E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSHE:2011:BR2620
LJN BR2620, Rechtbank 's-Hertogenbosch, 01/740135-11

Inhoudsindicatie:

Leerplichtwet. Wereldreis.

Ouders hebben met hun twee leerplichtige kinderen en een niet-leerplichtig kind tijdens het schooljaar gedurende acht en een halve maand een wereldreis gemaakt. De school noch leerplichtambtenaar heeft vrijstelling van geregeld schoolbezoek verleend. De school heeft de kinderen niet uitgeschreven omdat niet was voldaan aan artikel 10 van de Leerplichtwet, er op neer komende dat niet was gebleken van inschrijving van de jongeren op een andere school en evenmin sprake was van vrijstelling als in dat artikel bedoel d.

De gemeente heeft het besluit genomen de aangifte van de ouders, conform artikel 48 wet GBA tot uitschrijving van alleen de leerplichtige kinderen, niet te verwerken in de gemeentelijke basisadministratie en de uitschrijving te weigeren, omdat alles erop duidt dat de ouders de Leerplichtwet wilden ontduiken. Het daartegen door de verdachte gevoerde verweer wordt door de kantonrechter gepasseerd omdat de ouders geen gebruik hebben gemaakt van de tegen het besluit van de gemeente bestuursrechtelijke rechtsgang.

De kantonrechter constateert dat tijdens de periode van de wereldreis de leerplichtige kinderen ingeschreven waren gebleven op hun school en op hun woonplaats in Nederland, dat de ouders geen toestemming hadden voor het maken van een wereldreis en de ouders de Leerplichtwet hebben overtreden door er niet voor te zorgen dat hun leerplichtige kinderen die als leerling van een basisschool waren ingeschreven, die school na inschrijving geregeld bezochten.

Rekening houdend met de ernst van het feit maar ook het feit dat de kinderen, die door de ouders zelf met behulp van lesmateriaal van de school onderwijs hebben meegekregen, geen leerachterstand hadden opgelopen, is de verdachte 14 dagen hechtenis geheel voorwaardelijk en een geldboete van € 1.500,-- opgelegd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie