E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BW6141
LJN BW6141, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 11/35757

Inhoudsindicatie:

De rechtbank stelt voorop dat verweerder van de vreemdeling die EU-langdurig ingezetene is, stukken mag verlangen waaruit blijkt dat hij arbeid als zelfstandige verricht en waaruit blijkt dat hij vaste en regelmatige inkomsten heeft die voldoende zijn om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden zonder een beroep te hoeven doen op het stelsel van sociale bijstand van de betrokken lidstaat. Blijkens het hierboven weergegeven beleid dient de aanvrager onder meer een ondernemingsplan te overleggen. Hoewel niet valt uit te sluiten dat ook op andere wijze aannemelijk gemaakt kan worden dat aan bedoelde voorwaarden wordt voldaan, is de rechtbank van oordeel dat eiser met de door hem overgelegde stukken onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij vaste en regelmatige inkomsten heeft die voldoende zijn om zichzelf te onderhouden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie