E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX0207
LJN BX0207, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12/4960

Inhoudsindicatie:

Hoorplicht inreisverbod

Artikel 66a, van de Vw 2000, artikel 6.5a van het Vb 2000 en onderdeel A5 /6.3.2 en A5/6.3.3 van WBV 2012/1 dienen ter uitvoering van artikel 11, tweede en derde lid, van de Terugkeerrichtlijn. Uit verweerders beleid volgt dat verweerder de vreemdeling in de gelegenheid moet stellen zijn individuele omstandigheden en belangen naar voren te brengen.

De rechtbank is van oordeel dat uit de verslaglegging van het aan het terugkeerbesluit voorafgaande gehoor niet blijkt dat aan eiser deze gelegenheid is geboden. In dat gehoor is slechts vermeld dat eiser is geĆÆnformeerd over het ten aanzien van hem op te leggen terugkeerbesluit en inreisverbod, maar hierin is niet aan eiser duidelijk gemaakt dat hij in dat gehoor zijn individuele omstandigheden en belangen naar voren moest brengen ten aanzien van het inreisverbod. Dit betekent dat het bestreden besluit in strijd is te achten met verweerders beleid zoals hierboven weergegeven en artikel 4:8 van de Awb .

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie