E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3207
LJN BU3207, Rechtbank 's-Gravenhage, 09-757769-10

Inhoudsindicatie:

Bewezenverklaring van een poging doodslag en diefstal met geweld op een 84-jarige vrouw. Verdachte is door middel van een ‘babbeltruc’ de woning van het slachtoffer binnengekomen, heeft vervolgens het slachtoffer met een kristallenbierpul op het hoofd geslagen en met een kussen geprobeerd te verstikken. Dit om zich gestolen goederen van het slachtoffer toe te eigenen. Voorts heeft verdachte onder meer 4 vergelijkbare diefstallen met ’babbeltruc’, zonder geweld, gepleegd, en daarnaast een oplichting, onttrekking van een minderjarige en valsheid in geschrifte. Verdachte is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden (voor een deel gemaakt door private partijen) die ook onder meer via Opsporing Verzocht zijn uitgezonden. De rechtbank laat zich uit over de vraag of het aannemen van een valse hoedanigheid (‘babbeltruc’) ook valt onder de strafverzwarende omstandigheid ‘vals kostuum’. Voorts heeft de rechtbank zich uitgelaten over de rechtmatigheid van het opvragen van camerabeelden, op grond van artikel 126nd van het Wetboek van Strafvordering, die zijn gemaakt door private partijen. Waarbij die camerabeelden langer zijn bewaard dan de 24 uur die uit de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) j° artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit Wbp volgen. Ook heeft de rechtbank zich uitgelaten of het beschikbaar stellen van camerabeelden aan het televisie programma Opsporing Verzocht in strijd is met de Wbp j° artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit Wbp . Ten slotte motivering van de beslissing om aan verdachte (die geweigerd had mee te werken aan PBC rapportage) geen tbs op te leggen, maar langdurige gevangenisstraf.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie