E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BY1549
LJN BY1549, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12/29435 en AWB 12/30379

Inhoudsindicatie:

Beroep verweerder op matiging van de schadevergoeding vanwege het niet voldoen door de vreemdeling aan de meewerkplicht en subsidiair beroep op beperking van de periode waarvoor schadevergoeding wordt verleend vanwege de mogelijkheid van de vreemdeling om zelf beroep tegen het verlengingsbesluit in te stellen.

In het onderhavige geval staat het niet meewerken van de vreemdeling evenwel niet in causaal verband met de geconstateerde tekortkoming, te weten het ontbreken van een kennisgeving van het verlengingsbesluit. Het niet doen van de kennisgeving door verweerder is niet door de vreemdeling veroorzaakt en kan ook niet aan de vreemdeling worden toegerekend. Door niet te voldoen aan de meewerkplicht heeft de vreemdeling weliswaar het risico aanvaard dat hij in bewaring zou worden gesteld, maar niet dat hij onrechtmatig in bewaring zou worden gesteld. Gelet hierop passeert de Rb. het beroep van verweerder op matiging van de schadevergoeding.

Ten aanzien van het subsidiaire standpunt van verweerder overweegt de Rb. dat het feit dat de vreemdeling de mogelijkheid had om zelf beroep tegen het verlengingsbesluit in te stellen, maar dit heeft nagelaten, niet meebrengt dat om die reden de periode waarover een aanspraak op schadevergoeding bestaat zou dienen te worden verkort. Zoals hierboven reeds is opgemerkt is de verantwoordelijkheid voor het verzenden van de kennisgeving ten volle bij verweerder gelegd. In die situatie past het naar het oordeel van de Rb. niet om, indien verweerder verzuimt aan die verantwoordelijkheid te voldoen, de daardoor veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk bij de vreemdeling te laten vanwege het feit dat hij ook zelf beroep had kunnen instellen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie