E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX2154
LJN BX2154, Rechtbank 's-Gravenhage, 399154 - HA RK 11-410

Inhoudsindicatie:

Benoeming vereffenaar art. 4:203 BW. Partijen maken elkaar over en weer verwijten. Voorts verschillen partijen van mening over de wijze waarop de nalatenschap, met name voor wat betreft het vruchtgebruik, afgewikkeld dient te worden. Niet is gebleken of aangetoond dat [X] in de uitoefening van zijn taak als vereffenaar namens de erfgenamen in ernstige mate tekortschiet. De omstandigheid dat partijen in onderling overleg niet tot een afwikkeling van de nalatenschap kunnen komen, impliceert niet dat [X] als gemachtigde van de erfgenamen tekortschiet in de vervulling van zijn verplichtingen. Verzoek afgewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie