E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BZ1786
LJN BZ1786, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB-12_3609

Inhoudsindicatie:

Rijnvarende. Eiser heeft onder andere aangevoerd dat de onderneming van de eigenaar van het schip zich in Duitsland bevindt en heeft in dat kader verwezen naar een afstemmingsprocedure tussen de Nederlandse en Duitse belastingautoriteiten. De rechtbank is van oordeel dat eiser met deze overeenkomst niet aannemelijk maakt dat de onderneming in Duitsland is gevestigd. De overeenkomst is enkel om praktische redenen aangegaan en ziet uitsluitend op de belastingheffing en niet de premieheffing. Ook eisers beroep op het vertrouwensbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, de grondbeginselen van het Verdragsrecht en het zorgvuldigheidsbeginsel slaagt niet. De rechtbank oordeelt dat eiser gedurende de periode 1 januari 2006 tot en met 4 september 2006 verplicht verzekerd was voor de volksverzekeringen. Beroep ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie