< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Vrijspraak van onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten. Onvoldoende gebleken van feiten en omstandigheden waaruit betrokkenheid van verdachte als medepleger blijkt bij de ten laste gelegde mensenhandel. Tal van tegenstrijdigheden in de verklaring van aangeefster over verblkijf in de kelderbox van verdachte. Gelet op deze tegenstrijdigheden, en nu zich ook overigens geen ondersteunend bewijs in het dossier bevindt, is de rechtbank van oordeel dat niet is vast te stellen of aangeefster gedurende de ten laste gelegde periode van 2 tot en met 4 oktober 2011 wederrechtelijk tegen haar wil, derhalve wederrechtelijk, door de verdachte en de medeverdachten in de kelderbox is vastgehouden. Zie ook LJN: BW4616, BW4642 en BW4647 (medeverdachten).

UitspraakRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector familie- en jeugdrecht

Meervoudige kamer jeugdstrafzaken

Parketnummer 09/754010-12

Datum uitspraak: 27 april 2012

(Verkort vonnis)

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in jeugdstrafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte

[verdachte B],

wonende [adres]

geboren op [geboortedatum] 1995 te [geboorteplaats]

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 16 april 2012, waarbij de behandeling van de persoonlijke omstandigheden met gesloten deuren heeft plaatsgevonden.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. L. Lindhout, is verschenen en gehoord.

De officier van justitie mr. D.J. Laman heeft gevorderd dat de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde wordt veroordeeld tot jeugddetentie voor de duur van 14 maanden met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, met als bijzondere voorwaarde jeugdreclasseringstoezicht.

De tenlastelegging.

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 2 oktober 2011

tot en met 12 oktober 2011 te Den Haag en/of Scheveningen en/of Dordrecht,

althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen,

een persoon genaamd [X] door dwang en/of geweld en/of één of meer

andere feitelijkheden en/of door dreiging met geweld of één of meer

feitelijkheden en/of door afpersing en/of misleiding en/of door misbruik van

uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van

een kwetsbare positie heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of

opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van voornoemde [X] (in de

prostitutie)

en/of

die [X] heeft gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting

van voornoemde [X] (in de prostitutie), terwijl die [X] de leeftijd

van achttien jaren nog niet heeft bereikt

en/of

die [X] (telkens) met één van de voornoemde middelen heeft/hebben

gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van

arbeid of diensten (in de prostitutie) en/of seksuele handelingen met of voor

een derde tegen betaling, dan wel enige handeling(en) heeft ondernomen

waarvan hij, verdachte, wist althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat

die [X] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van

arbeid of diensten (in de prostitutie) en/of seksuele handelingen met of voor

een derde tegen betaling

en/of

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [X]

en/of

die [X] (telkens) met één van de voornoemde middelen heeft gedwongen en/of

bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele

handelingen van die [X] met of voor een derde

immers heeft/is verdachte en/of hebben/zijn verdachtes mededader(s)

-die [X] opgesloten, althans ondergebracht, in een kelderbox zonder dat

die [X] in het bezit was van de sleutel van deze kelderbox en/of

-die [X] (voortdurend) onder toezicht en/of controle gehouden en/of

-van die [X] foto's gemaakt ten behoeve van een of meer advertentie(s)

voor (een) internetsite(s) en/of

-voor die [X] een of meer advertentie(s) opgesteld voor (een)

internetsites en/of

-die [X] (telkens) naar een escortadres (over)gebracht en/of laten

overbrengen en/of

-dreigende taal uitgesproken naar die [X] en/of

-die [X] gefouilleerd en/of

-die [X] gedwongen, althans bewogen, om (een groot deel van) de opbrengst

uit de prostitutiewerkzaamheden af te staan en/of af te dragen

art 273f lid 1 ahf/sub 1°, 2°, 4°, 6°, 9° Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

2.

hij in of omstreeks 2 oktober 2011 tot en met 4 oktober 2011 te Den Haag

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk

[X] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd

gehouden, immers heeft (hebben) hij verdachte en/of een of meer van zijn

mededader(s) met dat opzet die [X] opgesloten in een kelderbox;

art 282 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Vrijspraak.

De rechtbank acht op grond van het onderzoek ter terechtzitting niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 2 is ten laste gelegd, zodat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van feit 1 is de rechtbank van oordeel dat op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting onvoldoende is gebleken van feiten en omstandigheden waaruit betrokkenheid van verdachte als medepleger blijkt bij de ten laste gelegde mensenhandel. Weliswaar heeft hij de contacten gelegd tussen aangeefster en de medeverdachten [C] en [A], maar overigens zijn uit het onderzoek geen feiten en omstandigheden gebleken die redengevend zijn voor het oordeel dat verdachte zich in de ten laste gelegde periode heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel. De rechtbank zal verdachte dan ook vrijspreken van dit feit.

Ten aanzien van feit 2 overweegt de rechtbank als volgt.

Aangeefster [X] is op 2 oktober 2011 in Den Haag gearriveerd en kon desgevraagd onderdak krijgen in de kelderbox van [verdachte]. [X] heeft verklaard dat haar verblijf in de kelderbox aanvankelijk vrijwillig was. De verklaringen van [X] bevatten echter tal van tegenstrijdigheden over het moment waarop en onder welke omstandigheden haar verblijf in de kelderbox het karakter van wederrechterlijke vrijheidsberoving zou hebben gekregen. Ook verklaart aangeefster niet eenduidig over het aantal dagen dat de vrijheidsberoving zou hebben geduurd. In de ene verklaring verklaart [X] dat zij de eerste 3 à 4 dagen vrijwillig in de kelderbox is verbleven, in een andere verklaring stelt zij dat zij van af het eerste moment is opgesloten in de kelderbox (blz 223) en dat zij na drie dagen de deur heeft opengetrapt. In weer een andere verklaring (blz 15) verklaart [X] dat het opsluiten na de derde dag gebeurde en dat zij de kelderdeur heeft opengebroken met een schroevendraaier. Ook de verklaringen over wie de sleutel in zijn bezit had zijn niet eenduidig. Zo heeft [X] bij de RC op 13 april 2012 verklaard dat [verdachte] de sleutel van de kelderbox had en haar samen met [C] had opgesloten, bij de RC op 27 maart 2012 had zij juist verklaard dat [A] de enige met een sleutel was.

Gelet op deze tegenstrijdigheden, en nu zich ook overigens geen ondersteunend bewijs in het dossier bevindt, is de rechtbank van oordeel dat niet is vast te stellen of aangeefster gedurende de ten laste gelegde periode van 2 tot en met 4 oktober 2011wederrechtelijk tegen haar wil, derhalve wederrechtelijk, door de verdachte en de medeverdachten in de kelderbox is vastgehouden . De rechtbank zal verdachte dan ook van dit feit vrijspreken wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

De rechtbank zal het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis opheffen.

Beslissing.

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.J. Milius, voorzitter,

mr. H. Dragtsma, kinderrechter,

en mr. M.W. Groenendijk, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. B. d'Arnaud Gerkens, griffier.

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 27 april 2012.

Mr. H Dragtsma is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature