat mr. Van den Hoef niet bevoegd was namens [eiseres] op te treden. [eiseres] is immers ondanks het feit dat er sprake is van een onderbewindstelling wel handelingsbekwaam en kon mitsdien een overeenkomst met mr. Van den Hoef aangaan. Wel is het de vraag of, als gevolg van de onderbewindstelling, de schulden voorvloeiend uit deze overeenkomst tussen [eiseres] en mr. Van den Hoef verhaalbaar zijn op het onder bewind gestelde vermogen. De rechtbank kan daar in dit vonnis geen antwoord op geven.

4.7.

Het voorgaande betekent dat [eiseres] als de in het ongelijk gestelde partij in de

proceskosten zal worden veroordeeld.

4.8.

Een andere vraag is of er gronden zijn voor [eiseres] om deze proceskosten te

verhalen op mr. Van den Hoef. Ook op deze vraag kan de rechtbank in dit vonnis geen

antwoord geven.

4.9.

De kosten aan de zijde van DDC worden begroot op:

- griffierecht € 1.744,00

- salaris advocaat 1.788,00 (2,0 punten x tarief € 894,00)

Totaal € 3.532,00

in reconventie

4.10.

Zoals in conventie reeds is overwogen, vertegenwoordigt de bewindvoerder tijdens

het bewind [eiseres] in en buiten rechte. Uitgangspunt is dan ook dat Doe haar tegen-vordering slechts kan instellen tegen de bewindvoerder. Dit is slechts anders, indien zij

ten tijde van het instellen van de tegenvordering het bewind niet kende noch behoorde te

kennen. Dit laatste is echter niet aan de orde.

4.11.

In de door [eiseres] uitgebrachte dagvaarding (onder punt 5) wordt immers expliciet

gemeld dat bewind is ingesteld over alle goederen van [eiseres], met benoeming van OBIN

B.V. als bewindvoerder. De betreffende beschikking is als productie 2 bij dagvaarding

overgelegd. Ook uit het bij dagvaarding als productie 6 overgelegde beslagrekest van

7 oktober 2011 (beslag is volgens [eiseres] gelegd op 10 oktober 2011) en uit de als

productie 5 bij dagvaarding overgelegde sommatiebrief van 23 september 2011 van

mr. Van de Hoef aan DDC, blijkt dat DDC van het bewind en de benoemde bewind-voerder op de hoogte is gesteld. In de brief van 23 september 2011 wordt zelfs melding gemaakt van een gesprek medio april 2011 tussen de bewindvoerder en (een medewerkster van) DDC.

4.12.

DDC dient in haar vordering niet-ontvankelijk te worden verklaard.

4.13.

DDC zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden

veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op € 894,00 (2,0 punten x factor 0,5 x tarief € 894,00) voor salaris advocaat.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

verklaart [eiseres] niet-ontvankelijk in haar vordering,

5.2.

veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van Doe tot op heden begroot

op € 3.532,00,

5.3.

verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij

voorraad,

in reconventie

5.4.

verklaart DDC niet-ontvankelijk in haar vordering,

5.5.

veroordeelt DDC in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot

Op € 894,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.P. de Jong-de Goede en in het openbaar u· sproken op

29 augustus 2012.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature