E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BU4872
LJN BU4872, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 11/14404 BEPTDN

Inhoudsindicatie:

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich op het advies van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 11 januari 2011 kunnen baseren. Daartoe overweegt de rechtbank dat geheel inzichtelijk is welke criteria bij de totstandkoming zijn gehanteerd. Uit de toelichting blijkt immers dat is getoetst of behoefte bestaat aan de producten of diensten van de onderneming van eiser, dat is bezien of een analyse is gemaakt ten aanzien van de effecten van toetreding van de onderneming van eiser op de bestaande markt- en concurrentieverhoudingen, alsmede dat is getoetst of de onderneming van eiser levensvatbaar is. Eisers stelling dat het advies wegens gebrekkige inzichtelijkheid door verweerder niet gevolgd had mogen worden, volgt de rechtbank dan ook niet. Daarbij laat de rechtbank de stelling van eiser dat het niet zo kan zijn dat de gehanteerde criteria niet nader zijn ingevuld met (sub-)criteria daar, nu eiser, in het licht van de betwisting van verweerders standpunt, voor het bestaan van dergelijke (sub-)criteria geen enkel aanknopingspunt heeft aangereikt. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat met de door hem beoogde activiteiten als zelfstandige een wezenlijk Nederlands economisch belang wordt gediend. Ten aanzien van het beroep van eiser op artikel 9 van de Associatieovereenkomst verwijst de rechtbank in dit kader naar de uitspraak van de AbRS van 15 maart 2011, LJN BP8383, en is van oordeel dat de door de gemachtigde van eiser ter zitting gegeven uitleg aan artikel 9 van de Associatieovereenkomst niet juist is. Hoorplicht geschonden. Beroep gegrond in standlaten rechtsgevolgen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie