E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX8417
LJN BX8417, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12/8977

Inhoudsindicatie:

Permanente demonstratie 'Wij blijven hier! Den Haag'. Door verweerder zijn beperkingen opgelegd aan de demonstratie. Herhaald verzoek om een voorlopige voorziening over de uitleg van de beperking dat er tijdens de demonstratie geen afgesloten ruimtes (zoals tenten en bouwwerken) mogen worden gebruikt. Geen aanleiding de onderhavige manifestatie op dit punt anders te behandelen dan Occupy. De uitleg die verweerder thans geeft, namelijk dat alleen een partytent met een dak en zonder zijwanden aan de beperking voldoet, is restrictiever dan de uitleg die door de voorzieningenrechter is gegeven in de uitspraak van 11 september 2012 met zaak nummer 12/8684. De uitleg van de voorzieningenrechter sluit immers niet uit dat ook andere dan (geheel open) partytenten worden gebruikt en dat een te gebruiken tent van één of meer zijwanden is voorzien. De voorzieningenrechter is van oordeel dat een redelijke uitleg van de bedoelde beperking het gebruik van tenten met één of meer zijwanden mogelijk maakt, met dien verstande dat: - gebruik moet worden gemaakt van tenten die minimaal aan twee kanten open zijn óf van tenten die aan één kant open zijn en aan één kant afgesloten met een geheel transparant zeil, zodat het mogelijk is van buitenaf zicht te houden op de volledige binnenruimte van de betreffende tent; - de twee open kanten dan wel de open en de transparante kant van een tent aaneengesloten 'wanden' moeten zijn en dus niet evenwijdig aan elkaar mogen liggen teneinde te voorkomen dat de tent de vorm van een 'gang' kan krijgen; - de tenten van zonsondergang tot zonsopgang aan de binnenkant dienen te worden verlicht. Koepeltentjes voldoen niet aan de beperking en zijn niet toegestaan.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie