E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW6736
LJN BW6736, Rechtbank 's-Hertogenbosch, AWB 12/332

Inhoudsindicatie:

Eiser vervulde de functie van plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij een penitentiaire inrichting. Hij heeft verzocht zijn functioneel leeftijdsontslag een jaar later te laten ingaan. Dit verzoek is afgewezen. Volgens de rechtbank is bij de beƫindiging van het dienstverband onderscheid gemaakt op grond van leeftijd. De rechtbank laat in het midden of het door verweerder aangegeven doel van dit onderscheid, het voorkomen c.q. oplossen van boventalligheid van medewerkers binnen de functiegroep van (plaatsvervangend) vestigingsdirecteuren, voldoet aan een werkelijke behoefte. Zij acht in ieder geval het door verweerder gehanteerde middel niet noodzakelijk voor het bereiken van dit doel. Het doel kan ook worden bereikt met een middel dat vanuit het oogpunt van gelijke behandeling minder bezwaarlijk is dan het verlenen van FLO, namelijk door toepassing van de bepalingen betreffende reorganisatie, met alle daarbij behorende waarborgen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie