E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BW9846
LJN BW9846, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12/16024

Inhoudsindicatie:

Tweede aanvraag. De door verzoeker aan zijn aanvraag ten grondslag gelegde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden voor het eerdere besluit werd genomen. Niet aannemelijk is dat verzoeker die informatie niet eerder kon verstrekken. Echter, nu geen twijfel bestaat aan de homoseksuele geaardheid van verzoeker is de voorzieningenrechter, mede gezien de kwetsbare positie van homoseksuelen in Afghanistan zoals onder andere blijkt uit algemeen bekende informatie waaronder de meest recente ambtsberichten van de minister van Buitenlandse Zaken, voorshands van oordeel dat niet kan worden uitgesloten dat in het geval van verzoeker sprake is van bijzondere, op de individuele zaak betrekking hebbende, feiten en omstandigheden, zoals bedoeld in het arrest van het EHRM van 19 februari 1998 (Bahaddar) op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat verzoeker bij terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM . Niet buiten redelijke twijfel is of van verzoeker kan worden gevergd dat hij bij terugkeer naar Afghanistan zijn gedrag wijzigt of dat hij zijn seksuele gerichtheid verborgen houdt teneinde vervolging te voorkomen (ABRvS 18 april 2012, LJN: BW3076, LJN: BW3077 en LJN: BW3078). Gelet op het vorenoverwogene kan het beroep een redelijke kans van slagen niet worden ontzegd. Volgt toewijzing.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie