E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSHE:2011:BT7483
LJN BT7483, Rechtbank 's-Hertogenbosch, AWB 11-282

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft op grond van artikel 5.4, tweede lid, aanhef en onder a, van de Regionale Nood-Huisvestingsverordening omzettingsvergunning verleend ten behoeve het omzetten van woonruimte van de woning in zes onzelfstandige woonruimten. Uit de bewoordingen van deze bepaling moet worden afgeleid dat verweerder een zekere mate van beoordelingsvrijheid toekomt. De rechter dient het oordeel van verweerder dan ook terughoudend te toetsen.

Verweerder hanteert een vaste gedragslijn bij de bovengenoemde beoordeling teneinde deze te objectiveren waarbij aanvraag wordt getoetst aan drie onderdelen, de Eindhovense buurthermometer, een rapportage in de vorm van een zogenaamde leefbaarheidsmatrix op basis van onderzoek ter plaatse en het advies van de wijkcoƶrdinator van de desbetreffende buurt. Indien twee van de drie onderdelen negatief zijn, wordt door verweerder in beginsel aangenomen dat het verdelen van de omzettingsvergunning leidt tot een ontoelaatbare inbreuk op het geordende woon- en leefmilieu.

De rechtbank is van oordeel dat verweerder de beoordeling op basis van de drie voornoemde onderdelen heeft kunnen baseren. Niet gebleken is van omstandigheden of belangen die niet in hierboven genoemde onderdelen zijn verdisconteerd. Naar het oordeel van de rechtbank zijn deze onderdelen voldoende toegespitst op de omgeving van de woning. Niet gezegd kan worden dat deze onderdelen als zodanig als onvoldoende objectief, inzichtelijk en/of kenbaar moeten worden aangemerkt.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie