E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BV2957
LJN BV2957, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12/734 BESLU

Inhoudsindicatie:

verzoek om een voorlopige voorziening

Verweerder heeft verzoekers een aanwijzing op grond van artikel 6 van de Wet openbare manifestaties gegeven, waarbij toepassing is gegeven aan het Protocol Haagse Winterregeling 2011/2012 (hierna: de Winterregeling). Verzoekers is medegedeeld dat zij het Occupykamp aan het Malieveld te Den Haag met ingang van 29 januari 2012 tussen 17.00 uur en 08.00 uur dienen op te breken.

Op 29 januari 2012 heeft verweerder de voorzieningenrechter desgevraagd telefonisch medegedeeld dat de politie is opgedragen voornoemde aanwijzing uit te voeren en dat geen schriftelijke beslissing is genomen.

Aangezien met betrekking tot de hier aan de orde zijnde handelingen, welke een operationele beslissing betreffen, geen op schrift gestelde beslissing van verweerder bestaat, kan gelet op de in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb neergelegde eis van schriftelijkheid niet worden geconcludeerd dat in zoverre sprake is van een besluit in de zin van de Awb.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie