E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX5840
LJN BX5840, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12/25455, 12/25786, 12/25787, 12/25788, 12/25790, 12/25792 en 12/25795

Inhoudsindicatie:

Vrijheidsbeperkende maatregel op grond van artikel 56 van de Vreemdelingenwet 2000 . Eisers, allen van gestelde Somalische nationaliteit, is tezamen met nog 20 anderen verplicht met ingang van 2 augustus 2012 te verblijven in de gemeente Aalden. Eisers hebben onder meer gesteld dat zij een asielverzoek hebben gedaan als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b, van Richtlijn 2005 /85/EG (de Procedurerichtlijn) en dat als gevolg daarvan de maatregel niet aan hen mocht worden opgelegd. De rechtbank acht echter niet aannemelijk dat zij een dergelijk asielverzoek hebben gedaan. Beroepen ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie