< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontnemingsvonnis. Verdachte heeft bij het computerbedrijf waar hij als logistiek medewerker werk­ zaam was, samen met een ander of anderen, partijen elektronische apparatuur en onderdelen/accessoires voor computers en printers verduisterd. De totale waarde van de verduisterde partijen bedroeg naar schatting ruim 2 miljoen gulden.

Zie ook: ECLI:NL:RBUTR:1997:1.

UitspraakARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT

Parketnummer: 16/038752-96 (ontnemingsvordering)

Datum uitspraak: 11 november 1997

Naam: [veroordeelde]

Tegenspraak

Raadsvrouwe: mr. H.J. Witkamp verkort vonnis

Vonnis van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen:

[veroordeelde] ,

geboren op [1970] te Craraçao (Nederlandse Antillen), wonende te [woonplaats] , [adres] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van een vordering van de officier van justitie ex artikel 36e, eerste lid, Wetboek van Strafrecht, ertoe strekkende dat de rechtbank:

I. vaststelt het bedrag waarop het door verdachte uit strafbare feiten verkregen wederrechtelijk voordeel als bedoeld in artikel 36e, lid 4, Wetboek van Strafrecht, wordt geschat;

II. verdachte de verplichting oplegt tot betaling aan de Staat van het geschatte voordeel tot een maximum-bedrag van f 22.000,--.

Het onderzoek in deze zaak is gehouden op de terechtzitting van 28 oktober 1997.

1. De procedure

De officier van justitie heeft op 1 oktober 1997 aan verdachte (hierna te noemen veroordeelde) voormelde vordering doen betekenen.

Deze vordering en de strafzaak tegen veroordeelde, waarop deze vordering betrekking heeft, zijn ter terechtzitting van 28 oktober 1997 aangebracht. Het onderzoek ter terechtzitting in de strafzaak tegen veroordeelde heeft geleid tot na te noemen vonnis.

2, Beoordeling van de vordering

Bij vonnis van deze rechtbank van 11 november 1997 is veroordeelde in zijn strafzaak veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar, terzake van - kort gezegd - medeplegen verduistering in dienstbetrekking, meermalen gepleegd.

De rechtbank ontleent de schatting van het na te noemen wederrechtelijk verkregen voordeel aan de navolgende wettige bewijsmiddelen:

(nader uit te werken bij appèl)

3. Conclusie

Met betrekking tot het door veroordeelde uit strafbare feiten verkregen voordeel is voldoende aannemelijk geworden:

dat veroordeelde een bedrag van ten minste f 22.000,-- heeft verkregen uit de opbrengst van de onder primair bewezenverklaarde feiten.

Het voordeel dat door de veroordeelde door middel van de hiervoor vermelde feiten wederrechtelijk is verkregen wordt op grond van vorenstaande geschat op f 22.000,-­ (tweeëntwintigduizend gulden).

De rechtbank acht de vordering tot laatstgenoemd bedrag voor toewijzing vatbaar.

4 De toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen maatregel is gegrond op de artikelen 24d en 36e van het Wetboek van Strafrecht.

5 Beslissing

De rechtbank:

stelt het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht vast op een bedrag van f 22.000,--(tweeëntwintig­ duizend gulden).

veroordeelt hem tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

bepaalt dat, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van voormeld bedrag plaatsvindt, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 30 dagen.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mrs. S.W.P.C. Braunius, J.A. Janse de Jonge en C.G. Nunnikhoven, bijgestaan door E.J. Willekers, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 11 november 1997.

Mr. Nunnikhoven is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature