E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSHE:2003:AF3291
LJN AF3291, Rechtbank 's-Hertogenbosch, AWB 02/649 NABW

Inhoudsindicatie:

In casu levert toepassing art. 1 Regeling vrijstelling verplichtingen Abw geen ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie op.

Eisers zijn van 5 juli 2001 tot 29 september 2001 op vakantie gegaan naar Marokko. Verweerder heeft eisers bijstandsuitkering gedurende de periode 5 juli 2001 tot 29 september 2001 gewijzigd naar de norm voor een alleenstaande ouder met een toeslag van 20%, aangezien mevrouw B slechts recht had op 4 weken vakantie met behoud van uitkering.

Rechtbank: Uit de gedingstukken is gebleken dat verweerder, na advies ingewonnen te hebben bij de GGD, bij besluit van 11 januari 2001 tot nader medisch onderzoek, is vrijgesteld van de verplichtingen, genoemd onder a en c van art. 113.1 Abw.

In geschil is de vraag of, gelet op de uitspraak van de CRvB van 3 september 2002, LJN AE7389, RSV 2002, 244, toepassing van art. 1 Regeling in strijd is met de artt. 1 GW en 26 IVBPR.

Naar het oordeel van de rechtbank is in casu geen sprake van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie, aangezien B in de periode van 2 augustus 2001 tot en met 29 september 2001 slechts was vrijgesteld van de arbeidsverplichtingen genoemd in art. 113.1 aanhef en onder a en c, Abw en dus niet in vergelijkbare omstandigheden verkeerde als degenen die vóór 1 mei 1999 de leeftijd van 57,5 jaar hebben bereikt en zijn vrijgesteld van alle arbeidsverplichtingen van art. 113.1 Abw. Voorts verkeerde zij naar het oordeel van de rechtbank evenmin in vergelijkbare omstandigheden als degenen die sinds 1 mei 1999 de leeftijd van 57,5 jaar hebben bereikt en die zijn vrijgesteld van de arbeidsverplichtingen van art. 113.1 aanhef en onder a, e en f. Immers, B diende wèl te voldoen aan de verplichtingen van art. 113, eerste lid, aanhef en onder e en f. Daarmee golden voor haar meer en zwaardere arbeidsverplichtingen dan voor deze groep belanghebbenden van 57,5 jaar en ouder. In voornoemde uitspraak van de Raad vindt de rechtbank overigens geen ondersteuning voor het standpunt van eisers dat het enkele feit dat B was vrijgesteld van de sollicitatieplicht, zoals bedoeld in art. 113.1 aanhef en onder a, Abw, maakt dat zij in dezelfde omstandigheden verkeerde als degenen van 57,5 jaar en ouder.

Uitspraak bevestigd door Centrale Raad van Beroep; LJN AR6073

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie