E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ3571
LJN BQ3571, Rechtbank 's-Hertogenbosch, AWB 08-4121 en AWB 09-1480

Inhoudsindicatie:

De landschapscamping en logies met ontbijt ligt op een locatie gedeeltelijk in de hoofdzone Groene Hoofdstructuur, subzone natuurparel en ontwikkelingsgebied en gedeeltelijk in de hoofdzone Agrarische Hoofdstructuur. Er is vrijstelling verleend op grond van artikel 19, eerste lid, WRO .

Onweersproken is gesteld dat het plangebied Belvédère-status heeft. Het Streekplan, zoals herzien op 3 december 2004, geeft geen nadere invulling aan deze status. In dit licht wordt de verleende vrijstelling, die betrekking heeft op zowel toerisme als natuurontwikkeling daarmee niet strijdig geacht. De vvgb motiveert voldoende draagkrachtig waarom een landschapscamping op deze locatie aanvaardbaar is. Ook de ruimtelijke onderbouwing is met voldoende redenen omkleed. De doelgroep bestaat uit senioren. Dat af en toe zakelijke klanten dan wel jongeren van de camping of de logies en ontbijt gebruik maken maakt niet dat sprake is van zakelijk gebruik. De belangen van omwonenden zijn weinig uitgebreid verwoord door verweerder, maar steekhoudende argumenten zijn door de omwonenden niet aangevoerd tegen de landschapscamping. De door hen aangevoerde problematiek betreft kwesties van handhaving die in deze procedure buiten beschouwing moeten blijven.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie