E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BW7060
LJN BW7060, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12/2869 BESLU en AWB 12/2874 BESLU

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft het verzoek van eiser om verlenging van de hem verleende voorrangsverklaring afgewezen omdat eiser niet heeft gereageerd op het regionale woning aanbod.

Artikel 31 van de Regionale huisvestingsverordening Stadsgewest Haaglanden 2005 is niet strijd is met artikel 2 van het Vierde Protocol bij het EVRM. Bezwaar en beroep staan niet open tegen de inhoud van de Huisvestingsverordening, zijnde een algemeen verbindend voorschrift, wel tegen een besluit ter uitvoering van de Huisvestingsverordening.

Uit steekproef verweerder blijkt dat voldoende passend woningaanbod in de regio aanwezig is geweest. Eiser heeft bewust niet gereageerd op dit woningaanbod.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie