E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV9879
LJN BV9879, Rechtbank Utrecht, SBR 10-571

Inhoudsindicatie:

Tussen partijen is niet in geschil wat de werkelijke lasten zijn. De rechtbank ziet zich geplaatst voor de vraag of verweerder mocht uitgaan van de begrote eigen bijdrage in plaats van de behaalde eigen bijdrage. De rechtbank is van oordeel dat de uitleg van verweerder – dat voor de vaststelling van de subsidie van belang is wat de verworven baten zijn tijdens het project en dat de eigen bijdragen geen baten zijn die zijn behaald tijdens het project – in dit geval onverenigbaar is met artikel 11, eerste lid, van de Subsidieregeling VWS-subsidies , omdat eiseres het bedrag aan eigen bijdragen niet daadwerkelijk in kas heeft. Op zichzelf acht de rechtbank het begrijpelijk dat verweerder wil voorkomen dat de subsidieontvanger er naar toe rekent dat het verleende subsidiebedrag en het vast te stellen subsidiebedrag overeenkomen, maar dat neemt niet weg dat verweerder alleen de vaststelling daarop mag baseren als dat is neergelegd in de regelgeving. Dit leidt tot de conclusie dat verweerder in strijd met de Subsidieregling VWS-subsidies de subsidie te laag heeft vastgesteld en een bedrag heeft teruggevorderd. Het beroep is daarom gegrond en het bestreden besluit wordt vernietigd voorzover het betreft de hoogte van de subsidievaststelling en de terugvordering. De rechtbank ziet aanleiding elf te voorzien. Zij zal daartoe het primaire besluit herroepen voorzover het betreft de hoogte van de vaststelling van de subsidie en de terugvordering en de hoogte bepalen op € 350.000,- en bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde bestreden besluit.

Trefwoorden: Subsidie, vaststellingsbesluit, terugvordering, zelf voorzien

Wetsartikelen: 4:57 Awb , artikel 3 Kaderwet VWS-subsidies , artikel 11 Subsidieregeling VWS- subsidies

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie