E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BY0188
LJN BY0188, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12/2493

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Rijnvarende.

Eiser is geboren in 1956, woont in Nederland en heeft de Nederlandse nationaliteit. In 2006 was eiser werkzaam op het Motortankschip [D]. In een certificat d’exploitant wordt [G], gevestigd in Luxemburg, genoemd als exploitant van het schip.

In geschil is of eiser in 2006 premie volksverzekeringen verschuldigd is.

Omdat eiser op grond van zijn leeftijd en woonplaats van rechtswege in Nederland verzekerd is, oordeelt de rechtbank dat eiser de last heeft om te bewijzen dat hij niettemin in Luxemburg verzekerd is. De rechtbank acht aannemelijk dat het schip is voorzien van een Rijnvaartcertificaat en merkt eiser daarom aan als rijnvarende in de zin van het Rijnvarendenverdrag. Verder overweegt de rechtbank dat degene aan wie de vrachtopbrengsten ten goede komen de exploitant van een schip is. Op basis van de gedingstukken oordeelt de rechtbank dat het schip behoort tot de onderneming van Vof [L]. Omdat deze Vof in Nederland is gevestigd, valt eiser onder de Nederlandse socialezekerheidswetgeving.

Aan de door eiser overgelegde E-106 verklaring kent de rechtbank geen betekenis toe omdat die is verstrekt op grond van Verordening 1408/71 en deze verordening op grond van het Rijnvarendenverdrag toepassing mist. Voor teruggave van in Luxemburg betaalde premies moet eiser zich wenden tot de Luxemburgse autoriteiten.

Eisers stelling dat verweerder overleg had moeten voeren met de Luxemburgse autoriteiten en de Sociale Verzekeringsbank wijst de rechtbank ook af, omdat voor dat overleg alleen aanleiding zou zijn als eiser op grond van de wetgeving van beide staten en de tussen de beide staten geldende verdragen in beide staten premieplichtig zou zijn. Beroep ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie