E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BW1988
LJN BW1988, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 11/31299

Inhoudsindicatie:

De rechtbank stelt vast dat verweerder in het bestreden besluit enkel oog heeft gehad voor de formele inschrijving van eiser in de GBA en uitsluitend op basis daarvan heeft geconcludeerd dat geen sprake is van een duurzame relatie. In aanmerking genomen dat, zoals ook verweerder ter zitting heeft verklaard, de periode van samenwoning in het buitenland van belang is voor de beoordeling of eiser en referent een duurzame relatie (dat wil zeggen ten minste zes maanden) hebben, had verweerder de door eiser gestelde en met Spaanse bewijsstukken onderbouwde samenwoning met referente in Spanje – zichtbaar – in de besluitvorming moeten betrekken. Indien, zoals eiser stelt en verweerder niet gemotiveerd heeft weersproken, eiser en referente reeds in Spanje met elkaar samenwoonden en zich vanuit Spanje in Nederland hebben gevestigd en in aanmerking genomen dat zij zich op 23 juni 2010 gezamenlijk hebben aangemeld bij de GBA en dat referente vanaf die datum in de GBA staat ingeschreven, valt zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet in te zien waarom verweerder bij de beoordeling van de duurzaamheid van de relatie geen rekening heeft gehouden met het bewijs van bekendmaking bij de GBA.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie