E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSHE:2011:BU5307
LJN BU5307, Rechtbank 's-Hertogenbosch, 11/1227

Inhoudsindicatie:

Leges gemeente Valkenswaard. De activiteiten van belanghebbende bestaan uit het beheren van natuurgebieden. Belanghebbende heeft een vergunning aangevraagd voor het herinrichten van een voormalige landbouwenclave als natuurgebied. In verband daarmee diende de bestemming van het gebied te worden gewijzigd door middel van een procedure krachtens artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening . Dat is gebeurd. Ter zake daarvan is op grond van artikel 8.14 van hoofdstuk 8 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening van de gemeente Valkenswaard leges geheven ten bedrage van € 10.000. Naar het oordeel van de rechtbank is er in het onderhavige geval echter geen sprake van het realiseren van een bouwplan en, nu belanghebbende een algemeen nut beogende instelling is, al evenmin sprake van "uitsluitend of overwegend in het belang van de aanvrager", zodat artikel 8.14 toepassing mist. De aanslag wordt daarom vernietigd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie