E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BW7100
LJN BW7100, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 11/31289

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd. Indien openbare orde aspecten een rol spelen in de weigering (verder) verblijf toe te staan, dienen in de belangenafweging de in de arresten van het EHRM van 2 augustus 2001 in de zaak Boultif (LJN: AD3516) en van 18 oktober 2006 in de zaak Üner (LJN: AZ2407) genoemde 'guiding principles' in ieder geval te worden betrokken. Een van de 'guiding principles' betreft de aard en de ernst van het gepleegde misdrijf. Anders dan verweerders standpunt ter zitting, is de Rb. van oordeel dat verweerder bij de ernst van het gepleegde misdrijf ook de veroordeling zoals die is vastgesteld door de strafrechter dient te betrekken. Nu verweerder in het bestreden besluit in het kader van de aard en de ernst van het gepleegde misdrijf enkel in aanmerking heeft genomen dat het misdrijf is gepleegd tijdens illegaal verblijf, dat eiser in de relatie met referente en het gezinsleven met de kinderen kennelijk geen aanleiding heeft gezien om zich te onthouden van het plegen van een misdrijf en dat het misdrijf ernstig is omdat eiser bij het begaan van dit misdrijf het risico heeft genomen om meer leed te veroorzaken, maar verweerder niet bij de belangenafweging heeft betrokken dat aan eiser een geringe straf is opgelegd door de strafrechter, voldoet de besluitvorming niet aan de eisen van zorgvuldigheid en motivering die het recht daaraan stelt. Daarbij merkt de Rb. nog op dat verweerder, zoals hij ter zitting heeft betoogd, weliswaar in het besluit in primo het tijdsverloop vanaf de pleegdatum van het misdrijf bij de belangenafweging heeft betrokken, maar in het bestreden besluit dit tijdsverloop niet meer heeft benoemd, terwijl het tijdsverloop sinds het misdrijf met bijna tien maanden was toegenomen. Gelet op het vorenstaande verklaart de Rb. het beroep gegrond en vernietigt de Rb. het bestreden besluit. Hetgeen overigens in beroep is aangevoerd behoeft thans geen beoordeling.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie