E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BV9027
LJN BV9027, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12/2430 (voorlopige voorziening) AWB 12/2429 (beroep asiel)

Inhoudsindicatie:

Inreisverbod, onderdeel meeromvattende asielbeschikking, artikel 66a Vw , herhaalde aanvraag

Ingevolge artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vw 2000 vaardigt de minister een inreisverbod uit tegen de vreemdeling, die geen gemeenschapsonderdaan is, op wie artikel 64 van de Vw 2000 niet van toepassing is en die Nederland niet uit eigen beweging binnen de daarvoor geldende termijn heeft verlaten, in welk laatste geval het inreisverbod slechts door middel van een zelfstandige beschikking wordt uitgevaardigd dan wel een beschikking die mede strekt tot wijziging van het reeds gegeven terugkeerbesluit.

Niet in geschil is dat het intrekkingsbesluit van 4 november 2010 tevens een terugkeerbesluit inhoudt en dat verzoeker niet is vertrokken binnen de daarin gestelde vertrektermijn. Gelet op het bepaalde in artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vw 2000, kan, in een geval als het onderhavige, een inreisverbod slechts door middel van een zelfstandige beschikking worden uitgevaardigd. Het inreisverbod, zoals dat in het bestreden besluit is opgenomen, kan derhalve niet worden gedragen door de daaraan ten grondslag gelegde wettelijke bepalingen. Omdat nader onderzoek niet tot een andere uitkomst zal leiden, zal de voorzieningenrechter het beroep met toepassing van artikel 8:86, eerste lid, van de Awb , gegrond verklaren en het bestreden besluit vernietigen voor zover daarbij een inreisverbod is opgelegd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie