E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BV1490
LJN BV1490, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 11 - 24409

Inhoudsindicatie:

Turkse aanvraag arbeid als zelfstandige, geen uittreksel KvK en

bevreemdingwekkende gegevens in ondernemingsplan.

Verweerder heeft de aanvraag afgewezen, omdat de aanvraag niet voor advies aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kon worden voorgelegd bij gebreke van de daartoe benodigde stukken, zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en daarom niet beoordeeld kon worden of met zijn arbeid een wezenlijk Nederlands economisch belang is gediend. Eiser stelt dat verweerder ten onrechte geen advies heeft gevraagd aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Zijn ondernemingsplan bevat voldoende (financiƫle) informatie om dat advies te vragen.

de rechtbank stelt vast dat het ondernemingsplan niet alleen uitermate summiere, maar ook bevreemdingwekkende gegevens bevat. Verweerder mocht, gelet op het in In B5/7.3 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc) neergelegde beleid, nadere gegevens van eiser verlangen om de aanvraag voor advies aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor te leggen. Verweerder mocht in ieder geval vragen om een kopie uit het register van de Kamer van Koophandel. Nu eiser niet dit document en ook geen andere stukken die in zijn visie de positieve bijdrage van zijn bedrijfsactiviteit aan de Nederlandse economie ondersteunen, aan verweerder heeft doen toekomen, was het voor verweerder niet mogelijk om de aanvraag voor advies aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor te leggen. Verweerder heeft terecht geconcludeerd dat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij aan de voorwaarden voor verlening van de gevraagde verblijfsvergunning voldoet. Het voorgaande betekent dat verweerder mocht verlangen dat eiser beschikt over een geldige mvv. Onder de voormelde omstandigheden heeft verweerder met toepassing van artikel 7:3, onder b, Awb kunnen afzien van het horen van eiser.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie