E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BW9210
LJN BW9210, Rechtbank 's-Gravenhage, 09-997153-10

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich gedurende een periode van ongeveer 4,5 maand schuldig gemaakt aan mensensmokkel, door vier Singaporese onderdanen (te weten de medeverdachten [G], [C], [D] en [B]) middelen te verschaffen bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland. Hij heeft genoemde illegale medeverdachten gehuisvest en hen tegen betaling ingezet bij zijn criminele activiteiten. Voorts heeft hij zich gedurende een periode van ruim 2,5 jaar schuldig gemaakt aan na te noemen strafbare feiten.

Hij heeft zich in vereniging schuldig gemaakt aan mensensmokkel door het verstrekken van geldleningen aan de in de bewezen verklaring genoemde illegaal in Nederland verblijvende personen waarbij aanzienlijke rentepercentages in rekening werden gebracht. Hierdoor is hij uit winstbejag behulpzaam geweest bij het verschaffen van middelen bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland. Doordat hij voorts opzettelijk kredieten zonder daartoe verleende vergunning heeft aangeboden (aan de in de bewezenverklaring genoemde personen, maar ook aan andere personen), heeft hij tevens de Wet op het financieel toezicht overtreden. Daarnaast heeft verdachte in vereniging wapens en munitie voorhanden gehad. Voorts heeft hij zich in vereniging schuldig gemaakt aan het telen, verwerken, verkopen, afleveren en vervoeren van hennep. Verdachte heeft zich tevens grootschalig beziggehouden met het witwassen van uit illegale activiteiten verkregen geldbedragen. Ten slotte is verdachte de leider geweest van een criminele organisatie die zich bezighield met mensensmokkel, zonder vergunning verstrekken van kredieten, voorhanden hebben van verboden vuurwapens en munitie, hennepteelt en witwassen. Gevangenisstraf voor de duur van 6 jaar, met aftrek van voorarrest.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie