E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0389
LJN BV0389, Rechtbank 's-Gravenhage, 406941/KG ZA 11-1322

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Internationale bevoegdheid. Eiseres woont in Duitsland en gedaagde in België. De zaak betreft de executie van een vonnis van de bodemrechter ter zake van de voormalige echtelijke woning in België. EEX-verordening niet van toepassing omdat de zaak het huwelijksgoederenrecht betreft (verdeling na echtscheiding ). De rechtsmacht van de Nederlandse rechter wordt beheerst door boek 1, eerste titel, eerste afdeling Rv. Op grond daarvan moet er een concreet aanknopingspunt zijn met (de rechtssfeer van) Nederland. De Nederlandse rechter komt geen rechtsmacht toe voor zover de vordering een executiegeschil betreft. Dienaangaande is de voorzieningenrechter dan ook onbevoegd. Voor zover de vordering ziet op het al dan niet verbeuren van dwangsommen komt de Nederlandse rechter wel rechtsmacht toe op grond van artikel 611d Rv , in verbinding met het 'vangnet' ex artikel 10 Rv en in combinatie met artikel 13 Rv . De Haagse voorzieningenrechter is relatief bevoegd op grond van artikel 109 Rv .

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie