E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX9135
LJN BX9135, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12/11038

Inhoudsindicatie:

toepassing artikel 64, beroep op artikel 3 EVRM , direct levensbedreigend stadium

Het lijden aan een ziekte in een vergevorderd en direct levensbedreigend stadium is derhalve voorwaarde voor een geslaagd beroep op artikel 3 van het EVRM . Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser niet met medische verklaringen of anderszins aangetoond dat de ziekte waaraan hij lijdt, zich in zodanig stadium bevindt. In het BMA-advies is opgenomen dat eiser, bij uitblijven van de behandeling, in een medische noodsituatie zal (kunnen) komen te verkeren. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 25 mei 2009 (LJN: BI5892, www.rechtspraak.nl) overwogen dat iemand wiens ziekte zich in een vergevorderd en direct levensbedreigend stadium bevindt, ook zal komen te verkeren in een medische noodsituatie. Daarmee is echter nog niet gezegd dat iemand die in een medische noodsituatie verkeert, ook lijdt aan een ziekte die zich in een vergevorderd en direct levensbedreigend stadium bevindt. Uit het BMA-advies is, anders dan eiser heeft gesteld, evenmin af te leiden dat zijn ziekte zich in zodanig stadium bevindt. Eisers stelling dat verweerder had moeten (laten) onderzoeken of zijn ziekte zich in dat stadium bevindt, volgt de rechtbank niet. Eiser heeft immers niet, anders dan het geval was in bijvoorbeeld de zaak die heeft geleid tot de Afdelingsuitspraak van 8 juni 2010 (LJN: BM7425) en waarin verweerder in door de vreemdeling aanvullend overgelegde medische informatie aanleiding zag om het BMA opnieuw om advies te vragen, zijn standpunt dat sprake is van een ziekte die zich in een vergevorderd en direct levensbedreigend stadium bevindt, op enigerlei wijze met medische stukken onderbouwd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie