E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSHE:2012:BY2744
LJN BY2744, Rechtbank 's-Hertogenbosch, Awb 12 / 1196

Inhoudsindicatie:

In behandeling nemen. Ex tunc toetsing. Parkeren Eindhoven Airport.

Samenvatting:

Vervolg op de tussenuitspraak van 8 juni 2012, LJN BW7877. Verweerder heeft voldoende gemotiveerd waarom twee van de vier aanvragen niet in behandeling zijn genomen. Ten aanzien van de andere twee aanvragen oordeelt de rechtbank dat op basis van het recht (en het bestemmingsplan) dat gold ten tijde van de aanvraag, moet worden bezien of de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand kunnen worden gelaten en niet op basis van het huidige bestemmingsplan. Volgens de rechtbank kan een uitzondering gemaakt worden op de hoofdregel dat wordt getoetst aan het huidige recht. Verweerder had onder het oude bestemmingsplan de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan. Eiseres kan zonder meer aanspraak maken op een vergunning voor het gebruik als parkeerbedrijf met toepassing van deze bevoegdheid. De rechtbank bepaalt dat verweerder ten aanzien van deze twee percelen een nieuwe beslissing op bezwaar moet nemen met inachtneming van de uitspraak.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie