E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3926
LJN BU3926, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 11/28245 en 11/28244

Inhoudsindicatie:

De uitspraak van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, nevenzittingsplaats Groningen, van 27 september 2011, LJN: BT8660, waarin is geoordeeld dat verweerder ook in asielzaken ambtshalve dient te toetsen aan artikel 8 van het EVRM , wordt niet gevolgd. Artikel 3.17a, aanhef en onder d, van het Voorschrift Vreemdelingen (VV) is toegevoegd bij Regeling van de Minister van Justitie van 26 maart 2010, nr. 5647371/10, inhoudende wijziging van het VV 2000 (95e wijziging), Stcrt. 2010, nr.4949, van 31 maart 2010. Uit de Toelichting op deze toevoeging blijkt dat dit onderdeel het mogelijk maakt om ambtshalve een verblijfsvergunning te verlenen in situaties waarin in een reguliere procedure wordt geconcludeerd dat uitzetting in strijd is met artikel 8 van het EVRM . Dit onderdeel, zo blijkt uit de Toelichting, ziet op aanvragen om een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd die zijn ingediend onder een andere beperking dan gezinsleven en waarbij de bevoegdheid ontbreekt om ambtshalve een verblijfsvergunning te verlenen in verband met artikel 8 EVRM. Van een dergelijke aanvraag is ten aanzien van verzoeker geen sprake. Verweerder heeft dan ook terecht afgezien van een toetsing van de aanvraag aan artikel 8 van het EVRM .

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie