E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSHE:2011:BU4288
LJN BU4288, Rechtbank 's-Hertogenbosch, AWB 11-1175

Inhoudsindicatie:

Het werkleeraanbod en inkomensvoorziening ingevolge de Wet investeren in jongeren zijn ingetrokken omdat betrokkene een gezamenlijke huishouding voert. De rechtbank oordeelt dat het gegeven dat betrokkene een gezamenlijke huishouding voert niet afdoet aan haar recht op een werkleeraanbod. In dit geval heeft de niet rechthebbende partner geen recht op inkomensvoorziening. Gelet op artikel 28, derde lid, van de WIJ behoudt betrokkene dan ook het recht op een inkomensvoorziening naar de norm alleenstaande ouder. Uit de artikelen 24, eerste lid, aanhef en onder a, van de WIJ juncto artikel 7 van de WIJ juncto artikel 34 van de WWB volgt dat het vermogen van de niet rechthebbende partner wel een rol kan spelen bij de vraag of betrokkene recht heeft op een inkomensvoorziening. Voorts volgt uit artikel 36, vijfde lid, van de WIJ, dat bij de hoogte van de inkomensvoorziening het inkomen van de niet rechthebbende partner eveneens een rol kan spelen bij de vraag hoe hoog de inkomensvoorziening is van de betrokkene. Verweerder wordt opgedragen nader onderzoek te doen naar het vermogen en inkomen van de niet rechthebbende partner.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie