E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BY5600
LJN BY5600, Rechtbank 's-Gravenhage, 09/754084-12 12/2958

Inhoudsindicatie:

Inbeslagneming dossiers verschoningsgerechtigde. RC last na feitelijke inbeslagneming extra moment voor kennisneming dossier door advocaat en deken en schriftelijke standpuntwisseling over verschoningsrecht in. Beslissing over verschoningsrecht impliciet al genomen bij inbeslagneming; gang van zaken verder uitermate zorgvuldig. Geen grond voor oordeel dat redelijkerwijs geen twijfel is over onjuistheid van het standpunt van de advocaat dat dossier geen corpus delicti is of bevat. Wat er verder straf- of tuchtrechtelijk zij van de verdenking jegens de advocaat: in dit geval geen zeer uitzonderlijke omstandigheden op grond waarvan verschoningsrecht kan worden doorbroken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie