E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BW0670
LJN BW0670, Rechtbank 's-Gravenhage, 380134 - HA ZA 10-3971

Inhoudsindicatie:

Onteigening, schadeloosstelling, huurder. Aan de huurder komt schadeloosstelling toe die bestaat uit de (volledige) bedrijfsschade van de mede door hem gedreven vennootschap, welke schadeloosstelling de huurder aan die vennootschap dient te voldoen. Dat er sprake is van een verandering in de zin van artikel 39 Ow betekent niet dat de huurder geen aanspraak kan maken op vergoeding van zijn schade. De financiële consequenties van die verandering die schadeverhogend zijn, dienen te worden geëlimineerd. Nadere opdracht aan deskundigen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie