E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX1258
LJN BX1258, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12/19005

Inhoudsindicatie:

Eiser voert - kort samengevat - aan dat de bewaring onrechtmatig is vanwege het ontbreken van een terugkeerbesluit. De eerdere aanzegging om Nederland te verlaten, kan niet worden gelijkgesteld met een terugkeerbesluit. Verweerder heeft ter zitting aangevoerd dat aan eiser op 30 juli 2009 is aangezegd Nederland voor 1 augustus 2009 te verlaten en dat dit gelijk moet worden gesteld met een terugkeerbesluit. Ingevolge art. 3, lid 4 van de Terugkeerrichtlijn wordt voor de toepassing van deze richtlijn verstaan onder terugkeerbesluit: “de administratieve of rechterlijke beslissing of handeling, waarbij wordt vastgesteld dat het verblijf van een onderdaan van een derde land illegaal is of dit illegaal wordt verklaard en een terugkeerverplichting wordt opgelegd of vastgesteld”.

De aanzegging van 30 juli 2009 vermeldt niet dat er wordt vastgesteld dat het verblijf van eiser in Nederland illegaal is. Evenmin vermeldt de aanzegging dat het verblijf van eiser in Nederland illegaal wordt verklaard. Daarmee voldoet de aanzegging niet aan de definitie van het terugkeerbesluit zoals hiervoor gegeven. Ook is er in de aanzegging van 30 juli 2009 geen rechtsmiddelenclausule opgenomen, terwijl een terugkeerbesluit een rechtsmiddelenclausule dient te bevatten. Nu evenmin is gebleken dat voorafgaand aan de nu ter toetsing voorliggende bewaring een terugkeerbesluit is afgegeven, is de bewaring onrechtmatig.

Gelet op het voorafgaande moet de bewaring van aanvang af onrechtmatig worden geacht en dient het beroep gegrond te worden verklaard en de bewaring te worden opgeheven. Nu het beroep op grond van het vorenstaande gegrond wordt verklaard, behoeft hetgeen overigens door eiser is aangevoerd geen verdere bespreking.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie